Truyện 18+

Ngự Nữ Tâm Kinh

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện kiếm hiệp

Truyện Ngự Nữ Tâm Kinh

Tác giả: Vương Thiểu Thiểu

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 133: Đại kết cục (8) – cuối

08/07/2021 17851

Phong Nguyệt quốc, năm mươi năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc. Trước kia Thương thị là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ đã bị tru diệt hết.

Trận chiến tranh giành ngôi vị xảy ra 3 năm trước càng làm cho tình hình loạn càng thêm loạn. Cuối cùng cục diện được khẳng định bởi thắng lợi của Tư Đồ thế gia, một hoàng mạch mới. Họ đã đưa vị hoàng tử trẻ tuổi, đứa con hoang của vị hoàng phi xuất thân từ chốn nhân gian lên chấp chính, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, nhưng vị hoàng đế mười ba tuổi này không thể độc chính. Theo luật của Phong Nguyệt Quốc, người đủ mười sáu tuổi mới được coi là thành niên, có quyền dự vào việc lớn trong tộc.

Tư Đồ Nghiệp tự phong “Nhiếp Chính Vương”, can thiệp chuyện triều chính. Tuy không công khai tạo phản, nhưng mưu đồ của hắn thì ai cũng biết. Triều thần dù bất mãn nhưng chỉ biết hận chứ không dám nói ra.

Vương Nhạc Nhạc, hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mặt búng ra sữa, liệu có làm nên sự thay đổi gì không?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ngự Nữ Tâm Kinh!

Phong Nguyệt quốc, năm mươi năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc. Trước kia Thương thị là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ đã bị tru diệt hết.

Trận chiến tranh giành ngôi vị xảy ra 3 năm trước càng làm cho tình hình loạn càng thêm loạn. Cuối cùng cục diện được khẳng định bởi thắng lợi của Tư Đồ thế gia, một hoàng mạch mới. Họ đã đưa vị hoàng tử trẻ tuổi, đứa con hoang của vị hoàng phi xuất thân từ chốn nhân gian lên chấp chính, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, nhưng vị hoàng đế mười ba tuổi này không thể độc chính. Theo luật của Phong Nguyệt Quốc, người đủ mười sáu tuổi mới được coi là thành niên, có quyền dự vào việc lớn trong tộc.

Tư Đồ Nghiệp tự phong “Nhiếp Chính Vương”, can thiệp chuyện triều chính. Tuy không công khai tạo phản, nhưng mưu đồ của hắn thì ai cũng biết. Triều thần dù bất mãn nhưng chỉ biết hận chứ không dám nói ra.

Vương Nhạc Nhạc, hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mặt búng ra sữa, liệu có làm nên sự thay đổi gì không?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ngự Nữ Tâm Kinh!

