Truyện 18+

Vạn Vũ Đế Vương

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Vạn Vũ Đế Vương

Tác giả: Lãnh Tư Dạ

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 372 Vạn Vũ Đế Vương

08/12/2023 15519

Chào các đạo hữu, ta là Lãnh Tư Dạ.

Đây là tác phẩm đầu tay của ta, được lấy cảm hứng lớn nhất từ Con Đường Bá Chủ của bác Akay Hậu.

Vì là tác phẩm đầu tay lại được lấy cảm hứng từ tác phẩm của người khác nên không tránh khỏi việc có cách hành văn giống nhau, nên mong chư vị đạo hữu đọc và góp ý, tại hạ sẽ cố gắng tiếp thu và sửa trong thời gian sớm nhất.

Vì ta hiện là sinh viên nên thời gian ra truyện sẽ không được liên tục, nhưng tại hạ sẽ cố gắng ra sớm nhất.

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,... trong truyện hoàn toàn là hư cấu - tưởng tượng. Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở, ta sẽ sửa đổi.

Là truyện chỉ dành cho đọc giả 18+

Chân thành cảm ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vạn Vũ Đế Vương!

Chào các đạo hữu, ta là Lãnh Tư Dạ.

Đây là tác phẩm đầu tay của ta, được lấy cảm hứng lớn nhất từ Con Đường Bá Chủ của bác Akay Hậu.

Vì là tác phẩm đầu tay lại được lấy cảm hứng từ tác phẩm của người khác nên không tránh khỏi việc có cách hành văn giống nhau, nên mong chư vị đạo hữu đọc và góp ý, tại hạ sẽ cố gắng tiếp thu và sửa trong thời gian sớm nhất.

Vì ta hiện là sinh viên nên thời gian ra truyện sẽ không được liên tục, nhưng tại hạ sẽ cố gắng ra sớm nhất.

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,... trong truyện hoàn toàn là hư cấu - tưởng tượng. Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở, ta sẽ sửa đổi.

Là truyện chỉ dành cho đọc giả 18+

Chân thành cảm ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vạn Vũ Đế Vương!

