Truyện 18+

Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện Số 3 - Ân Oán Dây Dưa (18++)

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện Số 3 - Ân Oán Dây Dưa (18++)

Tác giả: 10508vinguoiyeu

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 4: Hết

07/07/2021 528

Câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ba năm sau khi Nhiễm Nam tiêu diệt Long Ca, Long Nhị, Long Tam.

Nhắc lại nhân vật:

Nhã Vy - nữ đệ tử của Nhiễm Nam trong một lần cùng Meow Meow đi tham quan võ đài ngầm của mấy tay đấm. để rõ hơn về cô mời đọc lại Sổ Ước Ngoại Truyện Phần 2.

Tập Bình: một tên nham hiểm, để rõ hơn mời đọc lại Sổ Ước Ngoại Truyện Phần 1 và Phần 2.

 

 

X

 

X

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện Số 3 - Ân Oán Dây Dưa (18++)!

Câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ba năm sau khi Nhiễm Nam tiêu diệt Long Ca, Long Nhị, Long Tam.

Nhắc lại nhân vật:

Nhã Vy - nữ đệ tử của Nhiễm Nam trong một lần cùng Meow Meow đi tham quan võ đài ngầm của mấy tay đấm. để rõ hơn về cô mời đọc lại Sổ Ước Ngoại Truyện Phần 2.

Tập Bình: một tên nham hiểm, để rõ hơn mời đọc lại Sổ Ước Ngoại Truyện Phần 1 và Phần 2.

 

 

X

 

X

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện Số 3 - Ân Oán Dây Dưa (18++)!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.