Truyện 18+

Bí Cảnh Bá Chủ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Bí Cảnh Bá Chủ

Tác giả: Shiro

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 43 Bí Cảnh Bá Chủ

02/05/2024 4739

Lâm Khang xuyên qua, phát hiện mình đã trở thành chủ nhân của một bí cảnh vừa mới hình thành. Theo chân hắn phát triển bí cảnh từ một cái hang nhỏ thảm không thể thảm hơn, từng bước trở thành bí cảnh nguy hiểm nhất, và cũng đáng giá nhất thế giới.

Truyện sắc, thu hậu cung, hệ thống, xây dựng thế lực. Main không bá đạo ngay từ đầu mà là từng bước đi lên. Đây cũng là truyện đầu tay của mình mong các bạn ủng hộ.

Bối cảnh là Tây Phương huyền huyễn, Western Fantasy chứ không phải Đông Phương nha các bác :D

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bí Cảnh Bá Chủ!

Lâm Khang xuyên qua, phát hiện mình đã trở thành chủ nhân của một bí cảnh vừa mới hình thành. Theo chân hắn phát triển bí cảnh từ một cái hang nhỏ thảm không thể thảm hơn, từng bước trở thành bí cảnh nguy hiểm nhất, và cũng đáng giá nhất thế giới.

Truyện sắc, thu hậu cung, hệ thống, xây dựng thế lực. Main không bá đạo ngay từ đầu mà là từng bước đi lên. Đây cũng là truyện đầu tay của mình mong các bạn ủng hộ.

Bối cảnh là Tây Phương huyền huyễn, Western Fantasy chứ không phải Đông Phương nha các bác :D

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bí Cảnh Bá Chủ!

Mục lục

1 Chương 1 Bí Cảnh Bá Chủ 2 Chương 2 Bí Cảnh Bá Chủ 3 Chương 3 Bí Cảnh Bá Chủ 4 Chương 4 Bí Cảnh Bá Chủ 5 Chương 5 Bí Cảnh Bá Chủ 6 Chương 6 Bí Cảnh Bá Chủ 7 Chương 7 Bí Cảnh Bá Chủ 8 Chương 8 Bí Cảnh Bá Chủ 9 Chương 9 Bí Cảnh Bá Chủ 10 Chương 10 Bí Cảnh Bá Chủ 11 Chương 11 Bí Cảnh Bá Chủ 12 Chương 12 Bí Cảnh Bá Chủ 13 Chương 13 Bí Cảnh Bá Chủ 14 Chương 14 Bí Cảnh Bá Chủ 15 Chương 15 Bí Cảnh Bá Chủ 16 Chương 16 Bí Cảnh Bá Chủ 17 Chương 17 Bí Cảnh Bá Chủ 18 Chương 18 Bí Cảnh Bá Chủ 19 Chương 19 Bí Cảnh Bá Chủ 20 Chương 20 Bí Cảnh Bá Chủ 21 Chương 21 Bí Cảnh Bá Chủ 22 Chương 22 Bí Cảnh Bá Chủ 23 Chương 23 Bí Cảnh Bá Chủ 24 Chương 24 Bí Cảnh Bá Chủ 25 Chương 25 Bí Cảnh Bá Chủ 26 Chương 26 Bí Cảnh Bá Chủ 27 Chương 27 Bí Cảnh Bá Chủ 28 Chương 28 Bí Cảnh Bá Chủ 29 Chương 29 Bí Cảnh Bá Chủ 30 Chương 30 Bí Cảnh Bá Chủ 31 Chương 31 Bí Cảnh Bá Chủ 32 Chương 32 Bí Cảnh Bá Chủ 33 Chương 33 Bí Cảnh Bá Chủ 34 Chương 34 Bí Cảnh Bá Chủ 35 Chương 35 Bí Cảnh Bá Chủ 36 Chương 36 Bí Cảnh Bá Chủ 37 Chương 37 Bí Cảnh Bá Chủ 38 Chương 38 Bí Cảnh Bá Chủ 39 Chương 39 Bí Cảnh Bá Chủ 40 Chương 40 Bí Cảnh Bá Chủ 41 Chương 41 Bí Cảnh Bá Chủ 42 Chương 42 Bí Cảnh Bá Chủ 43 Chương 43 Bí Cảnh Bá Chủ

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.