Truyện 18+

Con Đường Đế Vương

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Con Đường Đế Vương

Tác giả: Khowatr

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Cháp 19: Góp mặt đầy đủ

08/07/2021 2579

Sau phút thất thần hắn tỉnh lại thấy người con gái trước mặt mếu máo 2 mắt ngân nước như sắp khóc “trời ơi đây là lão bà sống hơn 3000 năm sao?” hắn lại hỏi nhưng không nói cho lão cô trước mặt mà là tự hỏi lòng mong có được câu trả lời nhưng đáp lại là sự im lặng nhưng có vẻ điều đó đối với hắn không quan trọng.

Ta hả tên ta là Tuyết Như, ngươi hỏi tên ta là chi vậy? -

Mang theo khó hiểu nhưng Tuyết Như vẫn trả lời.

- Không gì cả, được từ này tôi sẽ gọi cô là Tuyết Như được chứ. ?

Hắn cảm thấy xao xuyến trước cái tên, dường như hắn đã nghe qua ở đâu rồi nhưng hắn không nhớ.

Uk…cũng được nhưng hình như ngươi vẫn chưa trả lời cho ta biết là ngươi có trở lại thành con người anh hùng như xưa không? Nói mau bằng không ta…ta sẽ theo ám ngươi suốt đời. -

T. Như môi hồng cong lên hâm dạạ còn lè lưỡi ra, nhìn như 1 cô bé lần đầu doạ nạt. (nhìn iu chết đi được)

-Tôi…. haizz tôi phải làm gì đây -

Hắn vẫn còn chút khó sử. Nếu hắn là 1 thiên tài đi, 1 con người có sức mạnh hay cái gì đó mà xem như là hơn người đi hắn chắc chắn là đồng ý, nhưng nhìn hắn mà xem phế vật đến nỗi cứt cho chưa đủ cho nó nữa mà. Haizz đúng là đời thật bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng, đời lúc nào cũng bất bình đẳng nên đừng bao giờ vuốt lại cho thẳng cộng lông c…l…

Sau phút thất thần hắn tỉnh lại thấy người con gái trước mặt mếu máo 2 mắt ngân nước như sắp khóc “trời ơi đây là lão bà sống hơn 3000 năm sao?” hắn lại hỏi nhưng không nói cho lão cô trước mặt mà là tự hỏi lòng mong có được câu trả lời nhưng đáp lại là sự im lặng nhưng có vẻ điều đó đối với hắn không quan trọng.

Ta hả tên ta là Tuyết Như, ngươi hỏi tên ta là chi vậy? -

Mang theo khó hiểu nhưng Tuyết Như vẫn trả lời.

- Không gì cả, được từ này tôi sẽ gọi cô là Tuyết Như được chứ. ?

Hắn cảm thấy xao xuyến trước cái tên, dường như hắn đã nghe qua ở đâu rồi nhưng hắn không nhớ.

Uk…cũng được nhưng hình như ngươi vẫn chưa trả lời cho ta biết là ngươi có trở lại thành con người anh hùng như xưa không? Nói mau bằng không ta…ta sẽ theo ám ngươi suốt đời. -

T. Như môi hồng cong lên hâm dạạ còn lè lưỡi ra, nhìn như 1 cô bé lần đầu doạ nạt. (nhìn iu chết đi được)

-Tôi…. haizz tôi phải làm gì đây -

Hắn vẫn còn chút khó sử. Nếu hắn là 1 thiên tài đi, 1 con người có sức mạnh hay cái gì đó mà xem như là hơn người đi hắn chắc chắn là đồng ý, nhưng nhìn hắn mà xem phế vật đến nỗi cứt cho chưa đủ cho nó nữa mà. Haizz đúng là đời thật bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng, đời lúc nào cũng bất bình đẳng nên đừng bao giờ vuốt lại cho thẳng cộng lông c…l…

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.