Truyện 18+

Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế

Tác giả: Elimia Giang

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 68 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế

07/12/2023 4525

Thể Loại: Đồng Nhân, Sắc Hiệp, Hệ Thống, Tu Tiên, Hậu Cung.

Mình dự định viết truyện này cũng lâu rồi, có thời gian rãnh sẽ tiếp tục viết thêm, đầu tiên sẽ là Vạn Cổ Thần Đế trước, vì đã có ý tưởng nên truyện rất dài, vì là mới tập viết nên có nhiều điểm không tốt có thể cho mình thêm ý kiến, xin cảm ơn.

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,... trong truyện hoàn toàn là hư cấu - tưởng tượng. Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở mình sẽ sửa đổi.

Là truyện chỉ dành cho đọc giả 18+

Chân thành cảm ơn tất cả!

LƯU Ý: Đọc giả có lòng ủng hộ mình thì có số tài khoản cũng như momo các thứ mình để dưới chương truyện, cảm ơn tất cả.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế!

Thể Loại: Đồng Nhân, Sắc Hiệp, Hệ Thống, Tu Tiên, Hậu Cung.

Mình dự định viết truyện này cũng lâu rồi, có thời gian rãnh sẽ tiếp tục viết thêm, đầu tiên sẽ là Vạn Cổ Thần Đế trước, vì đã có ý tưởng nên truyện rất dài, vì là mới tập viết nên có nhiều điểm không tốt có thể cho mình thêm ý kiến, xin cảm ơn.

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,... trong truyện hoàn toàn là hư cấu - tưởng tượng. Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở mình sẽ sửa đổi.

Là truyện chỉ dành cho đọc giả 18+

Chân thành cảm ơn tất cả!

LƯU Ý: Đọc giả có lòng ủng hộ mình thì có số tài khoản cũng như momo các thứ mình để dưới chương truyện, cảm ơn tất cả.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế!

Mục lục

1 Chương 1 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 2 Chương 2 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 3 Chương 3 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 4 Chương 4 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 5 Chương 5 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 6 Chương 6 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 7 Chương 7 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 8 Chương 8 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 9 Chương 9 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 10 Chương 10 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 11 Chương 11 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 12 Chương 12 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 13 Chương 13 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 14 Chương 14 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 15 Chương 15 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 16 Chương 16 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 17 Chương 17 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 18 Chương 18 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 19 Chương 19 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 20 Chương 20 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 21 Chương 21 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 22 Chương 22 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 23 Chương 23 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 24 Chương 24 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 25 Chương 25 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 26 Chương 26 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 27 Chương 27 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 28 Chương 28 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 29 Chương 29 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 30 Chương 30 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 31 Chương 31 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 32 Chương 32 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 33 Chương 33 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 34 Chương 34 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 35 Chương 35 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 36 Chương 36 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 37 Chương 37 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 38 Chương 38 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 39 Chương 39 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 40 Chương 40 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 41 Chương 41 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 42 Chương 42 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 43 Chương 43 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 44 Chương 44 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 45 Chương 45 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 46 Chương 46 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 47 Chương 47 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 48 Chương 48 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 49 Chương 49 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 50 Chương 50 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 51 Chương 51 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 52 Chương 52 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 53 Chương 53 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 54 Chương 54 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 55 Chương 55 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 56 Chương 56 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 57 Chương 57 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 58 Chương 58 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 59 Chương 59 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 60 Chương 60 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 61 Chương 61 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 62 Chương 62 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 63 Chương 63 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 64 Chương 64 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 65 Chương 65 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 66 Chương 66 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 67 Chương 67 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế 68 Chương 68 Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.