Truyện 18+

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Truyện 18+ Truyện cười dân gian Truyện sắc hiệp

Truyện Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 322: Chương 323 – Chương cuối

08/07/2021 58835

Nàng là Tịch Nhan quận chúa có dung mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, chỉ một cái liếc mắt có thể làm thành trì nghiêng ngả, chúng sinh điên đảo...

- Theo truyền thuyết dân gian, nhan sắc của nàng thậm chí hấp dẫn ngay cả phụ thân, do vậy mà bức tử cả chính mẫu thân của mình, làm cho phụ thân biến mất không tung tích. Thánh Thượng khâm điểm nàng hòa thân nước láng giềng, bị các hoàng tử âm mưu tranh giành, nàng vẫn thản nhiên.

- Trước đêm tứ hôn, một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn xảy ra, nàng che dấu thành công dung nhan tuyệt sắc của mình, biến thành một cô gái vô cùng xấu xí, thoạt nhìn đây là một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, giúp cho nàng thành công che dấu dung nhan tuyệt sắc của mình, trở nên xấu xí dọa mọi người hoảng sợ.

- Nhưng mà, vẫn có một người nguyện ý cưới nàng? Người đó rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, theo truyền thuyết đó là Thất hoàng tử bị tàn phế. Khắp thiên hạ đều nhạo báng nàng – Xú phi của tàn vương gia.

- Đêm đại hôn, chàng ngồi xe lăn còn nàng khăn đen che mặt. Nhưng sao trong truyền thuyết lại không cho nàng biết vị Thất hoàng tử này lại tuấn mỹ như vậy? Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mời bạn cùng đọc sẽ rõ!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia!

Nàng là Tịch Nhan quận chúa có dung mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, chỉ một cái liếc mắt có thể làm thành trì nghiêng ngả, chúng sinh điên đảo...

- Theo truyền thuyết dân gian, nhan sắc của nàng thậm chí hấp dẫn ngay cả phụ thân, do vậy mà bức tử cả chính mẫu thân của mình, làm cho phụ thân biến mất không tung tích. Thánh Thượng khâm điểm nàng hòa thân nước láng giềng, bị các hoàng tử âm mưu tranh giành, nàng vẫn thản nhiên.

- Trước đêm tứ hôn, một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn xảy ra, nàng che dấu thành công dung nhan tuyệt sắc của mình, biến thành một cô gái vô cùng xấu xí, thoạt nhìn đây là một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, giúp cho nàng thành công che dấu dung nhan tuyệt sắc của mình, trở nên xấu xí dọa mọi người hoảng sợ.

- Nhưng mà, vẫn có một người nguyện ý cưới nàng? Người đó rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, theo truyền thuyết đó là Thất hoàng tử bị tàn phế. Khắp thiên hạ đều nhạo báng nàng – Xú phi của tàn vương gia.

- Đêm đại hôn, chàng ngồi xe lăn còn nàng khăn đen che mặt. Nhưng sao trong truyền thuyết lại không cho nàng biết vị Thất hoàng tử này lại tuấn mỹ như vậy? Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mời bạn cùng đọc sẽ rõ!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia!