Mục lục

1 Chương 1 Vạn Vũ Đế Vương 2 Chương 2 Vạn Vũ Đế Vương 3 Chương 3 Vạn Vũ Đế Vương 4 Chương 4 Vạn Vũ Đế Vương 5 Chương 5 Vạn Vũ Đế Vương 6 Chương 6 Vạn Vũ Đế Vương 7 Chương 7 Vạn Vũ Đế Vương 8 Chương 8 Vạn Vũ Đế Vương 9 Chương 9 Vạn Vũ Đế Vương 10 Chương 10 Vạn Vũ Đế Vương 11 Chương 11 Vạn Vũ Đế Vương 12 Chương 12 Vạn Vũ Đế Vương 13 Chương 13 Vạn Vũ Đế Vương 14 Chương 14 Vạn Vũ Đế Vương 15 Chương 15 Vạn Vũ Đế Vương 16 Chương 16 Vạn Vũ Đế Vương 17 Chương 17 Vạn Vũ Đế Vương 18 Chương 18 Vạn Vũ Đế Vương 19 Chương 19 Vạn Vũ Đế Vương 20 Chương 20 Vạn Vũ Đế Vương 21 Chương 21 Vạn Vũ Đế Vương 22 Chương 22 Vạn Vũ Đế Vương 23 Chương 23 Vạn Vũ Đế Vương 24 Chương 24 Vạn Vũ Đế Vương 25 Chương 25 Vạn Vũ Đế Vương 26 Chương 26 Vạn Vũ Đế Vương 27 Chương 27 Vạn Vũ Đế Vương 28 Chương 28 Vạn Vũ Đế Vương 29 Chương 29 Vạn Vũ Đế Vương 30 Chương 30 Vạn Vũ Đế Vương 31 Chương 31 Vạn Vũ Đế Vương 32 Chương 32 Vạn Vũ Đế Vương 33 Chương 33 Vạn Vũ Đế Vương 34 Chương 34 Vạn Vũ Đế Vương 35 Chương 35 Vạn Vũ Đế Vương 36 Chương 36 Vạn Vũ Đế Vương 37 Chương 37 Vạn Vũ Đế Vương 38 Chương 38 Vạn Vũ Đế Vương 39 Chương 39 Vạn Vũ Đế Vương 40 Chương 40 Vạn Vũ Đế Vương 41 Chương 41 Vạn Vũ Đế Vương 42 Chương 42 Vạn Vũ Đế Vương 43 Chương 43 Vạn Vũ Đế Vương 44 Chương 44 Vạn Vũ Đế Vương 45 Chương 45 Vạn Vũ Đế Vương 46 Chương 46 Vạn Vũ Đế Vương 47 Chương 47 Vạn Vũ Đế Vương 48 Chương 48 Vạn Vũ Đế Vương 49 Chương 49 Vạn Vũ Đế Vương 50 Chương 50 Vạn Vũ Đế Vương 51 Chương 51 Vạn Vũ Đế Vương 52 Chương 52 Vạn Vũ Đế Vương 53 Chương 53 Vạn Vũ Đế Vương 54 Chương 54 Vạn Vũ Đế Vương 55 Chương 55 Vạn Vũ Đế Vương 56 Chương 56 Vạn Vũ Đế Vương 57 Chương 57 Vạn Vũ Đế Vương 58 Chương 58 Vạn Vũ Đế Vương 59 Chương 59 Vạn Vũ Đế Vương 60 Chương 60 Vạn Vũ Đế Vương 61 Chương 61 Vạn Vũ Đế Vương 62 Chương 62 Vạn Vũ Đế Vương 63 Chương 63 Vạn Vũ Đế Vương 64 Chương 64 Vạn Vũ Đế Vương 65 Chương 65 Vạn Vũ Đế Vương 66 Chương 66 Vạn Vũ Đế Vương 67 Chương 67 Vạn Vũ Đế Vương 68 Chương 68 Vạn Vũ Đế Vương 69 Chương 69 Vạn Vũ Đế Vương 70 Chương 70 Vạn Vũ Đế Vương 71 Chương 71 Vạn Vũ Đế Vương 72 Chương 72 Vạn Vũ Đế Vương 73 Chương 73 Vạn Vũ Đế Vương 74 Chương 74 Vạn Vũ Đế Vương 75 Chương 75 Vạn Vũ Đế Vương 76 Chương 76 Vạn Vũ Đế Vương 77 Chương 77 Vạn Vũ Đế Vương 78 Chương 78 Vạn Vũ Đế Vương 79 Chương 79 Vạn Vũ Đế