Truyện 18+

Từ Thiếu Hoa

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Từ Thiếu Hoa

Tác giả: Tử Liên Sắc

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 20: Tử sắc giới chỉ

21/08/2023 3900

Câu chuyện về một thằng nhóc 15 tuổi tên là Từ Thiếu Hoa, nó đồng ý một "Khế ước" với một con Cóc Yêu chưa rõ thiện ác.
Nó đồng ý và cất bước theo lời mời gọi chẳng do dự.
Từ Thiếu Hoa cuối cùng đã đi đâu và làm gì để rồi khi trở về đã là một gã đàn ông trung niên?
Mời quý đọc giả theo dõi tiểu thuyết "Sắc-Đô Thị-Xuyên không" của Tử Liên.

Câu chuyện về một thằng nhóc 15 tuổi tên là Từ Thiếu Hoa, nó đồng ý một "Khế ước" với một con Cóc Yêu chưa rõ thiện ác.
Nó đồng ý và cất bước theo lời mời gọi chẳng do dự.
Từ Thiếu Hoa cuối cùng đã đi đâu và làm gì để rồi khi trở về đã là một gã đàn ông trung niên?
Mời quý đọc giả theo dõi tiểu thuyết "Sắc-Đô Thị-Xuyên không" của Tử Liên.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.