Truyện 18+

Ham Muốn Tiềm Ẩn 2

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Ham Muốn Tiềm Ẩn 2

Tác giả: 69deluxe

Tình trạng: Tạm dừng

Mới nhất: Chương 70: Trời sinh đối nghịch (2)

08/07/2021 13328

Bộ truyện xoay quanh một người con gái xinh đẹp tên Nguyệt Vy. Hai mươi bốn năm đầu trong cuộc đời nàng sống khép kín trong rào cản gia giáo của một gia đình truyền thống. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ giây phút đầu tiên nàng gặp tiếng sét ái tình đầu đời của mình – Thuận Minh. Tình yêu chớp nhoáng, vội vã nhưng càng cuồng nhiệt hơn bình thường. Một đám cưới lung linh màu hồng, đẹp như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó kéo dài mãi, làm Nguyệt Vy càng ngày càng lún sâu vào không tỉnh lại nổi. Mà nếu được lựa chọn, liệu nàng có muốn tỉnh lại không ?

Bộ truyện này, như , không dành cho các anh em thuộc các “gu” sau:

- Tình yêu màu hồng.
- Chung thủy – Thủy chung.
- Phụ nữ phải nết na, khép nép.
- Tình dục truyền thống 1 on 1.

Anh em nào thuộc các nhóm trên, vui lòng thoát ra khỏi thớt này ngay, kẻo không kịp nữa.

Và cuối cùng là nhắc lại: Truyện tôi viết, đầu tiên là cho cá nhân tôi, có thể không hợp sở thích của bạn.

Bộ truyện xoay quanh một người con gái xinh đẹp tên Nguyệt Vy. Hai mươi bốn năm đầu trong cuộc đời nàng sống khép kín trong rào cản gia giáo của một gia đình truyền thống. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ giây phút đầu tiên nàng gặp tiếng sét ái tình đầu đời của mình – Thuận Minh. Tình yêu chớp nhoáng, vội vã nhưng càng cuồng nhiệt hơn bình thường. Một đám cưới lung linh màu hồng, đẹp như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó kéo dài mãi, làm Nguyệt Vy càng ngày càng lún sâu vào không tỉnh lại nổi. Mà nếu được lựa chọn, liệu nàng có muốn tỉnh lại không ?

Bộ truyện này, như , không dành cho các anh em thuộc các “gu” sau:

- Tình yêu màu hồng.
- Chung thủy – Thủy chung.
- Phụ nữ phải nết na, khép nép.
- Tình dục truyền thống 1 on 1.

Anh em nào thuộc các nhóm trên, vui lòng thoát ra khỏi thớt này ngay, kẻo không kịp nữa.

Và cuối cùng là nhắc lại: Truyện tôi viết, đầu tiên là cho cá nhân tôi, có thể không hợp sở thích của bạn.

Mục lục

1 Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh (1) 2 Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh (2) 3 Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh (3) 4 Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh (4) 5 Chương 5: Cuộc gặp gỡ định mệnh (5) 6 Chương 6: Cuộc gặp gỡ định mệnh (6) 7 Chương 7: Tình yêu hoàn mỹ (1) 8 Chương 8: Tình yêu hoàn mỹ (2) 9 Chương 9: Tình yêu hoàn mỹ (3) 10 Chương 10: Tình yêu hoàn mỹ (4) 11 Chương 11: Tình yêu hoàn mỹ (5) 12 Chương 12: Tình yêu hoàn mỹ (6) 13 Chương 13: Tình yêu hoàn mỹ (7) 14 Chương 14: Tình yêu hoàn mỹ (8) 15 Chương 15: Thế giới của anh (1) 16 Chương 16: Thế giới của anh (2) 17 Chương 17: Thế giới của anh (3) 18 Chương 18: Thế giới của anh (4) 19 Chương 19: Thế giới của anh (5) 20 Chương 20: Thế giới của anh (6) 21 Chương 21: Thế giới của anh (7) 22 Chương 22: Thế giới của anh (8) 23 Chương 23: Thế giới của anh (9) 24 Chương 24: Thế giới của anh (10) 25 Chương 25: Nhúng chàm (1) 26 Chương 26: Nhúng chàm (2) 27 Chương 27: Nhúng chàm (3) 28 Chương 28: Nhúng chàm (4) 29 Chương 29: Nhúng chàm (5) 30 Chương 30: Nhúng chàm (6) 31 Chương 31: Ác mộng của anh (1) 32 Chương 32: Ác mộng của anh (2) 33 Chương 33: Ác mộng của anh (3) 34 Chương 34: Ác mộng của anh (4) 35 Chương 35: Ác mộng của anh (5) 36 Chương 36: Ác mộng của anh (6) 37 Chương 37: Ác mộng của anh (7) 38 Chương 38: Chới với (1) 39 Chương 39: Chới với (2) 40 Chương 40: Chới với (3) 41 Chương 41: Chới với (4) 42 Chương 42: Chới với (5) 43 Chương 43: Chới với (6) 44 Chương 44: Chới với (7) 45 Chương 45: Chới với (8) 46 Chương 46: Chới với (9) 47 Chương 47: Chới với (10) 48 Chương 48: Chới với (11) 49 Chương 49: Chới với (12) 50 Chương 50: Chới với (13) 51 Chương 51: Chới với (14) 52 Chương 52: Chới với (15) 53 Chương 53: Chới với (16) 54 Chương 54: Chới với (17) 55 Chương 55: Sự thật hé mở (1) 56 Chương 56: Sự thật hé mở (2) 57 Chương 57: Sự thật hé mở (3) 58 Chương 58: Sự thật hé mở (4) 59 Chương 59: Sự thật hé mở (5) 60 Chương 60: Sự thật hé mở (6) 61 Chương 61: Sự thật hé mở (7) 62 Chương 62: Sự thật hé mở (8) 63 Chương 63: Sự thật hé mở (9) 64 Chương 64: Sự thật hé mở (10) 65 Chương 65: Sự thật hé mở (11) 66 Chương 66: Sự thật hé mở (12) 67 Chương 67: Sự thật hé mở (13) 68 Chương 68: Sự thật hé mở (14) 69 Chương 69: Trời sinh đối nghịch (1) 70 Chương 70: Trời sinh đối nghịch (2)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.