Truyện 18+

Thôi Miên Mẹ Con Hoàng Dung Trở Thành Bồn Chứa Công Cộng

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex Truyện dâm hiệp Truyện kiếm hiệp

Truyện Thôi Miên Mẹ Con Hoàng Dung Trở Thành Bồn Chứa Công Cộng

Tác giả: Tiểu Miêu

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 6: Thôi miên Hoàng Dung

18/09/2023 37770

Quách Tĩnh sau khi cùng với Hoàng Dung trở thành phu thê lần lượt sinh ra hai nữ một nam, trải qua những ngày tháng tươi đẹp...

Nhưng đến một ngày, Quách Tĩnh ở bên ngoài nhặt được một nam hài sơ sinh bị ném bỏ ở trong bão tuyết mang về nhà. Họ coi nam hài tử như con mà nuôi dưỡng, còn lên tiếng đợi khi hắn đủ mười ba tuổi sẽ nhận hắn làm đồ đệ, truyền dạy các tuyệt kỹ võ công của mình cho hắn.

Cũng năm mười ba tuổi đó, hắn thành công bái nhập Quách Tĩnh làm sư phụ, cũng đem sư mẫu Hoàng Dung của mình đè ra cưỡng bức...

Hắn gọi là Cố Hạ!

Quách Tĩnh sau khi cùng với Hoàng Dung trở thành phu thê lần lượt sinh ra hai nữ một nam, trải qua những ngày tháng tươi đẹp...

Nhưng đến một ngày, Quách Tĩnh ở bên ngoài nhặt được một nam hài sơ sinh bị ném bỏ ở trong bão tuyết mang về nhà. Họ coi nam hài tử như con mà nuôi dưỡng, còn lên tiếng đợi khi hắn đủ mười ba tuổi sẽ nhận hắn làm đồ đệ, truyền dạy các tuyệt kỹ võ công của mình cho hắn.

Cũng năm mười ba tuổi đó, hắn thành công bái nhập Quách Tĩnh làm sư phụ, cũng đem sư mẫu Hoàng Dung của mình đè ra cưỡng bức...

Hắn gọi là Cố Hạ!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.