Truyện 18+

Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện Số 4 - Tà Thuyết - Tà Giáo - Chủng Virus (18++)

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện Số 4 - Tà Thuyết - Tà Giáo - Chủng Virus (18++)

Tác giả: 10508vinguoiyeu

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 6: Chương Cuối.

07/07/2021 516

**Cảnh báo - ngoại truyện lần này khá kinh, ai yếu tim hoặc không thích vui lòng bỏ qua =]]**

 

Câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian trước ngoại truyện 3 và sau ngoại truyện 3. Ngoại truyện lần này là phần đệm cho Ngoại Truyên thứ 5 - Đại Dịch Zombie Sexy.

 

Nhắc lại nhân vật:

 

Nhã Vy - nữ đệ tử của Nhiễm Nam trong một lần cùng Meow Meow đi tham quan võ đài ngầm của mấy tay đấm. để rõ hơn về cô mời đọc lại Sổ Ước Ngoại Truyện Phần 2.

 

Tập Bình: một tên nham hiểm, để rõ hơn mời đọc lại Sổ Ước Ngoại Truyện Phần 1 và Phần 2.

 

Trymtrickpong : giáo sư hắc ám chuyên nghiên cứu về lĩnh vực khoa học sinh học tế bào dị nhân.

 

X

 

X

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện Số 4 - Tà Thuyết - Tà Giáo - Chủng Virus (18++)!

**Cảnh báo - ngoại truyện lần này khá kinh, ai yếu tim hoặc không thích vui lòng bỏ qua =]]**

 

Câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian trước ngoại truyện 3 và sau ngoại truyện 3. Ngoại truyện lần này là phần đệm cho Ngoại Truyên thứ 5 - Đại Dịch Zombie Sexy.

 

Nhắc lại nhân vật:

 

Nhã Vy - nữ đệ tử của Nhiễm Nam trong một lần cùng Meow Meow đi tham quan võ đài ngầm của mấy tay đấm. để rõ hơn về cô mời đọc lại Sổ Ước Ngoại Truyện Phần 2.

 

Tập Bình: một tên nham hiểm, để rõ hơn mời đọc lại Sổ Ước Ngoại Truyện Phần 1 và Phần 2.

 

Trymtrickpong : giáo sư hắc ám chuyên nghiên cứu về lĩnh vực khoa học sinh học tế bào dị nhân.

 

X

 

X

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện Số 4 - Tà Thuyết - Tà Giáo - Chủng Virus (18++)!

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.