Truyện 18+

Tôi Đã Vô Tình Đẩy Vợ Tôi Vào Con Đường Ngoại Tình

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Tôi Đã Vô Tình Đẩy Vợ Tôi Vào Con Đường Ngoại Tình

Tác giả: Truyensex12

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 64: Những ranh giới mỏng manh (25)

08/07/2021 28741

Giới thiệu nhân vật
- Diễm vợ tôi 29t giáo viên mầm non miền núi,cao m70,3 vòng đầy đặn,đã đẻ 1 lứa.
- A Tuấn 35t bảo vệ trường,ng dân tộc nhà làm nông,có vợ là nấu ăn trong trường,có 2 con 1 trai,1 gái.
- A.Tín 47t chủ xưởng gỗ,có gia đình nhưng ở dưới đồng bằng,mình a lên đây làm việc
- A. Bình 35t trưởng CA xã,đã có gia đình
- Quý ng tình của Thương(ng dạy chung trường với và ở chung phòng với vợ tôi trên trường...và vài nhân vật khác khi truyện đến sẽ giới thiệu thêm

Giới thiệu nhân vật
- Diễm vợ tôi 29t giáo viên mầm non miền núi,cao m70,3 vòng đầy đặn,đã đẻ 1 lứa.
- A Tuấn 35t bảo vệ trường,ng dân tộc nhà làm nông,có vợ là nấu ăn trong trường,có 2 con 1 trai,1 gái.
- A.Tín 47t chủ xưởng gỗ,có gia đình nhưng ở dưới đồng bằng,mình a lên đây làm việc
- A. Bình 35t trưởng CA xã,đã có gia đình
- Quý ng tình của Thương(ng dạy chung trường với và ở chung phòng với vợ tôi trên trường...và vài nhân vật khác khi truyện đến sẽ giới thiệu thêm

Mục lục

1 Chương 1: Bối cảnh 2 Chương 2: Sự bắt đầu (1) 3 Chương 3: Sự bắt đầu (2) 4 Chương 4: Sự bắt đầu (3) 5 Chương 5: Sự bắt đầu (4) 6 Chương 6: Sự bắt đầu (5) 7 Chương 7: Sự bắt đầu (6) 8 Chương 8: Sự bắt đầu (7) 9 Chương 9: Sự bắt đầu (8) 10 Chương 10: Sự bắt đầu (9) 11 Chương 11: Sự bắt đầu (10) 12 Chương 12: Sự bắt đầu (11) 13 Chương 13: Sự bắt đầu (12) 14 Chương 14: Sự bắt đầu (13) 15 Chương 15: Sự bắt đầu (14) 16 Chương 16: Sự bắt đầu (15) 17 Chương 17: Đắm chìm vào dục vọng (1) 18 Chương 18: Đắm chìm vào dục vọng (2) 19 Chương 19: Đắm chìm vào dục vọng (3) 20 Chương 20: Đắm chìm vào dục vọng (4) 21 Chương 21: Đắm chìm vào dục vọng (5) 22 Chương 22: Đắm chìm vào dục vọng (6) 23 Chương 23: Đắm chìm vào dục vọng (7) 24 Chương 24: Đắm chìm vào dục vọng (8) 25 Chương 25: Đắm chìm vào dục vọng (9) 26 Chương 26: Đắm chìm vào dục vọng (10) 27 Chương 27: Đắm chìm vào dục vọng (11) 28 Chương 28: Đắm chìm vào dục vọng (12) 29 Chương 29: Đắm chìm vào dục vọng (13) 30 Chương 30: Đắm chìm vào dục vọng (14) 31 Chương 31: Đắm chìm vào dục vọng (15) 32 Chương 32: Đắm chìm vào dục vọng (16) 33 Chương 33: Đắm chìm vào dục vọng (17) 34 Chương 34: Đắm chìm vào dục vọng (18) 35 Chương 35: Đắm chìm vào dục vọng (19) 36 Chương 36: Đắm chìm vào dục vọng (20) 37 Chương 37: Đắm chìm vào dục vọng (21) 38 Chương 38: Đắm chìm vào dục vọng (22) 39 Chương 39: Đắm chìm vào dục vọng (23) 40 Chương 40: Những ranh giới mỏng manh (1) 41 Chương 41: Những ranh giới mỏng manh (2) 42 Chương 42: Những ranh giới mỏng manh (3) 43 Chương 43: Những ranh giới mỏng manh (4) 44 Chương 44: Những ranh giới mỏng manh (5) 45 Chương 45: Những ranh giới mỏng manh (6) 46 Chương 46: Những ranh giới mỏng manh (7) 47 Chương 47: Những ranh giới mỏng manh (8) 48 Chương 48: Những ranh giới mỏng manh (9) 49 Chương 49: Những ranh giới mỏng manh (10) 50 Chương 50: Những ranh giới mỏng manh (11) 51 Chương 51: Những ranh giới mỏng manh (12) 52 Chương 52: Những ranh giới mỏng manh (13) 53 Chương 53: Những ranh giới mỏng manh (14) 54 Chương 54: Những ranh giới mỏng manh (15) 55 Chương 55: Những ranh giới mỏng manh (16) 56 Chương 56: Những ranh giới mỏng manh (17) 57 Chương 57: Những ranh giới mỏng manh (18) 58 Chương 58: Những ranh giới mỏng manh (19) 59 Chương 59: Những ranh giới mỏng manh (20) 60 Chương 60: Những ranh giới mỏng manh (21) 61 Chương 61: Những ranh giới mỏng manh (22) 62 Chương 62: Những ranh giới mỏng manh (23) 63 Chương 63: Những ranh giới mỏng manh (24) 64 Chương 64: Những ranh giới mỏng manh (25)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.