Truyện 18+

Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ

Tác giả: Talagi

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 14 Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ

02/05/2024 5773

Một lần vô tình hắn được xuyên không tới đấu la đại lục,hắn một thân vô sỉ nhưng không ngờ hắn gặp phải hệ thông còn vô sỉ hơn hắn nhiều lần chỉ nhằm thơi cơ trừ bớt phần thường nhận được của hắn sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.Nay trên con đường nghịch tập diệt sát nhân vật chính muôn trùng khó khăn,hắn còn phải ra sức chống đỡ không để hệ thống bóp zái tới chết.

Đấy là văn vẻ ,còn ae đọc bộ này vứt mẹ não đi,nhân vật chính đi săn gái lập harem hết.

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ!

Một lần vô tình hắn được xuyên không tới đấu la đại lục,hắn một thân vô sỉ nhưng không ngờ hắn gặp phải hệ thông còn vô sỉ hơn hắn nhiều lần chỉ nhằm thơi cơ trừ bớt phần thường nhận được của hắn sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.Nay trên con đường nghịch tập diệt sát nhân vật chính muôn trùng khó khăn,hắn còn phải ra sức chống đỡ không để hệ thống bóp zái tới chết.

Đấy là văn vẻ ,còn ae đọc bộ này vứt mẹ não đi,nhân vật chính đi săn gái lập harem hết.

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.