Mục lục

1 Chương 1: Chương 1 2 Chương 2: Chương 2 3 Chương 3: Chương 3 4 Chương 4: Chương 4 5 Chương 5: Chương 5 6 Chương 6: Chương 6 7 Chương 7: Chương 7 8 Chương 8: Chương 8 9 Chương 9: Chương 9 10 Chương 10: Chương 10 11 Chương 11: Chương 11 12 Chương 12: Chương 12 13 Chương 13: Chương 13 14 Chương 14: Chương 14 15 Chương 15: Chương 15 16 Chương 16: Chương 16 17 Chương 17: Chương 17 18 Chương 18: Chương 18 19 Chương 19: Chương 19 20 Chương 20: Chương 20 21 Chương 21: Chương 21 22 Chương 22: Chương 22 23 Chương 23: Chương 23 24 Chương 24: Chương 24 25 Chương 25: Chương 25 26 Chương 26: Chương 26 27 Chương 27: Chương 27 28 Chương 28: Chương 28 29 Chương 29: Chương 29 30 Chương 30: Chương 30 31 Chương 31: Chương 31 32 Chương 32: Chương 32 33 Chương 33: Chương 33 34 Chương 34: Chương 34 35 Chương 35: Chương 35 36 Chương 36: Chương 36 37 Chương 37: Chương 37 38 Chương 38: Chương 38 39 Chương 39: Chương 39 40 Chương 40: Chương 40 41 Chương 41: Chương 41 42 Chương 42: Chương 42 43 Chương 43: Chương 43 44 Chương 44: Chương 44 45 Chương 45: Chương 45: 46 Chương 46: Chương 46: 47 Chương 47: Chương 47: 48 Chương 48: Chương 48: 49 Chương 49: Chương 49: 50 Chương 50: Chương 50: 51 Chương 51: Chương 51: 52 Chương 52: Chương 52: 53 Chương 53: Chương 53 54 Chương 54: Chương 54 55 Chương 55: Chương 55 56 Chương 56: Chương 56 57 Chương 57: Chương 57 58 Chương 58: Chương 58 59 Chương 59: Chương 59 60 Chương 60: Chương 60 61 Chương 61: Chương 61 62 Chương 62: Chương 62 63 Chương 63: Chương 63 64 Chương 64: Chương 64 65 Chương 65: Chương 65 66 Chương 66: Chương 66 67 Chương 67: Chương 67 68 Chương 68: Chương 68 69 Chương 69: Chương 69 70 Chương 70: Chương 70 71 Chương 71: Chương 71 72 Chương 72: Chương 72 73 Chương 73: Chương 73 74 Chương 74: Chương 74 75 Chương 75: Chương 75 76 Chương 76: Chương 76 77 Chương 77: Chương 77 78 Chương 78: Chương 78 79 Chương 79: Chương 79 80 Chương 80: Chương 80 81 Chương 81: Chương 81 82 Chương 82: Chương 82 83 Chương 83: Chương 83 84 Chương 84: Chương 84 85 Chương 85: Chương 85 86 Chương 86: Chương 86: 87 Chương 87: Chương 87: 88 Chương 88: Chương 88: 89 Chương 89: Chương 89: 90 Chương 90: Chương 90: 91 Chương 91: Chương 91: 92 Chương 92: Chương 92: 93 Chương 93: Chương 93: 94 Chương 94: Chương 94: 95 Chương 95: Chương 95: 96 Chương 96: Chương 96: 97 Chương 97: Chương 97: 98 Chương 98: Chương 98: 99 Chương 99: Chương 99: 100 Chương 100: Chương 100 101 Chương 101: Chương 101 102 Chương 102: Chương 102 103 Chương 103: Chương 103 104 Chương 104: Chương 104 105 Chương 105: Chương 105 106 Chương 106: Chương 106 107 Chương 107: Chương 107 108 Chương 108: Chương 108 109 Chương 109: Chương 109 110 Chương 110: Chương 110 111 Chương 111: Chương 111 112 Chương 112: Chương 112 113 Chương 113: Chương 113 114 Chương 114: Chương 114 115 Chương 115: Chương 115 116 Chương 116: Chương 116 117 Chương 117: Chương 117 118 Chương 118: Chương 118 119 Chương 119: Chương 119 120 Chương 120: Chương 120 121 Chương 121: Chương 121 122 Chương 122: Chương 122 123 Chương 123: Chương 123 124 Chương 124: Chương 124 125 Chương 125: Chương 125 126 Chương 126: Chương 126 127 Chương 127: Chương 127 128 Chương 128: Chương 128 129 Chương 129: Chương 129 130 Chương 130: Chương 130 131 Chương 131: Chương 131 132 Chương 132: Chương 132 133 Chương 133: Chương 133 134 Chương 134: Chương 134 135 Chương 135: Chương 135 136 Chương 136: Chương 136 137 Chương 137: Chương 137 138 Chương 138: Chương 138 139 Chương 139: Chương 139 140 Chương 140: Chương 140 141 Chương 141: Chương 141 142 Chương 142: Chương 142 143 Chương 143: Chương 143 144 Chương 144: Chương 144 145 Chương 145: Chương 145 146 Chương 146: Chương 146 147 Chương 147: Chương 147 148 Chương 148: Chương 148 149 Chương 149: Chương 149 150 Chương 150: Chương 150 151 Chương 151: Chương 151 152 Chương 152: Chương 152 153 Chương 153: Chương 153 154 Chương 154: Chương 154 155 Chương 155: Chương 155 156 Chương 156: Chương 156 157 Chương 157: Chương 157 158 Chương 158: Chương 158 159 Chương 159: Chương 159 160 Chương 160: Chương 160 161 Chương 161: Chương 161 162 Chương 162: Chương 162 163 Chương 163: Chương 163 164 Chương 164: Chương 164 165 Chương 165: Chương 165 166 Chương 166: Chương 166 167 Chương 167: Chương 167 168 Chương 168: Chương 168 169 Chương 169: