Truyện 18+

Tôi Chuyển Sinh Thành Một Bầy Goblin

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tôi Chuyển Sinh Thành Một Bầy Goblin

Tác giả: cuối cùng chân ma

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 23 Tôi Chuyển Sinh Thành Một Bầy Goblin

07/12/2023 4350

Goblin là chủng tộc hạ đẳng, yếu ớt nhất trong các loại phim, truyện lấy đời tài thế giới khác, thợ săn, bọn chúng dễ dàng bị giết, bọn chúng tuy yếu đuối, nhưng lại sở hữu số lượng đông đảo, tính cách ác độc, hiếu chiến và dâm dục.

Tôi đã chuyển sinh vào một đám Goblin, chủng tộc yếu nhất dị giới, con đường trở thành trùm cuối của bầy Goblin bắt đầu 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tôi Chuyển Sinh Thành Một Bầy Goblin!

Goblin là chủng tộc hạ đẳng, yếu ớt nhất trong các loại phim, truyện lấy đời tài thế giới khác, thợ săn, bọn chúng dễ dàng bị giết, bọn chúng tuy yếu đuối, nhưng lại sở hữu số lượng đông đảo, tính cách ác độc, hiếu chiến và dâm dục.

Tôi đã chuyển sinh vào một đám Goblin, chủng tộc yếu nhất dị giới, con đường trở thành trùm cuối của bầy Goblin bắt đầu 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tôi Chuyển Sinh Thành Một Bầy Goblin!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.