Vương 80 Chương 80 Vạn Vũ Đế Vương 81 Chương 81 Vạn Vũ Đế Vương 82 Chương 82 Vạn Vũ Đế Vương 83 Chương 83 Vạn Vũ Đế Vương 84 Chương 84 Vạn Vũ Đế Vương 85 Chương 85 Vạn Vũ Đế Vương 86 Chương 86 Vạn Vũ Đế Vương 87 Chương 87 Vạn Vũ Đế Vương 88 Chương 88 Vạn Vũ Đế Vương 89 Chương 89 Vạn Vũ Đế Vương 90 Chương 90 Vạn Vũ Đế Vương 91 Chương 91 Vạn Vũ Đế Vương 92 Chương 92 Vạn Vũ Đế Vương 93 Chương 93 Vạn Vũ Đế Vương 94 Chương 94 Vạn Vũ Đế Vương 95 Chương 95 Vạn Vũ Đế Vương 96 Chương 96 Vạn Vũ Đế Vương 97 Chương 97 Vạn Vũ Đế Vương 98 Chương 98 Vạn Vũ Đế Vương 99 Chương 99 Vạn Vũ Đế Vương 100 Chương 100 Vạn Vũ Đế Vương 101 Chương 101 Vạn Vũ Đế Vương 102 Chương 102 Vạn Vũ Đế Vương 103 Chương 103 Vạn Vũ Đế Vương 104 Chương 104 Vạn Vũ Đế Vương 105 Chương 105 Vạn Vũ Đế Vương 106 Chương 106 Vạn Vũ Đế Vương 107 Chương 107 Vạn Vũ Đế Vương 108 Chương 108 Vạn Vũ Đế Vương 109 Chương 109 Vạn Vũ Đế Vương 110 Chương 110 Vạn Vũ Đế Vương 111 Chương 111 Vạn Vũ Đế Vương 112 Chương 112 Vạn Vũ Đế Vương 113 Chương 113 Vạn Vũ Đế Vương 114 Chương 114 Vạn Vũ Đế Vương 115 Chương 115 Vạn Vũ Đế Vương 116 Chương 116 Vạn Vũ Đế Vương 117 Chương 117 Vạn Vũ Đế Vương 118 Chương 118 Vạn Vũ Đế Vương 119 Chương 119 Vạn Vũ Đế Vương 120 Chương 120 Vạn Vũ Đế Vương 121 Chương 121 Vạn Vũ Đế Vương 122 Chương 122 Vạn Vũ Đế Vương 123 Chương 123 Vạn Vũ Đế Vương 124 Chương 124 Vạn Vũ Đế Vương 125 Chương 125 Vạn Vũ Đế Vương 126 Chương 126 Vạn Vũ Đế Vương 127 Chương 127 Vạn Vũ Đế Vương 128 Chương 128 Vạn Vũ Đế Vương 129 Chương 129 Vạn Vũ Đế Vương 130 Chương 130 Vạn Vũ Đế Vương 131 Chương 131 Vạn Vũ Đế Vương 132 Chương 132 Vạn Vũ Đế Vương 133 Chương 133 Vạn Vũ Đế Vương 134 Chương 134 Vạn Vũ Đế Vương 135 Chương 135 Vạn Vũ Đế Vương 136 Chương 136 Vạn Vũ Đế Vương 137 Chương 137 Vạn Vũ Đế Vương 138 Chương 138 Vạn Vũ Đế Vương 139 Chương 139 Vạn Vũ Đế Vương 140 Chương 140 Vạn Vũ Đế Vương 141 Chương 141 Vạn Vũ Đế Vương 142 Chương 142 Vạn Vũ Đế Vương 143 Chương 143 Vạn Vũ Đế Vương 144 Chương 144 Vạn Vũ Đế Vương 145 Chương 145 Vạn Vũ Đế Vương 146 Chương 146 Vạn Vũ Đế Vương 147 Chương 147 Vạn Vũ Đế Vương 148 Chương 148 Vạn Vũ Đế Vương 149 Chương 149 Vạn Vũ Đế Vương 150 Chương 150 Vạn Vũ Đế Vương 151 Chương 151 Vạn Vũ Đế Vương 152 Chương 152 Vạn Vũ Đế Vương 153 Chương 153 Vạn Vũ Đế Vương 154 Chương 154 