Chương 169 170 Chương 170: Chương 170 171 Chương 171: Chương 171 172 Chương 172: Chương 172 173 Chương 173: Chương 173 174 Chương 174: Chương 174 175 Chương 175: Chương 175 176 Chương 176: Chương 176 177 Chương 177: Chương 177 178 Chương 178: Chương 178 179 Chương 179: Chương 179 180 Chương 180: Chương 180 181 Chương 181: Chương 181 182 Chương 182: Chương 182 183 Chương 183: Chương 183 184 Chương 184: Chương 184 185 Chương 185: Chương 185 186 Chương 186: Chương 186 187 Chương 187: Chương 187 188 Chương 188: Chương 188 189 Chương 189: Chương 189 190 Chương 190: Chương 190 191 Chương 191: Chương 191 192 Chương 192: Chương 192 193 Chương 193: Chương 193 194 Chương 194: Chương 194 195 Chương 195: Chương 195 196 Chương 196: Chương 196 197 Chương 197: Chương 197: 198 Chương 198: Chương 198: 199 Chương 199: Chương 199: 200 Chương 200: Chương 200: 201 Chương 201: Chương 201: 202 Chương 202: Chương 202: 203 Chương 203: Chương 203: 204 Chương 204: Chương 204: 205 Chương 205: Chương 205 206 Chương 206: Chương 206 207 Chương 207: Chương 207: 208 Chương 208: Chương 208: 209 Chương 209: Chương 209 210 Chương 210: Chương 210 211 Chương 211: Chương 211 212 Chương 212: Chương 212 213 Chương 213: Chương 213 214 Chương 214: Chương 214 215 Chương 215: Chương 215 216 Chương 216: Chương 216 217 Chương 217: Chương 217 218 Chương 218: Chương 218 219 Chương 219: Chương 219 220 Chương 220: Chương 220 221 Chương 221: Chương 221 222 Chương 222: Chương 222 223 Chương 223: Chương 223 224 Chương 224: Chương 224 225 Chương 225: Chương 225 226 Chương 226: Chương 226 227 Chương 227: Chương 227 228 Chương 228: Chương 228 229 Chương 229: Chương 229 230 Chương 230: Chương 230 231 Chương 231: Chương 231 232 Chương 232: Chương 232 233 Chương 233: Chương 233 234 Chương 234: Chương 234: 235 Chương 235: Chương 235: 236 Chương 236: Chương 236 237 Chương 237: Chương 237 238 Chương 238: Chương 238 239 Chương 239: Chương 239 240 Chương 240: Chương 240 241 Chương 241: Chương 241 242 Chương 242: Chương 242 243 Chương 243: Chương 243 244 Chương 244: Chương 244 245 Chương 245: Chương 245 246 Chương 246: Chương 246 247 Chương 247: Chương 247 248 Chương 248: Chương 249 249 Chương 249: Chương 250 250 Chương 250: Chương 251 251 Chương 251: Chương 252 252 Chương 252: Chương 253 253 Chương 253: Chương 254 254 Chương 254: Chương 255 255 Chương 255: Chương 256 256 Chương 256: Chương 257 257 Chương 257: Chương 258 258 Chương 258: Chương 259 259 Chương 259: Chương 260 260 Chương 260: Chương 261 261 Chương 261: Chương 262 262 Chương 262: Chương 263 263 Chương 263: Chương 264 264 Chương 264: Chương 265 265 Chương 265: Chương 266 266 Chương 266: Chương 267 267 Chương 267: Chương 268 268 Chương 268: Chương 269 269 Chương 269: Chương 270 270 Chương 270: Chương 271 271 Chương 271: Chương 272 272 Chương 272: Chương 273 273 Chương 273: Chương 274 274 Chương 274: Chương 275 275 Chương 275: Chương 276 276 Chương 276: Chương 277 277 Chương 277: Chương 278 278 Chương 278: Chương 279 279 Chương 279: Chương 280 280 Chương 280: Chương 281 281 Chương 281: Chương 282 282 Chương 282: Chương 283 283 Chương 283: Chương 284 284 Chương 284: Chương 285 285 Chương 285: Chương 286 286 Chương 286: Chương 287 287 Chương 287: Chương 288 288 Chương 288: Chương 289 289 Chương 289: Chương 290 290 Chương 290: Chương 291 291 Chương 291: Chương 292 292 Chương 292: Chương 293 293 Chương 293: Chương 294 294 Chương 294: Chương 295 295 Chương 295: Chương 296 296 Chương 296: Chương 297 297 Chương 297: Chương 298 298 Chương 298: Chương 299 299 Chương 299: Chương 300 300 Chương 300: Chương 301 301 Chương 301: Chương 302 302 Chương 302: Chương 303 303 Chương 303: Chương 304 304 Chương 304: Chương 305 305 Chương 305: Chương 306 306 Chương 306: Chương 307 307 Chương 307: Chương 308 308 Chương 308: Chương 309 309 Chương 309: Chương 310 310 Chương 310: Chương 311 311 Chương 311: Chương 312 312 Chương 312: Chương 313 313 Chương 313: Hạnh phúc của đôi ta, trời định thiên trường địa cửu 314 Chương 314: Chương 315 315 Chương 315: Chương 316 316 Chương 316: Chương 317 317 Chương 317: Chương 318 318 Chương 318: Chương 319 319 Chương 319: Chương 320 320 Chương 320: Chương 321 321 Chương 321: Chương 322 322 Chương 322: Chương 323 – Chương cuối

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.