Truyện 18+

Hành Tinh Đen

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hành Tinh Đen

Tác giả: Yn

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 22: Tra Khảo Anh Hùng

08/07/2021 2598

Thế giới song song hai chiều như Trái Đất tựa hồ là người anh em song sinh của mình nhưng nó lại theo một qui luật khác. Qui luật chẳng còn đúng sai khi nó đúng là những kẻ mạnh còn sai là những kẻ yếu chỉ nhẫn nhục nghe theo....
Một thanh niên vừa mới ra trường chẳng kịp thực hiện những mơ ước của mình đã gặp vận xui xuyên tới một hành tinh mới.

ĐẠI LỤC HÀNH TINH ĐEN chia làm nhiều lục : Hành Lục , Tinh Lục , Đen Lục Địa.
Tu vị:
Gồm 7 cấp chia làm nhiều bậc:
Hành Sĩ 1 - Hành Sĩ 7 ( Hành sĩ 7 còn được gọi là Đại Sĩ)
Hành Úy 1 - Hành Úy 7 ( Đại úy)
Hành Tá 1 - Hành Tá 7 ( Đại tá)
Hành Tướng 1 - Hành Tướng 7( Đại tướng)
Hành Nguyên 1 - Hành Nguyên 7( Đại Nguyên)
Hành Đế 1 - Hành Đế 7 ( Đại Đế)
Đại Hành 1 - Đại Hành 7
Bán Hành -Thần Hành .....

Bảo vật:
Linh Bảo : Hạ Bảo - Trung Bảo - Thượng Bảo.( Cấp 1 - Cấp 5)
Bảo hiếm: Nguyên Bảo - Đại Bảo - Thần Bảo - Tối Thượng Bảo ( hiếm lắm hehe) 

Đan dược:
Linh đan: Hạ Đan - Trung Đan - Thượng Đan .
Đan hiếm: Nguyên Đan - Hành Đan - Thần Đan.

Tư chất : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Vô Chất.

Thuộc tính:

Băng, Hoả, Lôi, Phong, Ánh Sáng, Bóng Tối, Sinh Mệnh, Tử Vong, Không Gian, Thời Gian

......

Đây là bộ truyện được lấy cảm hứng từ các bộ truyện hot bấy giờ, có gì trùng lặp các đạo hữu thông cảm!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hành Tinh Đen!

Thế giới song song hai chiều như Trái Đất tựa hồ là người anh em song sinh của mình nhưng nó lại theo một qui luật khác. Qui luật chẳng còn đúng sai khi nó đúng là những kẻ mạnh còn sai là những kẻ yếu chỉ nhẫn nhục nghe theo....
Một thanh niên vừa mới ra trường chẳng kịp thực hiện những mơ ước của mình đã gặp vận xui xuyên tới một hành tinh mới.

ĐẠI LỤC HÀNH TINH ĐEN chia làm nhiều lục : Hành Lục , Tinh Lục , Đen Lục Địa.
Tu vị:
Gồm 7 cấp chia làm nhiều bậc:
Hành Sĩ 1 - Hành Sĩ 7 ( Hành sĩ 7 còn được gọi là Đại Sĩ)
Hành Úy 1 - Hành Úy 7 ( Đại úy)
Hành Tá 1 - Hành Tá 7 ( Đại tá)
Hành Tướng 1 - Hành Tướng 7( Đại tướng)
Hành Nguyên 1 - Hành Nguyên 7( Đại Nguyên)
Hành Đế 1 - Hành Đế 7 ( Đại Đế)
Đại Hành 1 - Đại Hành 7
Bán Hành -Thần Hành .....

Bảo vật:
Linh Bảo : Hạ Bảo - Trung Bảo - Thượng Bảo.( Cấp 1 - Cấp 5)
Bảo hiếm: Nguyên Bảo - Đại Bảo - Thần Bảo - Tối Thượng Bảo ( hiếm lắm hehe) 

Đan dược:
Linh đan: Hạ Đan - Trung Đan - Thượng Đan .
Đan hiếm: Nguyên Đan - Hành Đan - Thần Đan.

Tư chất : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Vô Chất.

Thuộc tính:

Băng, Hoả, Lôi, Phong, Ánh Sáng, Bóng Tối, Sinh Mệnh, Tử Vong, Không Gian, Thời Gian

......

Đây là bộ truyện được lấy cảm hứng từ các bộ truyện hot bấy giờ, có gì trùng lặp các đạo hữu thông cảm!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hành Tinh Đen!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.