Vạn Vũ Đế Vương 155 Chương 155 Vạn Vũ Đế Vương 156 Chương 156 Vạn Vũ Đế Vương 157 Chương 157 Vạn Vũ Đế Vương 158 Chương 158 Vạn Vũ Đế Vương 159 Chương 159 Vạn Vũ Đế Vương 160 Chương 160 Vạn Vũ Đế Vương 161 Chương 161 Vạn Vũ Đế Vương 162 Chương 162 Vạn Vũ Đế Vương 163 Chương 163 Vạn Vũ Đế Vương 164 Chương 164 Vạn Vũ Đế Vương 165 Chương 165 Vạn Vũ Đế Vương 166 Chương 166 Vạn Vũ Đế Vương 167 Chương 167 Vạn Vũ Đế Vương 168 Chương 168 Vạn Vũ Đế Vương 169 Chương 169 Vạn Vũ Đế Vương 170 Chương 170 Vạn Vũ Đế Vương 171 Chương 171 Vạn Vũ Đế Vương 172 Chương 172 Vạn Vũ Đế Vương 173 Chương 173 Vạn Vũ Đế Vương 174 Chương 174 Vạn Vũ Đế Vương 175 Chương 175 Vạn Vũ Đế Vương 176 Chương 176 Vạn Vũ Đế Vương 177 Chương 177 Vạn Vũ Đế Vương 178 Chương 178 Vạn Vũ Đế Vương 179 Chương 179 Vạn Vũ Đế Vương 180 Chương 180 Vạn Vũ Đế Vương 181 Chương 181 Vạn Vũ Đế Vương 182 Chương 182 Vạn Vũ Đế Vương 183 Chương 183 Vạn Vũ Đế Vương 184 Chương 184 Vạn Vũ Đế Vương 185 Chương 185 Vạn Vũ Đế Vương 186 Chương 186 Vạn Vũ Đế Vương 187 Chương 187 Vạn Vũ Đế Vương 188 Chương 188 Vạn Vũ Đế Vương 189 Chương 189 Vạn Vũ Đế Vương 190 Chương 190 Vạn Vũ Đế Vương 191 Chương 191 Vạn Vũ Đế Vương 192 Chương 192 Vạn Vũ Đế Vương 193 Chương 193 Vạn Vũ Đế Vương 194 Chương 194 Vạn Vũ Đế Vương 195 Chương 195 Vạn Vũ Đế Vương 196 Chương 196 Vạn Vũ Đế Vương 197 Chương 197 Vạn Vũ Đế Vương 198 Chương 198 Vạn Vũ Đế Vương 199 Chương 199 Vạn Vũ Đế Vương 200 Chương 200 Vạn Vũ Đế Vương 201 Chương 201 Vạn Vũ Đế Vương 202 Chương 202 Vạn Vũ Đế Vương 203 Chương 203 Vạn Vũ Đế Vương 204 Chương 204 Vạn Vũ Đế Vương 205 Chương 205 Vạn Vũ Đế Vương 206 Chương 206 Vạn Vũ Đế Vương 207 Chương 207 Vạn Vũ Đế Vương 208 Chương 208 Vạn Vũ Đế Vương 209 Chương 209 Vạn Vũ Đế Vương 210 Chương 210 Vạn Vũ Đế Vương 211 Chương 211 Vạn Vũ Đế Vương 212 Chương 212 Vạn Vũ Đế Vương 213 Chương 213 Vạn Vũ Đế Vương 214 Chương 214 Vạn Vũ Đế Vương 215 Chương 215 Vạn Vũ Đế Vương 216 Chương 216 Vạn Vũ Đế Vương 217 Chương 217 Vạn Vũ Đế Vương 218 Chương 218 Vạn Vũ Đế Vương 219 Chương 219 Vạn Vũ Đế Vương 220 Chương 220 Vạn Vũ Đế Vương 221 Chương 221 Vạn Vũ Đế Vương 222 Chương 222 Vạn Vũ Đế Vương 223 Chương 223 Vạn Vũ Đế Vương 224 Chương 224 Vạn Vũ Đế Vương 225 Chương 225 Vạn Vũ Đế Vương 226 Chương 226 Vạn Vũ Đế Vương 227 Chương 227 Vạn Vũ Đế Vương 