Truyện 18+

Nước Chanh

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Nước Chanh

Tác giả: Kết Nhân

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 5

22/01/2023 869

Từ cao trung đến đại học.

Trương Việt là một bá vương từ nhỏ bây giờ lại biến thành con chó nhỏ suốt ngày quấn lấy vợ.

Nhưng Trình Chi vẫn như cũ là Trình Chi, nhưng cô càng ưu tú hơn so với Trình Chi lúc trước.

“Một đoạn tình cảm đep, là cùng nhau tiến bộ.”

Ps: Lịch đăng là 23h hàng ngày nha💋💋💋

Từ cao trung đến đại học.

Trương Việt là một bá vương từ nhỏ bây giờ lại biến thành con chó nhỏ suốt ngày quấn lấy vợ.

Nhưng Trình Chi vẫn như cũ là Trình Chi, nhưng cô càng ưu tú hơn so với Trình Chi lúc trước.

“Một đoạn tình cảm đep, là cùng nhau tiến bộ.”

Ps: Lịch đăng là 23h hàng ngày nha💋💋💋

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.