Truyện 18+

Dò Hư Lăng ( Cổ Đại Thiên )

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dò Hư Lăng ( Cổ Đại Thiên )

Tác giả: Quân Sola

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 112: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 111: Yêu nhất

08/07/2021 9659

Hiện tại Dò Hư Lăng đã được cấp phép xuất bản sách do đó bạn nào có nhu cầu có thể tìm mua ở "Lilybooks - Bách hợp tiểu thuyết"

Văn án

Hành trình dò mộ từ vài miếng lá vàng khai quật dẫn phát, kỳ dị quỷ quyệt, lay động sinh yên. Tìm kiếm đến cuối cùng, lại sẽ lộ ra âm mưu đại kế dạng gì? Chân tướng không thể tưởng tượng, quá khứ kinh tâm động phách, tình yêu kéo dài qua lịch sử. Mời mọi người cùng nhau tiến đến cổ mộ cực kỳ nguy hiểm, tìm tòi đến tột cùng.

Văn án không nghiêm túc:

Kỳ thật bản văn nói chính là chuyện xưa của vạn năm băng sơn phúc hắc mĩ ngự tỷ cùng cô nương vạn năm thụ không thể xoay người, cho dù công cũng không khí tràng (?) ngẫu nhiên còn có thể hắc hóa, một bên JQ một bên đạo mộ. Mặt khác, có hồng hồ ly ngự tỷ một đường sáp khoa đánh ngộn thuận tiện kiêm chức điện đăng phao = =( Uy!)

Cho nên nói, các thiếu nữ dũng cảm, mời không cần đại ý, đi trộm mộ đi!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dò Hư Lăng ( Cổ Đại Thiên )!

Hiện tại Dò Hư Lăng đã được cấp phép xuất bản sách do đó bạn nào có nhu cầu có thể tìm mua ở "Lilybooks - Bách hợp tiểu thuyết"

Văn án

Hành trình dò mộ từ vài miếng lá vàng khai quật dẫn phát, kỳ dị quỷ quyệt, lay động sinh yên. Tìm kiếm đến cuối cùng, lại sẽ lộ ra âm mưu đại kế dạng gì? Chân tướng không thể tưởng tượng, quá khứ kinh tâm động phách, tình yêu kéo dài qua lịch sử. Mời mọi người cùng nhau tiến đến cổ mộ cực kỳ nguy hiểm, tìm tòi đến tột cùng.

Văn án không nghiêm túc:

Kỳ thật bản văn nói chính là chuyện xưa của vạn năm băng sơn phúc hắc mĩ ngự tỷ cùng cô nương vạn năm thụ không thể xoay người, cho dù công cũng không khí tràng (?) ngẫu nhiên còn có thể hắc hóa, một bên JQ một bên đạo mộ. Mặt khác, có hồng hồ ly ngự tỷ một đường sáp khoa đánh ngộn thuận tiện kiêm chức điện đăng phao = =( Uy!)

Cho nên nói, các thiếu nữ dũng cảm, mời không cần đại ý, đi trộm mộ đi!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dò Hư Lăng ( Cổ Đại Thiên )!

