Truyện 18+

Tam Công La Mật Quyền

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện kiếm hiệp

Truyện Tam Công La Mật Quyền

Tác giả: Cùi Bắp tiên sinh

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 67: Chương kết thúc

08/07/2021 5863

Trời Nam lúc mới sơ khai, người Việt ở khắp nơi. Nhơn lúc nước biển dâng cao rủ nhau vượt Hoàng Liên khai khẩn. Ở mạn nam tộc Việt còn giữ bản chất nguyên thủy, rút vào các động lớn sống dựa vào săn băn, và đánh cá. 

 

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tam Công La Mật Quyền!

Trời Nam lúc mới sơ khai, người Việt ở khắp nơi. Nhơn lúc nước biển dâng cao rủ nhau vượt Hoàng Liên khai khẩn. Ở mạn nam tộc Việt còn giữ bản chất nguyên thủy, rút vào các động lớn sống dựa vào săn băn, và đánh cá. 

 

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tam Công La Mật Quyền!

Mục lục

1 Chương 1: Lời nói đầu 2 Chương 2: Giáo phái bí ẩn 3 Chương 3: Vén màn bí mật 4 Chương 4: Lại vén màn 5 Chương 5: Thánh nữ đầu tiên 6 Chương 6: Tiến cấp 7 Chương 7: Lưởng tính nhân -Ngụy quân tử 8 Chương 8: Biến cố 9 Chương 9: sóng ngầm 10 Chương 10: Biến cố thành Phệ Đà 11 Chương 11: Xây dựng từ đổ nát 12 Chương 12: Quyết định bất ngờ 13 Chương 13: Huyết chiến Phệ Đà 14 Chương 14: Trọng thương 15 Chương 15: Chiếc tỉnh thần kỳ 16 Chương 16: Nhìn lại phía sau 17 Chương 17: Động số 12 18 Chương 18: Thác loạn phương nam 19 Chương 19: Nê Mị 20 Chương 20: Man nương 21 Chương 21: Kiếm pháp 22 Chương 22: Mưu sâu 23 Chương 23: Tựu kế 24 Chương 24: Nổi loạn 25 Chương 25: Đối ẩm 26 Chương 26: Hoan lạc thú 27 Chương 27: Trộn long tráo phụng 28 Chương 28: Tương ngộ 29 Chương 29: Vì tình tự sát 30 Chương 30: Thú tính trở lại 31 Chương 31: Phối ngẩu cùng chàng 32 Chương 32: Chuyển hướng 33 Chương 33: Lỗ nhị 34 Chương 34: Giữa đường nhận cháu dâu 35 Chương 35: Thảm sát 36 Chương 36: Ổ lạc thú 37 Chương 37: Ác chiến 38 Chương 38: Thánh 39 Chương 39: Quy tiên 40 Chương 40: Sự cố ở điện rồng 41 Chương 41: Chỉ hôn 42 Chương 42: Sủng hạnh tân phi 43 Chương 43: Hiếp rồng vì hàng to 44 Chương 44: Quạ nuôi tu hú 45 Chương 45: Lên nương phải vượt đèo 46 Chương 46: Lộn hàng thành hấp diêm 47 Chương 47: Ngoại sử Việt Chứt 48 Chương 48: Khảo sát tân thánh địa 49 Chương 49: Ngủ đông 50 Chương 50: Trái đắng cho Thông ma thiên 51 Chương 51: Cương thi bất hoại 52 Chương 52: Sĩ Nhiếp ngoại truyện 53 Chương 53: Gián điệp 54 Chương 54: Du Lang sơn trang 55 Chương 55: Tam công hiển thánh 56 Chương 56: Xuất thế tại đất người 57 Chương 57: giử bùa trấn yếm 58 Chương 58: Hoàng hậu đại phá Trảo Oa 59 Chương 59: 3 sợi tơ vàng 60 Chương 60: Say nắng Triệu phi 61 Chương 61: Bí mật bị nghe lén 62 Chương 62: Vị khách trong đêm 63 Chương 63: Mượn gió bẻ măng 64 Chương 64: Phá Phi Vân kiều 65 Chương 65: Quẻ bói tam thế 66 Chương 66: Huyền lâu 67 Chương 67: Chương kết thúc

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.