Truyện 18+

Đan Đỉnh Tu Diễm Lục (Dịch)

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục (Dịch)

Tác giả: Ngân Tích

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 78: Thánh Hùng Đảm (hạ)

08/07/2021 8498

Bạn đang đọc truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục của tác giả Ngân Tích trên trang đọc truyện online. Dương Hạo suýt ngất, hắn cầm bảng thành tích vừa mới phát xuống mà những hàng chữ khiến cho mặt hắn dù dày hàng mét cũng không khỏi nóng lên.Nguyên lực thuật 23 %, phi hành thuật 30 %, kiếm thuật 5 %, ngự vật thuật 15 %.Chỉ có nhạy cảm thuật còn hảo đạt đến 85 % thế nhưng nhạy cảm thuật lại là kỹ thuật mà đế quốc tối không cần. Nếu nguyên lực thuật cao có thể đi làm chiến sĩ, ngự vật thuật lợi hại, có thể đi làm phi thuyền viên. Nhưng nhạy cảm thuật nhất lưu đệ tử, tương lai nghề nghiệp tốt nhất cũng chỉ bất quá làm thợ mỏ hoặc là nhân viên đào cổ vật, đến mấy tinh cầu hoang phế đào cổ vật mà thôi.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục (Dịch)!

Bạn đang đọc truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục của tác giả Ngân Tích trên trang đọc truyện online. Dương Hạo suýt ngất, hắn cầm bảng thành tích vừa mới phát xuống mà những hàng chữ khiến cho mặt hắn dù dày hàng mét cũng không khỏi nóng lên.Nguyên lực thuật 23 %, phi hành thuật 30 %, kiếm thuật 5 %, ngự vật thuật 15 %.Chỉ có nhạy cảm thuật còn hảo đạt đến 85 % thế nhưng nhạy cảm thuật lại là kỹ thuật mà đế quốc tối không cần. Nếu nguyên lực thuật cao có thể đi làm chiến sĩ, ngự vật thuật lợi hại, có thể đi làm phi thuyền viên. Nhưng nhạy cảm thuật nhất lưu đệ tử, tương lai nghề nghiệp tốt nhất cũng chỉ bất quá làm thợ mỏ hoặc là nhân viên đào cổ vật, đến mấy tinh cầu hoang phế đào cổ vật mà thôi.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục (Dịch)!

Mục lục

1 Chương 1: Mỹ Nữ Giáo Hoa 2 Chương 2: Ước Hội Dưới Đất 3 Chương 3: Cái Bụng Biết Nói 4 Chương 4: Không Thể Ăn Được 5 Chương 5: Mỹ Nữ Kiêu Ngạo 6 Chương 6: Một Đêm Điên Cuồng 7 Chương 7: Mỹ Nữ Đồng Đường 8 Chương 8: Tranh Phong Cật Thố 9 Chương 9: Thập Đại Kỳ Thuật 10 Chương 10: Dụng Lực Quá Độ 11 Chương 11: Ngũ Đại Thuật. 12 Chương 12: Tu Tiên Kỳ Dị (thượng). 13 Chương 13: Tu Tiên Kỳ Dị (trung). 14 Chương 14: Tu Tiên Kỳ Dị (hạ). 15 Chương 15: Kỳ Đan hay Tà Đan? (thượng). 16 Chương 16: Kỳ Đan hay Tà Đan? (trung) 17 Chương 17: Kỳ Đan hay Tà Đan? (hạ). 18 Chương 18: Cổ Sắc Môn Phái (thượng). 19 Chương 19: Cổ Sắc Môn Phái (trung). 20 Chương 20: Cổ Sắc Môn Phái (hạ). 21 Chương 21: Long Hổ Đại Hoàn Đan ( Thượng ). 22 Chương 22: Long Hổ Đại Hoàn Đan ( Trung ) 23 Chương 23: Long Hổ Đại Hoàn Đan ( Hạ ) 24 Chương 24: Đoạt Diễm Phong Ba ( Thượng ) 25 Chương 25: Đoạt Diễm Phong Ba ( Trung) 26 Chương 26: Đoạt Diễm Phong Ba (hạ) 27 Chương 27: Mỹ Nữ Tống Biệt 28 Chương 28: Tiểu Triển Thân Thủ 29 Chương 29: Đại Hội Truy Điệu 30 Chương 30: Đan Dược Kỳ Điếm 31 Chương 31: Tam Phân Thiên Hạ 32 Chương 32: Bán Dạ Sự Phát - Chuyện Xảy Ra Lúc Nửa Đêm 33 Chương 33: Đồng Hành Tương Khinh 34 Chương 34: Siêu Cấp Nghênh Xuân Viện 35 Chương 35: Đệ Nhất Hoa Khôi 36 Chương 36: Tuyệt Thế Mĩ Nữ 37 Chương 37: Hoàng Kim Tu Tiên Pháp 38 Chương 38: Siêu Hiện Đại Tu Luyện Pháp 39 Chương 39: Kim Cương Bất Hoại Dược Cao 40 Chương 40: Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên 41 Chương 41: Mỹ Diễm Cực Quang 42 Chương 42: Thập Kiếm Lưu 43 Chương 43: Hoả Kiếm Xuất Sao 44 Chương 44: Siêu Cấp Vô Địch Đích Hoàng Đế Khách Nhân 45 Chương 45: Hoàng Hậu Dâng Tận Nơi 46 Chương 46: Đông Song Đích Gian Tình Phát Liễu. 47 Chương 47: Hoàng Cung Bí Tân 48 Chương 48: Tình Dụ Gian Phi. 49 Chương 49: Phản Triều Lưu Bức Cung (thượng) 50 Chương 50: Phản Triều Lưu Bức Cung (trung) 51 Chương 51: Phản Triều Lưu Bức Cung (hạ) 52 Chương 52: Cao Áp Chiến Pháp (thượng) 53 Chương 53: Cao Áp Chiến Pháp (trung) 54 Chương 54: Cao Áp Chiến Pháp (ha) 55 Chương 55: Mỹ Nữ Bị Kiếp (thượng) 56 Chương 56: Mỹ Nữ Bị Kiếp (trung) 57 Chương 57: Mỹ Nữ Bị Kiếp (hạ) 58 Chương 58: Siêu Võ Sĩ Chi Chiến Thượng (thượng) 59 Chương 59: Siêu Võ Sĩ Chi Chiến Thượng (trung) 60 Chương 60: Siêu Võ Sĩ Chi Chiến Thượng (hạ) 61 Chương 61: Sanh Tử Tương Tùy (thượng) 62 Chương 62: Sanh Tử Tương Tùy (trung) 63 Chương 63: Sanh Tử Tương Tùy (hạ) 64 Chương 64: Thiên Lý Truy Tung (thượng). 65 Chương 65: Thiên Lý Truy Tung (trung). 66 Chương 66: Thiên Lý Truy Tung (hạ). 67 Chương 67: Vô Danh 68 Chương 68: Vô Danh 69 Chương 69: Vô Danh 70 Chương 70: Mỹ Nữ Triền Thân (thượng) 71 Chương 71: Mỹ Nữ Triền Thân (trung) 72 Chương 72: Mỹ Nữ Triền Thân (hạ) 73 Chương 73: Nữ Mật Thám Nằm Vùng (thượng). 74 Chương 74: Nữ Mật Thám Nằm Vùng (trung). 75 Chương 75: Nữ Mật Thám Nằm Vùng (hạ). 76 Chương 76: Thánh Hùng Đảm (thượng) 77 Chương 77: Thánh Hùng Đảm (trung) 78 Chương 78: Thánh Hùng Đảm (hạ)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.