Truyện 18+

Đấu Dâm Đại Lục

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Đấu Dâm Đại Lục

Tác giả: Google-chan

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 71: Hi vọng

08/07/2021 69903

Nhân vật chính xuyên qua 1 thế giới song song với Đấu La Đại Lục.
Tại thế giới này, mỗi năm 1 lần, những đứa trẻ chỉ cần đạt đủ 6 tuổi trở lên có thể thức tỉnh 1 loại năng lực gọi là: Dâm Hồn
Câu truyện kể về hành trình trở thành Dâm Thần của Đường Tam và những người bạn.
Cảnh giới:
+Dâm Sĩ
+Dâm Sư
+Đại Dâm Sư
+Dâm Tôn
+Dâm Tông
+Dâm Vương
+Dâm Đế
+Dâm Thánh
+Đấu Dâm
+Phong Hào Đấu Dâm
p/s: Main thu các loại mỹ nữ, từ Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, BBĐ, vv...
3c/tuần, chủ nhật nhận hàng

Nhân vật chính xuyên qua 1 thế giới song song với Đấu La Đại Lục.
Tại thế giới này, mỗi năm 1 lần, những đứa trẻ chỉ cần đạt đủ 6 tuổi trở lên có thể thức tỉnh 1 loại năng lực gọi là: Dâm Hồn
Câu truyện kể về hành trình trở thành Dâm Thần của Đường Tam và những người bạn.
Cảnh giới:
+Dâm Sĩ
+Dâm Sư
+Đại Dâm Sư
+Dâm Tôn
+Dâm Tông
+Dâm Vương
+Dâm Đế
+Dâm Thánh
+Đấu Dâm
+Phong Hào Đấu Dâm
p/s: Main thu các loại mỹ nữ, từ Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, BBĐ, vv...
3c/tuần, chủ nhật nhận hàng

Mục lục

1 Chương 1: Thức Tỉnh Dâm Hồn 2 Chương 2: Tiên Thiên 10cm 3 Chương 3: Song Sinh Dâm Hồn 4 Chương 4: Dâm khí nhập thể 5 Chương 5: Tý nữa thì mất trinh 6 Chương 6: Mở tiệc ăn mừng 7 Chương 7: Đường Hạo 8 Chương 8: Thân phận của Đường Hạo 9 Chương 9: Đường Hạo chấn kinh, song sinh Dâm Hồn 10 Chương 10: Sức mạnh của Dâm thú 10 vạn năm! 11 Chương 11: Dâm Hoàn Ngàn năm 12 Chương 12: Tới Kĩ viện cùng Lão Kiệt Khắc 13 Chương 13: Ngươi nguyện ý làm đồ đệ của ta sao? 14 Chương 14: Ngọc Tiểu Cương 15 Chương 15: Đăng kí nhập học 16 Chương 16: Gặp Vương Thánh 17 Chương 17: Quy Định của Kĩ viện 18 Chương 18: Bị phạt đuổi học 19 Chương 19: Sợ chạy mất dép 20 Chương 20: Dâm cốt thỏ 21 Chương 21: Dâm kĩ: Thiên Niên Sát 22 Chương 22: Ách! Ngươi tên là Tiểu... Vú? 23 Chương 23: Sự lợi hại của Tiểu Vũ 24 Chương 24: Đánh bại Tiểu Vũ 25 Chương 25: Ngủ chung giường 26 Chương 26: Phong ba ở căn tin 27 Chương 27: Thân phận bại lộ 28 Chương 28: Đường Hạo vs Giáo sư 29 Chương 29: Đăng kí làm Dâm sư 30 Chương 30: Mã Tu Nặc 31 Chương 31: Gia nhập Dâm Hồn Điện 32 Chương 32: Bị Bỉ Bỉ Đông chú ý 33 Chương 33: Tiểu Vũ bại lộ thân phận 34 Chương 34: Hoa hồng khách sạn 35 Chương 35: Tà Dâm Bạch Hổ Đái Mộc Bạch 36 Chương 36: Xơi Tiểu Vũ 37 Chương 37: Xơi hai tỷ muội song sinh 38 Chương 38: Hấp diêm đại pháp 39 Chương 39: Ninh Vinh Vinh 40 Chương 40: Chu Trúc Thanh 41 Chương 41: Xơi Chu Trúc Thanh 42 Chương 42: Kĩ Viện Sử Lai Khắc 43 Chương 43: Tiểu Vũ mang thai 44 Chương 44: Áo Tư Lạp 45 Chương 45: Dâm phú chênh lệch 46 Chương 46: Khảo nghiệm thứ 4 47 Chương 47: Bất Động Cũng Cương Triệu Vô Cực 48 Chương 48: Đầu hàng 49 Chương 49: Tâm tư của Ninh Vinh Vinh 50 Chương 50: Xơi Ninh Vinh Vinh 51 Chương 51: Mã Hồng Tuấn 52 Chương 52: Chu Trúc Thanh mang thai 53 Chương 53: Bài học ban đêm 54 Chương 54: Dâm Hồn Tràng 55 Chương 55: Cặp đôi hoàn cảnh 56 Chương 56: Đột phá 30 cấp 57 Chương 57: Danh dự của Đường Tam 58 Chương 58: Gặp Hỏa Vũ 59 Chương 59: Xơi Hỏa Vũ 60 Chương 60: Long Công Xà Bà 61 Chương 61: Ngoan cố chống cự 62 Chương 62: Xơi Mạnh Y Nhiên 63 Chương 63: Long Công đến 64 Chương 64: Tu vi của Ngọc Tiểu Cương 65 Chương 65: Ra mắt 66 Chương 66: Song Tu Lĩnh Vực 67 Chương 67: Threesome 68 Chương 68: Huấn luyện ma quỷ 69 Chương 69: Sử Lai Khắc Thất Đức 70 Chương 70: Hoàng Đấu Chiến Đội 71 Chương 71: Hi vọng

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.