Truyện 18+

Thế Giới 18 Chặt Khít

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Thế Giới 18 Chặt Khít

Tác giả: Ngụy Thừa Trạch

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 8.5: Cưỡng hiếp mẹ kế (3P, BE, bị đánh gãy chân...)

28/07/2022 16745

Truyện KHẨU VỊ NẶNG ! Số ít là ngọt văn, khẩu vị nhẹ xin cẩn thận trước khi đọc truyện. CAO H SM !

Đây là truyện đầu tay do mình edit nên không thể tránh khỏi sai sót, bạn nào phát hiện lỗi có thể cmt để mk sửa lại nhé. Nếu các b thấy hay hãy ủng hộ cho truyện của mình, cảm ơn các b nhiều!
Donate để mình có động lực ra thêm chương

Truyện KHẨU VỊ NẶNG ! Số ít là ngọt văn, khẩu vị nhẹ xin cẩn thận trước khi đọc truyện. CAO H SM !

Đây là truyện đầu tay do mình edit nên không thể tránh khỏi sai sót, bạn nào phát hiện lỗi có thể cmt để mk sửa lại nhé. Nếu các b thấy hay hãy ủng hộ cho truyện của mình, cảm ơn các b nhiều!
Donate để mình có động lực ra thêm chương

Mục lục

1 Chương 1.1 Bệnh kiều khẩu vị nặng X Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp (cường thủ hào đoạt, giam cầm, đánh gãy chân ) 2 Chương 1.2 : Bệnh kiều khẩu vị nặng X Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp (cường thủ hào đoạt, giam cầm, đánh gãy chân ) 3 Chương 1.3 : Bệnh kiều khẩu vị nặng X Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp (cường thủ hào đoạt, giam cầm, đánh gãy chân ) 4 Chương 1.4 : Bệnh kiều khẩu vị nặng X Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp (cường thủ hào đoạt, giam cầm, đánh gãy chân ) 5 Chương 1.5 : Bệnh kiều khẩu vị nặng X Nữ nhiếp ảnh xinh đẹp (cường thủ hào đoạt, giam cầm, đánh gãy chân ) 6 Chương 2.1 : Bệnh kiều cố chấp X Cao lãnh nữ thần ( cường cưới, ngọt văn ) 7 Chương 2.2 : Bệnh kiều cố chấp X Cao lãnh nữ thần ( cường cưới, ngọt văn ) 8 Chương 2.3 : Bệnh kiều cố chấp X Cao lãnh nữ thần ( cường cưới, ngọt văn ) 9 Chương 2.4 : Bệnh kiều cố chấp X Cao lãnh nữ thần ( cường cưới, ngọt văn ) 10 Chương 2.5 : Bệnh kiều cố chấp X Cao lãnh nữ thần ( cường cưới, ngọt văn ) 11 Chương 2.6 : Bệnh kiều cố chấp X Cao lãnh nữ thần ( cường cưới, ngọt văn ) 12 Chương 3.1 : Thanh mai trúc mã, chủ mưu đã lâu, giả heo ăn thịt hổ (giam cầm, khẩu vị nặng ) 13 Chương 3.2 : Thanh mai trúc mã, chủ mưu đã lâu, giả heo ăn thịt hổ ( giam cầm, khẩu vị nặng ) 14 Chương 3.3 : Thanh mai trúc mã, chủ mưu đã lâu, giả heo ăn thịt hổ ( giam cầm, khẩu vị nặng ) 15 Chương 3.4 : Thanh mai trúc mã, chủ mưu đã lâu, giả heo ăn thịt hổ (giam cầm, khẩu vị nặng ) 16 Chương 3.5 : Thanh mai trúc mã, chủ mưu đã lâu, giả