Truyện 18+

Hồng Mông Thiên Đế ( Sắc )

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hồng Mông Thiên Đế ( Sắc )

Tác giả: NguyetVuong

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 206: Lão Bất Tử Lại Xuất Hiện

22/08/2023 31079

Mười vạn năm trước, Nhân tộc tại Tiên Ma đại lục phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, tổng cộng có chín đại thánh địa, phân biệt nắm trong tay chín đại truyền thừa Thiên Thư. Một trận đột nhiên xuất hiện thiên địa biến đổi lớn, Tiên Ma đại lục nhận tính hủy diệt đả kích, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, trong đó lấy Nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất, bảy đại thánh địa hủy diệt, truyền thừa từ đây đoạn tuyệt, Cửu Đại Thiên Thư cận tồn hai bộ. Thiếu niên Lăng Phong, đằng không xuất thế, giết Thần Ma, nghịch Cửu Thiên, chiến Lục Đạo Luân Hồi, dẫn đầu Nhân tộc trở lại đỉnh phong, chấp chưởng Hồng Mông đại đạo.

Mười vạn năm trước, Nhân tộc tại Tiên Ma đại lục phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, tổng cộng có chín đại thánh địa, phân biệt nắm trong tay chín đại truyền thừa Thiên Thư. Một trận đột nhiên xuất hiện thiên địa biến đổi lớn, Tiên Ma đại lục nhận tính hủy diệt đả kích, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, trong đó lấy Nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất, bảy đại thánh địa hủy diệt, truyền thừa từ đây đoạn tuyệt, Cửu Đại Thiên Thư cận tồn hai bộ. Thiếu niên Lăng Phong, đằng không xuất thế, giết Thần Ma, nghịch Cửu Thiên, chiến Lục Đạo Luân Hồi, dẫn đầu Nhân tộc trở lại đỉnh phong, chấp chưởng Hồng Mông đại đạo.