Mục lục

1 Chương 1: Diễm ngộ 2 Chương 2: Ma nữ 3 Chương 3: Thục nữ 4 Chương 4: Dã thảo (Thượng) 5 Chương 5: Dã thảo (Hạ) 6 Chương 6: Phao khí 7 Chương 7: Tạm biệt (Thượng) 8 Chương 8: Tạm biệt (Hạ) 9 Chương 9: Mộ Dung 10 Chương 10: Hoa kiếp 11 Chương 11: Thâu hương 12 Chương 12: Dâm tặc 13 Chương 13: TOÁI TINH (Thượng) 14 Chương 14: Toái tinh (Hạ) 15 Chương 15: Cộng sàng 16 Chương 16: Thái Vân (Thượng) 17 Chương 17: Thái Vân (Hạ) 18 Chương 18: – Thiên Đậu 19 Chương 19: – Giải dược (Thượng) 20 Chương 20: – Giải dược (Hạ) 21 Chương 21: BIỂU MUỘI (Thượng) 22 Chương 22: Biểu muội (Hạ) 23 Chương 23: Thụ sàn 24 Chương 24: Phân chia lương thực 25 Chương 25: Hạc Minh 26 Chương 26: Mại dược (mua thuốc) 27 Chương 27: Dục hậu 28 Chương 28: Hãm hại (Thượng) 29 Chương 29: Hãm hại (Hạ) 30 Chương 30: Vô Song 31 Chương 31: Bị Xọa (Thượng) 32 Chương 32: Bị Xọa (Hạ) 33 Chương 33: Manh Mục (Thượng) 34 Chương 34: Manh Mục (Hạ) 35 Chương 35: Họa Thủy (Thượng) 36 Chương 36: Họa Thủy (Hạ) 37 Chương 37: Liệu thương 38 Chương 38: Chiêu Thân (Thượng + Hạ) 39 Chương 39: Bị vây (Thượng) 40 Chương 40: Bị vây (Hạ) 41 Chương 41: Tăng công (Thượng) 42 Chương 42: Tăng Công (Hạ) 43 Chương 43: Tiến Sát 44 Chương 44: Thệ Ngôn 45 Chương 45: Mị thuật (Thượng) 46 Chương 46: Mị thuật (Hạ) 47 Chương 47: Hoàng Thành (Thượng) 48 Chương 48: Hoàng Thành (Hạ) 49 Chương 49: Tật hỏa (Lửa giận) 50 Chương 50: – Thối địch 51 Chương 51: Tửu hậu 52 Chương 52: Tranh phong 53 Chương 53: Tiểu nhân 54 Chương 54: Giao tâm 55 Chương 55: Bồi thường 56 Chương 56: Độc kế 57 Chương 57: Sát quỷ(1) 58 Chương 58: Sát quỷ(2) 59 Chương 59: Cảnh minh(1) 60 Chương 60: Cảnh minh(2) 61 Chương 61: Phục cừu(1) 62 Chương 62: Phục cừu(2) 63 Chương 63: Tà công(1) 64 Chương 64: Tà công(2) 65 Chương 65: Sinh ý(Kinh doanh)(1) 66 Chương 66: Sinh ý(Kinh doanh)(2) 67 Chương 67: Sinh ý(Kinh doanh)(3) 68 Chương 68: Sinh ý(Kinh doanh)(4) 69 Chương 69: Minh Nguyệt)(1) 70 Chương 70: Minh Nguyệt)(2) 71 Chương 71: Ác đấu (1) 72 Chương 72: Ác đấu (2) 73 Chương 73: Cuồng dã (1) 74 Chương 74: Cuồng dã (2) 75 Chương 75: Ngược sát (1) 76 Chương 76: Ngược sát (2) 77 Chương 77: Dục Hỏa 78 Chương 78: Báo ân 79 Chương 79: Khiêu Chiến 80 Chương 80: Đoạt bảo 81 Chương 81: đoạt bảo (2) 82 Chương 82: Đoạt bảo (3) 83 Chương 83: Đoạt bảo (4) 84 Chương 84: Thích hiềm 85 Chương 85: Nhìn Thấy 86 Chương 86: Chi tiết 87 Chương 87: Kinh Hãi 88 Chương 88: Câu Dẫn 89 Chương 89: Long Chồn 90 Chương 90: Vẻ Ngoài Tương Đồng 91 Chương 91: Sáng Tỏ 92 Chương 92: Yêu Nữ 93 Chương 93: Khách Làng Chơi 94 Chương 94: Cứu Thành 95 Chương 95: Dâm Nữ 96 Chương 96: Chinh Phục 97 Chương 97: Vu Sơn 98 Chương 98: Vân Vũ 99 Chương 99: Lạc Nhai 100 Chương 100: Kỳ Ngộ 101 Chương 101: Yêu Biến 102 Chương 102: Cứu Viện 103 Chương 103: Nguyên Ủy Tử Vong 104 Chương 104: Thân Thế 105 Chương 105: Phản Thành (thượng) 106 Chương 106: Phản Thành (hạ) 107 Chương 107: Viên đan dược 108 Chương 108: Bí văn 109 Chương 109: Ý dâm 110 Chương 110: Ấn ký 111 Chương 111: Dấu hiệu 112 Chương 112: Luân lý 113 Chương 113: Phái nữ ra uy 114 Chương 114: Luân y 115 Chương 115: Tên điên 116 Chương 116: Bụi hoa 117 Chương 117: Chú ngữ 118 Chương 118: Tán tỉnh 119 Chương 119: Song lôi 120 Chương 120: Trò khôi hài 121 Chương 121: Chào cảm ơn 122 Chương 122: Cướp cô dâu 123 Chương 123: Bị ép 124 Chương 124: Âm Dương 125 Chương 125: Trước giờ 126 Chương 126: Đại kết cục (1) 127 Chương 127: Đại kết cục (2) 128 Chương 128: Đại kết cục (3) 129 Chương 129: Đại kết cục (4) 130 Chương 130: Đại kết cục (5) 131 Chương 131: Đại kết cục (6) 132 Chương 132: Đại kết cục (7) 133 Chương 133: Đại kết cục (8) – cuối

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.