heo ăn thịt hổ (giam cầm, khẩu vị nặng ) 17 Chương 4.1 : Thủ lĩnh hắc bang biến thái x Nữ sinh gây tội bỏ trốn ( cường thủ hào đoạt, khẩu vị nặng ) 18 Chương 4.2: Thủ lĩnh hắc bang biến thái x Nữ sinh gây tội bỏ trốn ( cường thủ hào đoạt, khẩu vị nặng ) 19 Chương 4.3: Thủ lĩnh hắc bang biến thái x Nữ sinh gây tội bỏ trốn ( cường thủ hào đoạt, khẩu vị nặng ) 20 Chương 4.4: Thủ lĩnh hắc bang biến thái x Nữ sinh gây tội bỏ trốn ( cường thủ hào đoạt, khẩu vị nặng ) 21 Chương 4.5: Thủ lĩnh hắc bang biến thái x Nữ sinh gây tội bỏ trốn (cường cưới hào đoạt, khẩu vị nặng) 22 Chương 4.6: Thủ lĩnh hắc bang biến thái x Nữ sinh gây tội bỏ trốn (cường thủ hào đoạt, khẩu vị nặng) 23 Chương 5.1: Quân phiệt thời dân quốc x Tiểu thư thế gia (cầm tù, cường cưới hào đoạt, he) 24 Chương 5.2: Quân phiệt thời dân quốc x Tiểu thư thế gia (cầm tù, cường cưới hào đoạt, he) 25 Chương 5.3: Quân phiệt thời dân quốc x Tiểu thư thế gia (cầm tù, cường cưới hào đoạt, he) 26 Chương 5.4: Quân phiệt thời dân quốc x Tiểu thư thế gia (cầm tù, cường cưới hào đoạt, he) 27 Chương 5.5: Quân phiệt thời dân quốc X Tiểu thư thế gia ( cầm tù, cường cưới hào đoạt, he) 28 Chương 6.1: Đội trưởng đội cảnh vệ x Cô nàng trộm vặt (khẩu vị nặng, quất roi, bắn tinh, uống nước tiểu...) 29 Chương 6.2: Đội trưởng đội cảnh vệ x Cô nàng trộm vặt ( khẩu vị nặng, quất roi, bắn tinh, uống nước tiểu...) 30 Chương 6.3: Đội trưởng đội cảnh vệ x Cô nàng trộm vặt ( khẩu vị nặng, quất roi, bắn tinh, uống nước tiểu...) 31 Chương 6.4: Đội trưởng đội cảnh vệ x Cô nàng trộm vặt ( khẩu vị nặng, quất roi, bắn tinh, uống nước tiểu...) 32 Chương 6.5: Đội trưởng đội cảnh vệ x Cô nàng trộm vặt ( khẩu vị nặng, quất roi, bắn tinh, uống nước tiểu...) 33 Chương 7.1: Nữ chính vừa tao vừa tiện như kỹ nữ (luân gian, bắn tinh, làm chó cái...) 34 Chương 7.2: Nữ chính vừa tao vừa tiện như kỹ nữ (luân gian, bắn tinh, làm chó cái...) 35 Chương 7.3: Nữ chính vừa tao vừa tiện như kỹ nữ ( luân gian, bắn tinh, làm chó cái...) 36 Chương 7.4: Nữ chính vừa tao vừa tiện như kỹ nữ (luân gian, bắn tinh, làm chó cái...) 37 Chương 7.5: Nữ chính vừa tao vừa tiện như kỹ nữ (luân gian, bắn tinh, làm chó cái...) 38 Chương 8.1: Cưỡng hiếp mẹ kế ( 3P, BE, bị đánh gãy chân...) 39 Chương 8.2: Cưỡng hiếp mẹ kế (3P, BE, bị đánh gãy chân...) 40 Chương 8.3: Cưỡng hiếp mẹ kế (3P, BE, bị đánh gãy chân...) 41 Chương 8.4: Cưỡng hiếp mẹ kế (3P, BE, bị đánh gãy chân...) 42 Chương 8.5: Cưỡng hiếp mẹ kế (3P, BE, bị đánh gãy chân...)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.