Truyện ma

Liêu trai chí dị

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Liêu trai chí dị

Tác giả: Bồ Tùng Linh

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 50 - Hoa Cô Tử

30/09/2020 8088

Liêu trai chí dị (chữ Hán: 聊齋志異), với ý nghĩa là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời nhà Thanh (cuối thế kỷ 17) của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi là một kì thư và được đánh giá là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại. Dựa trên cơ sở tập Liêu Trai chí dị - Hội hiệu hội chú hội bình do Trung Hoa thư cục Thượng Hải biên tập và ấn hành năm 1962 gồm 12 quyển, 496 bài và 8 đoạn phụ lục, các dịch giả như Nguyễn Huệ Chi, Cao Xuân Huy, Phạm Tú Châu, Đỗ Ngọc Toại, Nguyễn Đức Lân, Trần Thị Băng Thanh v.v. đã dịch nhiều truyện sang tiếng Việt và lưu truyền rộng rãi tại Việt Nam.

Liêu trai chí dị (chữ Hán: 聊齋志異), với ý nghĩa là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời nhà Thanh (cuối thế kỷ 17) của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi là một kì thư và được đánh giá là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại. Dựa trên cơ sở tập Liêu Trai chí dị - Hội hiệu hội chú hội bình do Trung Hoa thư cục Thượng Hải biên tập và ấn hành năm 1962 gồm 12 quyển, 496 bài và 8 đoạn phụ lục, các dịch giả như Nguyễn Huệ Chi, Cao Xuân Huy, Phạm Tú Châu, Đỗ Ngọc Toại, Nguyễn Đức Lân, Trần Thị Băng Thanh v.v. đã dịch nhiều truyện sang tiếng Việt và lưu truyền rộng rãi tại Việt Nam.

Mục lục

1 Chương 1 - Dế chọi 2 Chương 2 - Đạo sĩ 3 Chương 3 - Thư sinh họ Diệp 4 Chương 4 - Đạo sĩ núi Lao 5 Chương 5 - Thụy Vân 6 Chương 6 - Mất hút 7 Chương 7 - Anh Ninh 8 Chương 8 - Không đề 9 Chương 9 - Hồng Ngọc 10 Chương 10 - Bành Hải Thu 11 Chương 11 - Bộ da vẽ 12 Chương 12 - Xảo nương 13 Chương 13 - Ngũ Thu Nguyệt 14 Chương 14 - Cừu Đại Nương 15 Chương 15 - Tiểu thu 16 Chương 16 - Thanh Phượng 17 Chương 17 - Phòng văn thục 18 Chương 18 - Công Tôn Hạ 19 Chương 19 - Thạch thanh hư 20 Chương 20 - Thanh mai 21 Chương 21 - Cô gái áo xanh 22 Chương 22 - Đảo Tiên 23 Chương 23 - Gái thần 24 Chương 24 - Thôi Mãnh 25 Chương 25 - Liên Hương 26 Chương 26 - Trương Hồng Tiệm 27 Chương 27 - Cô gái nghĩa hiệp 28 Chương 28 - Đại Nam 29 Chương 29 - Thư sinh họ Đổng 30 Chương 30 - Nhan thị 31 Chương 31 - Làm rể thần nhân 32 Chương 32 - Vợ chồng tiên 33 Chương 33 - Lấy vợ ma 34 Chương 34 - Cát cân và ngọc bản 35 Chương 35 - Nói đùa, tưởng thật 36 Chương 36 - Thần hoa cúc 37 Chương 37 - Lấy người, ma sống lại 38 Chương 38 - Thay tim, đổi đầu 39 Chương 39 - Vân Thúy Tiên 40 Chương 40 - Chử sinh 41 Chương 41 - Tế Liễu 42 Chương 42 - Báo oán 43 Chương 43 - Hằng Nương 44 Chương 44 - Con trai người lái buôn (Cổ Nhi ) 45 Chương 45 - Cô Tú 46 Chương 46 - Cô tư họ Hồ 47 Chương 47 - Vi công tử 48 Chương 48 - Uông Sĩ Tú 49 Chương 49 - Liên Tỏa 50 Chương 50 - Hoa Cô Tử

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.