Mục lục

1 Chương 1: Chín Đạo Phong Ấn 2 Chương 2: Huyền Kiêm Tông 3 Chương 3: Trần Tam Báo 4 Chương 4: Trứng của lão tử đâu? 5 Chương 5: Lư Hương Huyền Diệu 6 Chương 6: Luyện Khí Đệ Nhất Trọng 7 Chương 7: Không Phục Liền Làm 8 Chương 8: Đêm Nay Ăn Thịt Chó 9 Chương 9: Vô Danh Luyện Khí Quyết 10 Chương 10: Ngươi Có Bản Lĩnh Thì Tới Bắt Nha! 11 Chương 11: Linh Vũ Minh Rất Mạnh Sao? 12 Chương 12: Tàng Thư Lâu 13 Chương 13: Lẽ Nào Lại Như Vậy 14 Chương 14: Hồng Vân Phiên Chợ 15 Chương 15: Minh Chủ? 16 Chương 16: Ta Đau Bụng, Lần Sau Lại Đánh 17 Chương 17: Nhất Tiết Thiên Lý 18 Chương 18: Trận Mưa Đầu Tiên 19 Chương 19: Uy Bức Lợi Dụ 20 Chương 20: Luyện Khí Đệ Tam Trọng 21 Chương 21: Cho Ngươi Ăn Một Viên Phá Chướng Đan 22 Chương 22: Sư Huynh! Ngươi Nhầm Rồi 23 Chương 23: Thanh Ngưu Linh, Súc Mục Phòng 24 Chương 24: Ngươi Muốn Khiêu Chiến Ta? 25 Chương 25: Tấn Thăng Ngoại Môn 26 Chương 26: Diệp Lưu Ly 27 Chương 27: Sư Đệ, Ngươi Muốn Ngồi Cùng Ta không? 28 Chương 28: Tiện Sát Người Bên Ngoài 29 Chương 29: Người Sư Tỷ Này Rất Thích Ngự Điểu 30 Chương 30: Con Chim Này Của Ngươi Quá Béo 31 Chương 31: Nữ Nhân Này Rất Điên Cuồng 32 Chương 32: Giặc Cướp Đồ Thôn 33 Chương 33: Diệp Lưu Ly Kinh Khủng 34 Chương 34: Mị Hương Đan 35 Chương 35: Lâm Bạch Ra Tay 36 Chương 36: Ngươi Tới Đuổi Ta Này 37 Chương 37: Sinh Vật Thầ Bí 38 Chương 38: Chức Năng Mới Của Lư Hương 39 Chương 39: Giết Chết Lâm Bạch 40 Chương 40 Cò Phiếu 41 Chương 41: Linh Vụ Cốc 42 Chương 45: Tiêu Thanh Tuyền 43 Chương 46: Cái Này Nắm Không Tệ 44 Chương 44: Bí Thuật Tổ Truyền 45 Chương 45: Bồ Đoàn Của Sư Tỷ 46 Chương 46: Phiếu Phiến Tử Tới Cửa 47 Chương 47: Lôi Điện Màu Vàng 48 Chương 48: Ngoại Môn Thanh Đồng Bảng 49 Chương 49: Cường Địch Tới Cửa 50 Chương 50: Tự Ta Thoát 51 Chương 51: Thanh Đồng Bảng Thứ Hai 52 Chương 52: 53 Chương 53: Khoáng Thạch Thần Kì 54 Chương 54: Cánh Hoa Trong Hỏa Diễm 55 Chương 55: Tinh Bích Cứng Rắn 56 Chương 56: Lửa Sém Lông Mày 57 Chương 57: Luyện Khí Tầng Sáu 58 Chương 58: Giết Chết Bọn Chúng 59 Chương 59: Nguyên Lai Ta Lợi Hại Như Vậy 60 Chương 60: Ta Để Cho Ngươi Trang Bức 61 Chương 61: Bạch Lão Đại, Bọn Hắn Đói Bụng 62 Chương 62: Mai Sơn 63 Chương 63: Tiểu Sư Đệ, Đừng Thẹn Thùng Nha 64 Chương 64: Liễu Hàn Yên 65 Chương 65: Sư Tỷ, Ta Cắt Không Ra! 66 Chương 66: Giá Gấp 20 Lần 67 Chương 67: Lần Thứ Nhất Làm Sư Huynh 68 Chương 68: Lại Một Con Lợn 69 Chương 69: Quả Nhiên Có Âm Mưu 70 Chương 70: Ga Giường, Truyền Đơn? 71 Chương 71: Ý Không Ở Trong Lời 72 Chương 72: Còn Kém Một Chút Xíu 73 Chương 73: Công Tôn Chỉ Nhi 74 Chương 74: Tôn Khả, Ngươi Hỗn Đản Này 75 Chương 75: Tiểu Tử Này Là Ai? 76 Chương 76: Phương Hằng Sư Huynh, Đừng Tức Giận 77 Chương 77: Ta Đối Đãi Ngươi Như Tay Chân 78 Chương 78: Mười Cái Không Đủ Đánh 79 Chương 79: Ngươi Nếu Có Gan Thì Đừng Đi Nha 80 Chương 80: Danh Tiếng Vang Xa 81 Chương 81: Bị Một Con Chó Khinh Bỉ 82 Chương 82: Hèn Hạ Vô Sỉ 83 Chương 83: Nội Tâm Mâu Thuẫn Tô Linh 84 Chương 84: Lăng Phong Bia Di Động Đánh Dấu 85 Chương 85: Hai Đại Nhân Vật Phong Vân Va Chạm 86 Chương 86: Chạy Trước Liền Thổ Huyết 87 Chương 87: Ngươi Là Giả A? 88 Chương 88: Đại Băng Kiếm Thuật 89 Chương 89: Đệ Nhất Ngoại Môn Mới 90 Chương 90: Đại Phát Tài 91 Chương 91: Bảo Vật Thần Bí 92 Chương 92: 93 Chương 93: Minh Chủ Long Minh 94 Chương 94: Khúc Nhân Kiệt Tới Cửa 95 Chương 95: Tử Dương Đan 96 Chương 96: Lăng Phong Sư Huynh, Ngươi Tới Trước Đi 97 Chương 97: Ba Vị Sư Tỷ 98 Chương 98: Chúng Mỹ Vờn Quanh 99 Chương 99: Lúc Này Nhìn Ngươi Chạy Hướng Nào 100 Chương 100: Bọn Chúng Đều Cắn Thuốc 101 Chương 101: Quay Cuồng Đi, Tháp Thông 102 Chương 102: Vảy Rồng 103 Chương 103: Quay Cuồng Đi, Các Sư Huynh! 