Truyện 18+

Hậu Cung Của Ta Toàn Là Thần Tiên

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Hậu Cung Của Ta Toàn Là Thần Tiên

Tác giả: Huyền Linh Đạo Hữu

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 40: Nội Gián

08/08/2022 20093

Nhân vật chính Khương Lăng - một kẻ thất nghiệp, xui xẻo gặp tai nạn rồi bay màu. Trong cái rủi có cái may, linh hồn hắn xuyên không sang Tu Chân Giới nhập vào xác của một công tử thế gia cùng tên và từng bước dấn thân vào con đường tu luyện cùng các tiên nữ tỷ tỷ.

Cảnh giới: Luyện Thể Cảnh, Khai Mạch Cảnh,Phục Khí Cảnh,Chân Linh Cảnh,Hoàng Cực Cảnh, Đại Hoá Cảnh, Bá Vương Cảnh, Đế Tôn Cảnh,Thủy Tổ Cảnh,Tịch Mệnh Cảnh,Vũ Tiên Cảnh,Càn Khôn Cảnh, Chư Thiên Cảnh, Thiên Đạo Cảnh.

Momo/ Zalopay: 0775808013

Nhân vật chính Khương Lăng - một kẻ thất nghiệp, xui xẻo gặp tai nạn rồi bay màu. Trong cái rủi có cái may, linh hồn hắn xuyên không sang Tu Chân Giới nhập vào xác của một công tử thế gia cùng tên và từng bước dấn thân vào con đường tu luyện cùng các tiên nữ tỷ tỷ.

Cảnh giới: Luyện Thể Cảnh, Khai Mạch Cảnh,Phục Khí Cảnh,Chân Linh Cảnh,Hoàng Cực Cảnh, Đại Hoá Cảnh, Bá Vương Cảnh, Đế Tôn Cảnh,Thủy Tổ Cảnh,Tịch Mệnh Cảnh,Vũ Tiên Cảnh,Càn Khôn Cảnh, Chư Thiên Cảnh, Thiên Đạo Cảnh.

Momo/ Zalopay: 0775808013

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.