Truyện 18+

Ta Vô Tình Tạo Ra Hệ Thống

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Ta Vô Tình Tạo Ra Hệ Thống

Tác giả: Độc Tôn

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Không có nội dung! Cầu ủng hộ!

13/08/2022 10339

Ài ! Đoạn giới thiệu wed kia Tôn viết xấu và dở quá nên qua đây sửa lại.
Một cái ứng dụng Gian Lận được một thanh niên tạo ra và vô tình sinh ra linh trí.
Đến khi hắn chết đi thì nó cứu hắn giúp hắn thực hiện nguyện vọng.
Truyện có yếu tố tình dục và huyễn tưởng.
Nếu lỡ vi phạm cái gì thì mình sẽ sửa.
"Chân đạp chư thiên vạn giới, chấp chưởng tam thiên đại đạo. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn !"

Ài ! Đoạn giới thiệu wed kia Tôn viết xấu và dở quá nên qua đây sửa lại.
Một cái ứng dụng Gian Lận được một thanh niên tạo ra và vô tình sinh ra linh trí.
Đến khi hắn chết đi thì nó cứu hắn giúp hắn thực hiện nguyện vọng.
Truyện có yếu tố tình dục và huyễn tưởng.
Nếu lỡ vi phạm cái gì thì mình sẽ sửa.
"Chân đạp chư thiên vạn giới, chấp chưởng tam thiên đại đạo. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn !"

Mục lục

1 Chương 1: Làm lại từ đầu 2 Chương 2: Điên cuồng cày cấp 3 Chương 3: Đấu giá bắt đầu 4 Chương 4: Hồ Khinh Vũ 5 Chương 5: Thé Giới Dịch Bệnh 6 Chương 6: Hạ Thành Ngân vào Hậu Cung 7 Chương 7: Nhận Sư Phụ 8 Chương 8: Cắm trại 9 Chương 9: Bộ ba sát thủ 10 Chương 10: Bắt đầu cướp đoạt 11 Chương 11: Lại chuyển sinh 12 Chương 12: Kimino Hara 13 Chương 13: Bị vây công 14 Chương 14: Tưởng niệm 15 Chương 15: Đấu La Dại Lục 16 Chương 16: Kim Xà Đế Vương 17 Chương 17: Ám Ma Tử Vong Xà 18 Chương 18: Thu phục Tà Hổ và thu lấy Khinh Vũ 19 Chương 19: Tiểu Vũ bắt đầu được sinh ra 20 Chương 20: Thôn Phệ Đế Thiên 21 Chương 21: Ngân Long Vương 22 Chương 22: Nam nhi rơi lệ 23 Chương 23: Tuyết Đế và Băng Đế 24 Chương 24: Thu Ma Hoàng và gặp Tam Nhãn Kim Nghê 25 Chương 25: Vũ Sinh Mị Cốt 26 Chương 26: Kế hoạch 27 Chương 27: Kí tự bí ẩn 28 Chương 28: Vô Hà Thiên Thể 29 Chương 29: "Đế" 30 Chương 30: Gói quà nâng cấp, Tôn Vũ sinh ra 31 Chương 31: Hắc Bạch Vô Song 32 Chương 32: Kế hoạch thành công 33 Chương 33: Định cư 34 Chương 34: Bắt đầu hành trình 35 Chương 35: Mê cung 36 Chương 36: Tăng hạng 37 Chương 37: Thẻ Thách Đấu 38 Chương 38: Tăng chiến lực 39 Chương 39: Thanh Tuyết 40 Chương 40: Độc Tôn Tuyết 41 Chương 41: Thải Lân sinh 42 Chương 42: Tà Hổ sinh 43 Chương 43: Liên Minh Thập Ngũ Nữ Thần 44 Chương 44: Tinh Linh Thần Giới 45 Chương 45: Âm mưu Long tộc 46 Chương 46: Bách hợp? 47 Chương 47: Hồ Thanh Vân 48 Không có nội dung! Cầu ủng hộ!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.