104 Chương 104: Tiễn Thuật Kinh Người 105 Chương 105: Thông Đồng Làm Bậy 106 Chương 106: Mọi Người Dùng Sức 107 Chương 107: Ai Vào Chỗ Nấy 108 Chương 108: Sinh Tử Vận Tốc 109 Chương 109: Ha Ha, Lão Nương Còn Chưa Có Chết 110 Chương 110: Người Lấy Được Thưởng Chật Vật Nhất 111 Chương 111: Ngũ Sắc Kén Tằm 112 Chương 112: Liễu Hàn Yên Đến Thăm 113 Chương 113: Kỳ Thật Tằm Này Là Ta Nuôi 114 Chương 114: Đo Kích Thước Một Cái 115 Chương 115: Quan Vân Phượng Thức Tỉnh 116 Chương 116: Sư Tỷ, Nghe Ta Nói Đi 117 Chương 117: Truyền Thừa Mở Ra 118 Chương 118: Luyện Khí Tầng Bảy 119 Chương 119: Thảo Mộc Hoa 120 Chương 120: Thanh Huyền Đạo Chủ 121 Chương 121: Cao Thủ Tề Tụ 122 Chương 122: Đại Nhân Vật Đánh Cược 123 Chương 123: Không Có Nước Mắt Thút Thít 124 Chương 124: Kịch Bản Này Không Đúng Nha 125 Chương 125: Tiến Vào Nội Môn 126 Chương 126: U Minh Cổ Thành 127 Chương 127: Nhiếp Thiên Long, Trang Vô Cực 128 Chương 128: Hắc Ưng Bảo Chủ 129 Chương 129: Lăng Phong Hẳn Phải Chết!!! 130 Chương 130: Đại Hỗn Chiến 131 Chương 131: Nữ Tử Thần Bí 132 Chương 132: Thông Đạo Dưới Lòng Đất 133 Chương 133: Ta Gọi Thương Ngọc 134 Chương 134: Tu Luyện Phượng Hoàng Kiếp 135 Chương 135: Thân Phận Nữ Tử Che Mặt 136 Chương 136: Như Thế Nào Là Ngươi? 137 Chương 137: Ôm Nàng Rất Thống Khổ 138 Chương 138: Uống Nhanh, Bồi Bổ Thân Thể! 139 Chương 139: Một Đám Ngu Xuẩn 140 Chương 140: Có Gan Đến Giết Ta Nha 141 Chương 141: U Minh sơn mạch 142 Chương 142: Vua Của Rừng Rậm 143 Chương 143: U Minh Phệ Diễm Mãng 144 Chương 144: Luyện Khí Tầng Tám 145 Chương 145: Tiểu Tử Kia Bị Rắn Ăn 146 Chương 146: Rắn Đâu? Đi Ra Cho Ta! 147 Chương 147: Phượng Hoàng Vũ 148 Chương 148: U Minh Linh Quả 149 Chương 149: U Minh Huyền Ngọc Quả 150 Chương 150: Gặp Lại Nữ Tử Che Mặt 151 Chương 151: Ngươi Là Lăng Phong? 152 Chương 152: U Minh Tố Hình Thảo 153 Chương 153: Đừng Đuổi Ta! 154 Chương 154: Thương Ngọc Tức Giận 155 Chương 155: Dốc Toàn Bộ Lực Lượng 156 Chương 156: Thật Là Ngươi Sao? 157 Chương 157: Ngươi Đầu Hàng Không Giết 158 Chương 158: Thẳng Hướng Long Minh 159 Chương 159: Quần Ẩu? Lão Tử Chưa Sợ Qua 160 Chương 160: Năm Vị Cường Giả Luyện Khí Tầng Chín 161 Chương 161: Tên Trọc Đầu Này Thật Là Lợi Hại 162 Chương 162: Phượng Hoàng Chi Lực Diệu Dụng 163 Chương 163: Hắn Bị Lão Tử Đốt Thành Tro 164 Chương 164: Thương Ngọc Biến Hóa 165 Chương 165: Lấy Thân Báo Đáp Đi 166 Chương 166: 167 Chương 167: 168 Chương 168: Lắc Mình Biến Hóa Làm Thành Chủ 169 Chương 169: Năm Thành Thu Thuế 170 Chương 170: Muốn Chui Cái Sọt? Không Có Cửa Đâu! 171 Chương 171: Luyện Khí Tầng Chín 172 Chương 172: Ngươi Xuất Hiện Ảo Giác! 173 Chương 173: Đây Đều Là Thật 174 Chương 174: Bát Quái Trận Pháp 175 Chương 175: Trúc Cơ 176 Chương 176: Hắn Ở Trên Trời 177 Chương 177: Lư Hương Bỏ Chạy 178 Chương 178: Mũ Giáp Kia Có Chút Lục 179 Chương 177: Song Đạo Đài 180 Chương 178: 181 Chương 179: Một Cái Trảo Thật Lớn 182 Chương 182: Ta gọi Lưu Viễn Sơn 183 Chương 183: Hai Vị Chân Quân 184 Chương 184: Chân Quân Thu Đồ Đệ 185 Chương 185: Nội Môn Tàn Khốc 186 Chương 186: Bánh Bao, Ngươi Qua Đây! 187 Chương 187: Có Thể Ăn Nhưng Không No Bụng 188 Chương 187: Thổi Ra Một Con Khỉ! 189 Chương 189: Bái Sư 190 Chương 190: Nấc Thang Bí Mật 191 Chương 191: Liên Tục Vượt Quan 192 Chương 192: Cơ Quan Trận 193 Chương 193: Hàn Nha Chân Nhân 194 Chương 194: Tu Luyện Huyễn Thuật 195 Chương 195: Giúp Đỡ Cái Muội 196 Chương 196: Uy, Ngươi Mù Sao? 197 Chương 197: Van Cầu Ngươi Đừng Đâm 198 Chương 198: Đệ Nhất Thần Thâu 199 Chương 199: Ngươi Là Chó Sao? 200 Chương 200: Bảo Vệ Bản Thân Trúc Cơ Đạo Đài 201 Chương 201: Ba Lần Linh Lực Bộc Phát 202 Chương 202: Trúc Cơ Đệ Tam Trọng 203 Chương 203: Bỉ Nhân Chân Kiếm 204 Chương 204: Thử Trước Một Chút Rồi Nói Sau 205 Chương 205: Hoa Vân Chân Quân 206 Chương 206: Lão Bất Tử Lại Xuất Hiện

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.