Truyện 18+

Mạt Thế Ôm Chặt Đùi Vàng Cầu Sống Sót

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Mạt Thế Ôm Chặt Đùi Vàng Cầu Sống Sót

Tác giả: Tiêu Diệt Đường Quả

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 13: Sao em lại tiểu lên tay anh (18+)

18/08/2022 3107

Diệp Tịch Nhan không thích Hứa Vong Xuyên. Anh là một gã học dốt, ngoài hút thuốc ra thì ngày đánh nhau bốn bận, còn nhiều hơn cô ăn cơm ngày ba bữa nữa. Nhưng mà, mạt thế đến. Sau khi trọng sinh, Diệp Tịch Nhan cảm thấy đàn ông ngu ngốc một tí cũng không sao. Chỉ cần nắm tay đủ mạnh thì có là đùi cũng trở thành tấm chắn được.
Hứa Vong Xuyên có bạn gái, là một con bitch. Nhưng thế có là gì, cô ta bicth cô đây càng bitch hơn. Kế hoạch của Diệp Tịch Nhan gần như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại tính sai một nước. Hứa Vong Xuyên ngu hết thuốc chữa, biến thành tang thi rồi thì lại theo cô một bước cũng không rời.
1vs1, vườn trường, mạt thế.

Diệp Tịch Nhan không thích Hứa Vong Xuyên. Anh là một gã học dốt, ngoài hút thuốc ra thì ngày đánh nhau bốn bận, còn nhiều hơn cô ăn cơm ngày ba bữa nữa. Nhưng mà, mạt thế đến. Sau khi trọng sinh, Diệp Tịch Nhan cảm thấy đàn ông ngu ngốc một tí cũng không sao. Chỉ cần nắm tay đủ mạnh thì có là đùi cũng trở thành tấm chắn được.
Hứa Vong Xuyên có bạn gái, là một con bitch. Nhưng thế có là gì, cô ta bicth cô đây càng bitch hơn. Kế hoạch của Diệp Tịch Nhan gần như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại tính sai một nước. Hứa Vong Xuyên ngu hết thuốc chữa, biến thành tang thi rồi thì lại theo cô một bước cũng không rời.
1vs1, vườn trường, mạt thế.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.