228 Chương 228 Vạn Vũ Đế Vương 229 Chương 229 Vạn Vũ Đế Vương 230 Chương 230 Vạn Vũ Đế Vương 231 Chương 231 Vạn Vũ Đế Vương 232 Chương 232 Vạn Vũ Đế Vương 233 Chương 233 Vạn Vũ Đế Vương 234 Chương 234 Vạn Vũ Đế Vương 235 Chương 235 Vạn Vũ Đế Vương 236 Chương 236 Vạn Vũ Đế Vương 237 Chương 237 Vạn Vũ Đế Vương 238 Chương 238 Vạn Vũ Đế Vương 239 Chương 239 Vạn Vũ Đế Vương 240 Chương 240 Vạn Vũ Đế Vương 241 Chương 241 Vạn Vũ Đế Vương 242 Chương 242 Vạn Vũ Đế Vương 243 Chương 243 Vạn Vũ Đế Vương 244 Chương 244 Vạn Vũ Đế Vương 245 Chương 245 Vạn Vũ Đế Vương 246 Chương 246 Vạn Vũ Đế Vương 247 Chương 247 Vạn Vũ Đế Vương 248 Chương 248 Vạn Vũ Đế Vương 249 Chương 249 Vạn Vũ Đế Vương 250 Chương 250 Vạn Vũ Đế Vương 251 Chương 251 Vạn Vũ Đế Vương 252 Chương 252 Vạn Vũ Đế Vương 253 Chương 253 Vạn Vũ Đế Vương 254 Chương 254 Vạn Vũ Đế Vương 255 Chương 255 Vạn Vũ Đế Vương 256 Chương 256 Vạn Vũ Đế Vương 257 Chương 257 Vạn Vũ Đế Vương 258 Chương 258 Vạn Vũ Đế Vương 259 Chương 259 Vạn Vũ Đế Vương 260 Chương 260 Vạn Vũ Đế Vương 261 Chương 261 Vạn Vũ Đế Vương 262 Chương 262 Vạn Vũ Đế Vương 263 Chương 263 Vạn Vũ Đế Vương 264 Chương 264 Vạn Vũ Đế Vương 265 Chương 265 Vạn Vũ Đế Vương 266 Chương 266 Vạn Vũ Đế Vương 267 Chương 267 Vạn Vũ Đế Vương 268 Chương 268 Vạn Vũ Đế Vương 269 Chương 269 Vạn Vũ Đế Vương 270 Chương 270 Vạn Vũ Đế Vương 271 Chương 271 Vạn Vũ Đế Vương 272 Chương 272 Vạn Vũ Đế Vương 273 Chương 273 Vạn Vũ Đế Vương 274 Chương 274 Vạn Vũ Đế Vương 275 Chương 275 Vạn Vũ Đế Vương 276 Chương 276 Vạn Vũ Đế Vương 277 Chương 277 Vạn Vũ Đế Vương 278 Chương 278 Vạn Vũ Đế Vương 279 Chương 279 Vạn Vũ Đế Vương 280 Chương 280 Vạn Vũ Đế Vương 281 Chương 281 Vạn Vũ Đế Vương 282 Chương 282 Vạn Vũ Đế Vương 283 Chương 283 Vạn Vũ Đế Vương 284 Chương 284 Vạn Vũ Đế Vương 285 Chương 285 Vạn Vũ Đế Vương 286 Chương 286 Vạn Vũ Đế Vương 287 Chương 287 Vạn Vũ Đế Vương 288 Chương 288 Vạn Vũ Đế Vương 289 Chương 289 Vạn Vũ Đế Vương 290 Chương 290 Vạn Vũ Đế Vương 291 Chương 291 Vạn Vũ Đế Vương 292 Chương 292 Vạn Vũ Đế Vương 293 Chương 293 Vạn Vũ Đế Vương 294 Chương 294 Vạn Vũ Đế Vương 295 Chương 295 Vạn Vũ Đế Vương 296 Chương 296 Vạn Vũ Đế Vương 297 Chương 297 Vạn Vũ Đế Vương 298 Chương 298 Vạn Vũ Đế Vương 299 Chương 299 Vạn Vũ Đế Vương 300 Chương 300 Vạn Vũ Đế Vương 301 Chương 