Truyện 18+

Chúa Tể Hắc Ám: Thôn Phệ Chư Thiên

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Chúa Tể Hắc Ám: Thôn Phệ Chư Thiên

Tác giả: OneLyDevil

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Ăn Cổ Nguyệt Na

24/05/2023 13780

#Truyện Sắc #Chư Thiên Vạn Giới #Hệ Thống #Tiên Hiệp #Phản Diện #Viễn Cổ Hồng Hoang

Chúa Tể Hắc Ám: Thôn Phệ Chư Thiên

Bộ đầu tay nên anh em có gì góp ý cho mình với nhé!

#Tu luyện cảnh giới : Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư , Trúc Cơ , Kim Đan , Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Phản Hư, Độ Kiếp, Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Tiên Vương, Tiên Đế , Chí Tôn, Vô Thượng Chí Tôn

​​​​​​#Mắp thích mắp nào ta nhảy mắp đó chủ yếu là vô địch...

#One Piece #Đấu La #Đấu Phá #Hoàn Mỹ .V..V

#Truyện Sắc #Chư Thiên Vạn Giới #Hệ Thống #Tiên Hiệp #Phản Diện #Viễn Cổ Hồng Hoang

Chúa Tể Hắc Ám: Thôn Phệ Chư Thiên

Bộ đầu tay nên anh em có gì góp ý cho mình với nhé!

#Tu luyện cảnh giới : Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư , Trúc Cơ , Kim Đan , Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Phản Hư, Độ Kiếp, Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Tiên Vương, Tiên Đế , Chí Tôn, Vô Thượng Chí Tôn

​​​​​​#Mắp thích mắp nào ta nhảy mắp đó chủ yếu là vô địch...

#One Piece #Đấu La #Đấu Phá #Hoàn Mỹ .V..V

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.