Truyện 18+

Dâm Tu Hệ Thống

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dâm Tu Hệ Thống

Tác giả: Dục Chủ

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 27: Sai lầm của Tiết Mộ Nhung!

31/01/2023 24338

Lâm Chu lần nữa sống lại, thế nhưng thế giới này lại là một dị giới huyền huyễn như trong các bộ tu tiên.

Trời sinh phế vật không có linh căn thì đã sao?

Hắn không cần linh căn, bởi vì hắn tu chính là Dâm đạo!

Thức tỉnh Dâm Tu Hệ Thống, được nó ký thác lên người, từ đó Lâm Chu liền một bước thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình.

Kẻ khác bế quan tu luyện, lĩnh ngộ đại đạo vô số năm tháng cũng chưa chắc đột phá được, Lâm Chu lại chỉ cần dùng côn thịt của mình quan hệ cùng các nữ nhân là có thể thăng cấp nhanh chống.

Lâm Chu lần nữa sống lại, thế nhưng thế giới này lại là một dị giới huyền huyễn như trong các bộ tu tiên.

Trời sinh phế vật không có linh căn thì đã sao?

Hắn không cần linh căn, bởi vì hắn tu chính là Dâm đạo!

Thức tỉnh Dâm Tu Hệ Thống, được nó ký thác lên người, từ đó Lâm Chu liền một bước thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình.

Kẻ khác bế quan tu luyện, lĩnh ngộ đại đạo vô số năm tháng cũng chưa chắc đột phá được, Lâm Chu lại chỉ cần dùng côn thịt của mình quan hệ cùng các nữ nhân là có thể thăng cấp nhanh chống.

Mục lục

1 Chương 1: Ý nghĩ đen tối với sư phụ! 2 Chương 2: Hệ thống xuất hiện! 3 Chương 3: Thanh lãnh sư phụ thì ra lại là một con đĩ dâm đãng! 4 Chương 4: Gói quà lớn! 5 Chương 5: Thần dược cay con mắt, suýt nữa bạo thể! 6 Chương 6: Thoát kiếp phế vật 7 Chương 7: Bị tiểu sư muội nhìn thấy dương căn! 8 Chương 8: Phân chia thiên tài! 9 Chương 9: Liếc mắt đưa tình? 10 Chương 10: Lạnh lùng đại trưởng lão lại thích đái bậy? 11 Chương 11: Thu hút sự chú ý! 12 Chương 12: Thiên đạo chi tử Lý Nhiên! 13 Chương 13: Quá khứ của Lý Nhiên, Thiên Đạo Chi Tử âm thầm thích bị đút đít! 14 Chương 14: Nhiệm vụ đầu tiên cùng thử nghiệm cơ chế quay thưởng! 15 Chương 15: Tìm ra giải pháp, vận khí bạo phát! 16 Chương 16: Muốn chết Lý Nhiên! 17 Chương 17: Bất lực thiên đạo chi tử! 18 Chương 18: Mục tiêu đầu tiên, Tiết Mộ Nhung! 19 Chương 19: Mua một tặng một, không tính tiền hai! 20 Chương 20: Hai ngày sau! 21 Chương 21: Ôm cây đợi thỏ! 22 Chương 22: Thời khắc quan trọng! 23 Chương 23: Dâm dục đại trưởng lão! 24 Chương 24: Giúp đại trưởng lão vừa lên đỉnh vừa đi tiểu rồi thuận lợi trốn thoát! 25 Chương 25: Thi thuật thành công! 26 Chương 26: Sự đáng sợ của Kiếp Dâm Nguyền! 27 Chương 27: Sai lầm của Tiết Mộ Nhung!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.