Truyện ma

Tự Truyện Tâm Linh - Nghiệp Âm

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện ma có thật Truyện kinh dị

Truyện Tự Truyện Tâm Linh - Nghiệp Âm

Tác giả: Sunflower12080810

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Quyển 2 - Chương 18: Đại phá vạn vọng trận

30/09/2020 10268

Tự truyện tâm linh - Nghiệp âm là tuyển tập bao gồm các mẩu truyện ngắn, có thật trong cuộc đời của tác giả. [Voz]

Nhân vật chính của truyện là người có một "dị năng bẩm sinh" về thế giới tâm linh.

Khi mà con người ta luôn tò mò về thế giới tâm linh thì nhân vật chính của câu truyện lại sống trong thế giới chứa đầy những điều tâm linh kỳ bí. 

Muốn khám phá thế giới của các linh hồn, yêu ma quỷ quái thì mời các bạn đón đọc và theo dõi bước chân của nhân vật chính nhé.

Tự truyện tâm linh - Nghiệp âm là tuyển tập bao gồm các mẩu truyện ngắn, có thật trong cuộc đời của tác giả. [Voz]

Nhân vật chính của truyện là người có một "dị năng bẩm sinh" về thế giới tâm linh.

Khi mà con người ta luôn tò mò về thế giới tâm linh thì nhân vật chính của câu truyện lại sống trong thế giới chứa đầy những điều tâm linh kỳ bí. 

Muốn khám phá thế giới của các linh hồn, yêu ma quỷ quái thì mời các bạn đón đọc và theo dõi bước chân của nhân vật chính nhé.

Mục lục

1 Quyển 1 - Chương 1: Cội nguồn 2 Quyển 1 - Chương 2: Diện kiến 3 Quyển 1 - Chương 3: Diện kiến - Tiếp 4 Quyển 1 - Chương 4: Diện kiến, tiếp 5 Quyển 1 - Chương 5: Diện kiến, tiếp 6 Quyển 1 - Chương 6: Diện kiến, tiếp 7 Quyển 1 - Chương 7: Diện kiến, tiếp 8 Quyển 1 - Chương 8: Tầm sư học đạo 9 Quyển 1 - Chương 9: Tầm sư học đạo, tiếp 10 Quyển 1 - Chương 10: Tầm sự học đạo, tiếp 11 Quyển 1 - Chương 11: Tầm sư học đạo, tiếp 12 Quyển 1 - Chương 12: Tầm sự học đạo, tiếp 13 Quyển 1 - Chương 13: Tầm sư học đạo, tiếp 14 Quyển 1 - Chương 14: Tầm sư học đạo, tiếp 15 Quyển 1 - Chương 15: Tầm sư học đạo, tiếp .. 16 Quyển 1 - Chương 16: Tầm sư học đạo, tiếp ... 17 Quyển 1 - Chương 17: Tầm sư học đạo, tiếp.. 18 Quyển 1 - Chương 18: Tầm sự học đạo, tiếp.. 19 Quyển 1 - Chương 19: Tầm sư học đạo, hồi kết của một linh hồn .. 20 Quyển 1 - Chương 20: Hồi kết của một linh hồn - Âm luật và thiên định 21 Quyển 2 - Chương 1: Điềm báo 22 Quyển 2 - Chương 2: Hữu hảo nhân miêu 23 Quyển 2 - Chương 3: Hảo hữu nhân miêu, báo ơn 24 Quyển 2 - Chương 4: Công Chúa Thiên Chân 25 Quyển 2 - Chương 5: Cố nhân 26 Quyển 2 - Chương 6: Quỷ mị 27 Quyển 2 - Chương 7: Kiếp cô liêu 28 Quyển 2 - Chương 8: Lấy ơn báo oán 29 Quyển 2 - Chương 9: Ngọn ngành câu chuyện 30 Quyển 2 - Chương 10: Trùng phùng cố hảo 31 Quyển 2 - Chương 11: Trần gia bảo vật 32 Quyển 2 - Chương 12: Trùng phùng cố hảo, tiếp 33 Quyển 2 - Chương 13: Cô Bé Thượng Ngàn 34 Quyển 2 - Chương 14: Chỉ còn lại những đau thương 35 Quyển 2 - Chương 15: Binh Biến Trần Triều 36 Quyển 2 - Chương 16: Lộ diện 37 Quyển 2 - Chương 17: Quẻ bói hầu tiên 38 Quyển 2 - Chương 18: Đại phá vạn vọng trận

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.