Truyện 18+

Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu

Tác giả: Hồng Trần

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 45 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu

24/11/2023 4970

Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển ẩn cư tại Hắc Thổ Tiên Vực ngàn vạn năm, không ai đột phá Đạo Tổ cảnh.

Bởi khi đột phá, chắc chắn phải chịu Thiên Đạo đồng hóa.

Hàn Lập suy tính ngàn vạn năm

Cái gọi là Thiên Đạo đồng hóa chỉ là lời bịa đặt

Nói đúng hơn phải gọi là bị Thiên Đạo thôn phệ, làm lớn mạnh Thiên Đạo

Vì sao lại như vậy, không lẽ phía sau Tiên Giới còn có vị diện lớn hơn?

Ai là hắc thủ sau màn?

Đạo phi đạo, thương chúng ta nhiều dày vò.

Ta muốn trùng tu Thời Không pháp tắc.

Phá tan mảnh thiên địa này tìm kết quả!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu!

Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển ẩn cư tại Hắc Thổ Tiên Vực ngàn vạn năm, không ai đột phá Đạo Tổ cảnh.

Bởi khi đột phá, chắc chắn phải chịu Thiên Đạo đồng hóa.

Hàn Lập suy tính ngàn vạn năm

Cái gọi là Thiên Đạo đồng hóa chỉ là lời bịa đặt

Nói đúng hơn phải gọi là bị Thiên Đạo thôn phệ, làm lớn mạnh Thiên Đạo

Vì sao lại như vậy, không lẽ phía sau Tiên Giới còn có vị diện lớn hơn?

Ai là hắc thủ sau màn?

Đạo phi đạo, thương chúng ta nhiều dày vò.

Ta muốn trùng tu Thời Không pháp tắc.

Phá tan mảnh thiên địa này tìm kết quả!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu!

Mục lục

1 2 Chương 2 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 3 Chương 3 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 4 Chương 4 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 5 Chương 5 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 6 Chương 6 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 7 Chương 7 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 8 Chương 8 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 9 Chương 9 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 10 Chương 10 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 11 Chương 11 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 12 Chương 12 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 13 Chương 13 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 14 Chương 14 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 15 Chương 15 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 16 Chương 16 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 17 Chương 17 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 18 Chương 18 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 19 Chương 19 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 20 Chương 20 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 21 Chương 21 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 22 Chương 22 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 23 Chương 23 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 24 Chương 24 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 25 Chương 25 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 26 Chương 26 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 27 Chương 27 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 28 Chương 28 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 29 Chương 29 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 30 Chương 30 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 31 Chương 31 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 32 Chương 32 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 33 Chương 33 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 34 Chương 34 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 35 Chương 35 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu 45 Chương 45 Phàm Nhân Tu Tiên - Nhất Thế Trùng Tu

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.