301 Vạn Vũ Đế Vương 302 Chương 302 Vạn Vũ Đế Vương 303 Chương 303 Vạn Vũ Đế Vương 304 Chương 304 Vạn Vũ Đế Vương 305 Chương 305 Vạn Vũ Đế Vương 306 Chương 306 Vạn Vũ Đế Vương 307 Chương 307 Vạn Vũ Đế Vương 308 Chương 308 Vạn Vũ Đế Vương 309 Chương 309 Vạn Vũ Đế Vương 310 Chương 310 Vạn Vũ Đế Vương 311 Chương 311 Vạn Vũ Đế Vương 312 Chương 312 Vạn Vũ Đế Vương 313 Chương 313 Vạn Vũ Đế Vương 314 Chương 314 Vạn Vũ Đế Vương 315 Chương 315 Vạn Vũ Đế Vương 316 Chương 316 Vạn Vũ Đế Vương 317 Chương 317 Vạn Vũ Đế Vương 318 Chương 318 Vạn Vũ Đế Vương 319 Chương 319 Vạn Vũ Đế Vương 320 Chương 320 Vạn Vũ Đế Vương 321 Chương 321 Vạn Vũ Đế Vương 322 Chương 322 Vạn Vũ Đế Vương 323 Chương 323 Vạn Vũ Đế Vương 324 Chương 324 Vạn Vũ Đế Vương 325 Chương 325 Vạn Vũ Đế Vương 326 Chương 326 Vạn Vũ Đế Vương 327 Chương 327 Vạn Vũ Đế Vương 328 Chương 328 Vạn Vũ Đế Vương 329 Chương 329 Vạn Vũ Đế Vương 330 Chương 330 Vạn Vũ Đế Vương 331 Chương 331 Vạn Vũ Đế Vương 332 Chương 332 Vạn Vũ Đế Vương 333 Chương 333 Vạn Vũ Đế Vương 334 Chương 334 Vạn Vũ Đế Vương 335 Chương 335 Vạn Vũ Đế Vương 336 Chương 336 Vạn Vũ Đế Vương 337 Chương 337 Vạn Vũ Đế Vương 338 Chương 338 Vạn Vũ Đế Vương 339 Chương 339 Vạn Vũ Đế Vương 340 Chương 340 Vạn Vũ Đế Vương 341 Chương 341 Vạn Vũ Đế Vương 342 Chương 342 Vạn Vũ Đế Vương 343 Chương 343 Vạn Vũ Đế Vương 344 Chương 344 Vạn Vũ Đế Vương 345 Chương 345 Vạn Vũ Đế Vương 346 Chương 346 Vạn Vũ Đế Vương 347 Chương 347 Vạn Vũ Đế Vương 348 Chương 348 Vạn Vũ Đế Vương 349 Chương 349 Vạn Vũ Đế Vương 350 Chương 350 Vạn Vũ Đế Vương 351 Chương 351 Vạn Vũ Đế Vương 352 Chương 352 Vạn Vũ Đế Vương 353 Chương 353 Vạn Vũ Đế Vương 354 Chương 354 Vạn Vũ Đế Vương 355 Chương 355 Vạn Vũ Đế Vương 356 Chương 356 Vạn Vũ Đế Vương 357 Chương 357 Vạn Vũ Đế Vương 358 Chương 358 Vạn Vũ Đế Vương 359 Chương 359 Vạn Vũ Đế Vương 360 Chương 360 Vạn Vũ Đế Vương 361 Chương 361 Vạn Vũ Đế Vương 362 Chương 362 Vạn Vũ Đế Vương 363 Chương 363 Vạn Vũ Đế Vương 364 Chương 364 Vạn Vũ Đế Vương 365 Chương 365 Vạn Vũ Đế Vương 366 Chương 366 Vạn Vũ Đế Vương 367 Chương 367 Vạn Vũ Đế Vương 368 Chương 368 Vạn Vũ Đế Vương 369 Chương 369 Vạn Vũ Đế Vương 370 Chương 370 Vạn Vũ Đế Vương 371 Chương 371 Vạn Vũ Đế Vương 372 Chương 372 Vạn Vũ Đế Vương

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.