Mục lục

1 Chương 1: Lời mở đầu 2 Chương 2: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C1 – KHÁCH THĂM RỪNG TRÚC 3 Chương 3: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C2 – DẠ ĐẤU 4 Chương 4: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C3 – RẮP TÂM 5 Chương 5: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C4 – LÊN ĐƯỜNG 6 Chương 6: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C5 – KHÁCH SẠN 7 Chương 7: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C6 – HỒNG DẠ 8 Chương 8: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C7 – TIẾU TỬ LĨNH 9 Chương 9: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C8 – TUYỆT TRẢM 10 Chương 10: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C9 – KHÁC LOẠI TRONG ĐỘNG THIÊN 11 Chương 11: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C10 – ĐẾ NỮ TI 12 Chương 12: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C11 – HUYỀN KHÔNG QUAN (*) 13 Chương 13: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C12 – CÁI BÓNG LẺ LOI 14 Chương 14: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C13 – TRONG TRẬN CÓ THIÊN ĐỊA 15 Chương 15: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C14 – HỒNG LIÊN HỎA 16 Chương 16: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C15 – HUNG THẦN RA TRẬN 17 Chương 17: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C16 – BÍCH LĂNG GIÁP 18 Chương 18: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C17 – ĐẦU THẠCH VẤN LỘ (*) 19 Chương 19: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C18 – Y NHÂN (*) 20 Chương 20: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C19 – PHIÊN HỒNG BẠCH ẢNH (*) 21 Chương 21: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C20 – CHUYỆN CŨ TRƯỚC KIA 22 Chương 22: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C21 – VÀNG THẾP 23 Chương 23: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C22 – MẮT TU LA 24 Chương 24: Dò Lăng Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C23 – TÌNH NÀY BIẾT NÓI VỚI AI 25 Chương 25: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C24 – NGỌC LƯU LY MÁU 26 Chương 26: DÒ LĂNG Quyển 1: Kim Bạc Phong Vân C25 – CHỈ LÀ BẮT ĐẦU 27 Chương 27: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù Chương 26 Chơi cờ 28 Chương 28: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù Chương 27 Chim yến trở về 29 Chương 29: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 28 Bàn chuyện đêm khuya 30 Chương 30: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 29 Ánh trăng 31 Chương 31: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 30 Phong nguyệt các 32 Chương 32: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 31 Tố Uyên 33 Chương 33: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 32 Khanh chi nhan 34 Chương 34: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 33 Đại địa như bích 35 Chương 35: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 34 Khế Sa chi dạ 36 Chương 36: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 35 : Giương cung xạ nguyệt 37 Chương 37: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 36 nhất mộng đàm hoa tiêu 38 Chương 38: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 37 Long Câu sơ thiệp (Lần đầu đến Long Câu) 39 Chương 39: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 38 Quỷ Thố Ti Tử 40 Chương 40: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 39 Lệ Vô Thanh 41 Chương 41: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù -Chương 40 Hoa khai đồ mi nhập vực sâu 42 Chương 42: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù - Chương 41 Hôn trộm 43 Chương 43: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù - Chương 42 Chước chước kì hoa (Bông hoa rực rỡ) 44 Chương 44: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù - Chương 43 Đào chi yêu yêu (Hoa đào nở rộ) 45 Chương 45: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù - Chương 44 Mê hồn chướng 46 Chương 46: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù - Chương 45 Thành trung cựu ảnh 47 Chương 47: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù - Chương 46 Phệ tâm cổ 48 Chương 48: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù - Chương 47 Thạch môn 49 Chương 49: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù - Chương 48 Nhược Diêu 50 Chương 50: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù - Chương 49 Trác Đoạn Huyên 51 Chương 51: Dò Hư Lăng – Quyển 2: Cổ Thành Trầm Phù - Chương 50 Loạn trung đấu 52 Chương 52: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 51: Ý loạn tình mê 53 Chương 53: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 52: Đêm hoa đăng lung linh [ thượng ] 54 Chương 54: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 53: Đêm Hoa Đăng Lung Linh (Hạ) 55 Chương 55: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 54: Xuân mộng vô ngân 56 Chương 56: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 55: Vũ dạ tế’ phù hương 57 Chương 57: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 56: Nhất dạ tham hoan khúc (một đêm mê đắm hoan ca) 58 Chương 58: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Lạc Thần phiên ngoại [ nhất ] – Ai cùng quen năm xưa 59 Chương 59: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 58: Hồng nguyệt 60 Chương 60: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 59: Kinh biến 61 Chương 61: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 60: Mây khói thoáng qua 62 Chương 62: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 61: Thương biệt ly 63 Chương 63: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 62 : Lạc thủy chi thần(1) ( Nữ thần sông Lạc Hà) 64 Chương 64: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 63: Cô Tô tống táng 65 Chương 65: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 64: Đêm chưa ngủ 66 Chương 66: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 65: Thâu hương thiết ngọc (vụng trộm lấy hương ngọc) 67 Chương 67: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 66: Kiều diễm vẫn phong lưu 68 Chương 68: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 67: Loạn trên sông Bạch Hà 69 Chương 69: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 68: Xuất hiện cầu Tử Lăng 70 Chương 70: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - 71 Chương 71: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 70: Sương mù thật mạnh 72 Chương 72: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 71: Thuỷ tinh cung 73 Chương 73: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 72 : Long Lí 74 Chương 74: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 73: Vật trong bụng 75 Chương 75: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 74: Sóng ngầm mãnh liệt 76 Chương 76: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Thượng) - Chương 75: Ba đầu sáu tay 77 Chương 77: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 76: Dụ hoặc. 78 Chương 78: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 77: Mị vực 79 Chương 79: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 78: Mặt Tu La 80 Chương 80: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 79: Lạc Thần phiên ngoại ( nhị ) Khi Xưa 81 Chương 81: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 80: Lạc Thần phiên ngoại (Tam) – Hận thương 82 Chương 82: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 81: Chuông 83 Chương 83: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 82 : Mệnh 84 Chương 84: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 83 : Thuần phục Cửu Vĩ 85 Chương 85: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 84: Nhẹ nhàng 86 Chương 86: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 85: Tượng khắc người gỗ áo xanh 87 Chương 87: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 88: Cô độc lạnh lẽo 88 Chương 88: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 87 : Hoa Tích Nhan 89 Chương 89: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 88: Cô độc lạnh lẽo 90 Chương 90: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 89: Bi ai 91 Chương 91: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 90: Tử địa hoa 92 Chương 92: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 91: Hỏa đỉnh 93 Chương 93: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 92 : Tụ hợp 94 Chương 94: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 93: Nghỉ ngơi 95 Chương 95: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 94: Manh mối 96 Chương 96: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 95: Hồng cốt biến 97 Chương 97: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 96: Truy tung 98 Chương 98: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 97: Bích họa 99 Chương 99: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 98 : Khuy ảnh 100 Chương 100: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 99 : Mộ chủ 101 Chương 101: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 100: Đoan Yến 102 Chương 102: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 101 : Giải đố. 103 Chương 103: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 102: Khuynh tình 104 Chương 104: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 103 : Thanh đồng cự môn 105 Chương 105: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 106: Minh điện [ hạ ] 106 Chương 106: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 105: Minh điện (thượng) 107 Chương 107: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 106: Minh điện [ hạ ] 108 Chương 108: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 107 : Quỹ Trĩ 109 Chương 109: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 108: Chiến quỷ 110 Chương 110: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 109: Kim vũ 111 Chương 111: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 110: Lạc Thần 112 Chương 112: Dò Hư Lăng – Quyển 3: Yên Vũ Giang Nam (Hạ) - Chương 111: Yêu nhất

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.