Truyện 18+

Vô Hình Thần Công

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Vô Hình Thần Công

Tác giả: Lục Thiếu Du

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Xin donate cuối cùng!!!

24/06/2022 34615

Truyện nói về cậu Vân Linh, được truyền thụ cả y thuật và võ công của sư phụ. Sau khi sư phụ mất cậu đã sáng tạo ra môn võ công mà sư phụ lúc còn sống không thể tìm hiểu ra được từ một cuốn sách cổ.
Truyện có nhiều tình tiết sắc hiệp hấp dẫn và những trận đánh cái thế.

Truyện nói về cậu Vân Linh, được truyền thụ cả y thuật và võ công của sư phụ. Sau khi sư phụ mất cậu đã sáng tạo ra môn võ công mà sư phụ lúc còn sống không thể tìm hiểu ra được từ một cuốn sách cổ.
Truyện có nhiều tình tiết sắc hiệp hấp dẫn và những trận đánh cái thế.

Mục lục

1 Chương 1 2 Ae ủng hộ truyện mới nha 3 Chương 2 4 Chương 3 5 Chương 4 6 Chương 5 7 Chương 6 8 Chương 7 9 Chương 8 10 Chương 9 11 Chương 10 12 AE cho xin donate ít ạ 13 Chương 11 14 Chương 12 15 Chương 13 16 Chương 14 17 Chương 15 18 Chương 16 19 Chương 17 20 Chương 18 21 Chương 19 22 Chương 20 23 AE ỦNG HÔ TRUYỆN NHA 24 THÔNG BÁO 25 Chương 21 26 Chương 22 27 Chương 23 28 Chương 24 29 Chương 25 30 Chương 26 31 Chương 27 32 Chương 28 33 Chương 29 34 AE ỦNG HỘ TRUYỆN VỚI Ạ 35 Chương 30 36 Chương 31 37 Chương 32 38 Chương 33 39 Chương 34 40 Chương 35 41 Chương 36 42 Chương 37 43 Chương 38 44 Chương 39 45 Chương 40 47 đã viết xong 20 chương để ae đọc t6 t7 nhé. 48 Chương 41 49 Chương 42 50 Chương 43 51 Chương 44 52 Chương 45 53 Chương 46 54 Chương 47 55 Chương 48 56 Chương 49 57 Chương 50 58 Chương này xin donate ạ!!! 59 Chương 51 60 Chương 52 61 Chương 53 62 Chương 54 63 Chương 55 64 Chương 56 65 Chương 57 66 Chương 58 67 Chương 59 68 Chương 60 70 Chương 61 71 Chương 62 72 Chương 63 73 Chương 64 74 Chương 65 75 Chương 66 76 Chương 67 77 Chương 68 78 Chương 69 79 Chương 70 81 Chương 71 82 Chương 72 83 Chương 73 84 Chương 74 85 Chương 75 86 Chương 76 87 Chương 77 88 Chương 78 89 Chương 79 90 Chương 80 92 Chương 81 93 Chương 82 94 Chương 83 95 Chương 84 96 Chương 85 97 Chương 86 98 Chương 87 99 Chương 88 100 Chương 89 101 Chương 90 103 Chương 91" 104 Chương 92 105 Chương 93 106 Chương 94 107 Chương 95 108 Chương 96 109 Chương 97 110 Chương 98 111 Chương 99 112 Chương 100 114 Chương 101 115 Chương 102 116 Chương 103 117 Chương 104 118 Chương 105 119 Chương 106 120 Chương 107 121 Chương 108 122 Chương 109 123 Chương 110 125 Chương 111 126 Chương 112 127 Chương 113 128 Chương 114 129 Chương 115 130 Chương 116 131 Chương 117 132 Chương 118 133 Chương 119 134 Chương 120 136 Chương 121 137 Chương 122 138 Chương 123 139 Chương 124 140 Chương 125 141 Chương 126 142 Chương 127 143 Chương 128 144 Chương 129 145 Chương 130 147 Chương 131 148 Chương 132 149 Chương 133 150 Chương 134 151 Chương 135 152 Chương 136 153 Chương 137 154 Chương 138 155 Chương 139 156 Chương 140 158 Chương 141 159 Chương 142 160 Chương 143 161 Chương 144 162 Chương 145 163 Chương 146 164 Chương 147 165 Chương 148 166 Chương 149 167 Chương 150 169 Chương 151 170 Chương 152 171 Chương 153 172 Chương 154 173 Chương 155 174 Chương 156 175 Chương 157 176 Chương 158 177 Chương 159 178 Chương 160 180 Chương 161 181 Chương 162 182 Chương 163 183 Chương 164 184 Chương 165 185 Chương 166 186 Chương 167 187 Chương 168 188 Chương 169 189 Chương 170 191 Chương 171 192 Chương 172 193 Chương 173 194 Chương 174 195 Chương 175 196 Chương 176 197 Chương 177 198 Chương 178 199 Chương 179 200 Chương 180 202 Chương 181 203 Chương 182 204 Chương 183 205 Chương 184 206 Chương 185 207 Chương 186 208 Chương 187 209 Chương 188 210 Chương 189 211 Chương 190 213 Chương 191 214 Chương 192 215 Chương 193 216 Chương 194 217 Chương 195 218 Chương 196 219 Chương 197 220 Chương 198 221 Chương 199 222 Chương 200 224 Chương 201 225 Chương 202 226 Chương 203 227 Lời cảm ơn 228 Xin donate cuối cùng!!!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.