Truyện 18+

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi (Sắc Hiệp)

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi (Sắc Hiệp)

Tác giả: Kaguya-sama

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 33: Người bán cao da chó

08/07/2021 4024

Đồng nhân:

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi quyết định làm bộ này (sắc cực mạnh), vì nội dung nhớ được sơ sơ (ít ra hơn mấy bộ khác ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ)
Mọi người thích thì có thể vào đọc, bộ đợi có cảm hứng sẽ quay lại viết tiếp (@^◡^)

Đồng nhân:

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi quyết định làm bộ này (sắc cực mạnh), vì nội dung nhớ được sơ sơ (ít ra hơn mấy bộ khác ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ)
Mọi người thích thì có thể vào đọc, bộ đợi có cảm hứng sẽ quay lại viết tiếp (@^◡^)

Mục lục

1 Chương 1: Ta có bị liệt dương không? 2 Chương 2: Nhà họ ninh từ hôn 3 Chương 3: Tên thần kinh bán bùa 4 Chương 4: Khách hàng đầu tiên 5 Chương 5: Thuê phòng trọ 6 Chương 7: Tên nghiện máy tính ru rú trong nhà 7 Chương 8: Bạn cùng thuê phòng 8 Chương 9: Hoa khôi trường đại học Ninh Hải 9 Chương 10: Tôi thật tâm muốn mời anh ăn cơm 10 Chương 11: Phức tạp của trực ban thay 11 Chương 12: Ông chữa phần ngọn hay chữa phần gốc? 12 Chương 13: Không phải tên lừa đảo 13 Chương 14: Tra không ra người này 14 Chương 15: Vào đồn cảnh sát 15 Chương 16: Tô tĩnh văn nổi đoá 16 Chương 17: Nhận lầm người ư? 17 Chương 18: Khó khăn của Ninh Khinh Tuyết 18 Chương 19: Cô gái trước cửa lớp 19 Chương 22: Lời mời 20 Chương 21: Tô đại thần côn 21 Chương 22: Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp 22 Chương 23: Ấn tượng đầu tiên của Ninh Khinh Tuyết 23 Chương 24: Món quà nhỏ 24 Chương 25: Điệu nhảy thứ nhất 25 Chương 26: Mang Ninh Khinh Tuyết về nhà 26 Chương 27: Đây là một vụ giao dịch sao? 27 Chương 28: Theo dõi 28 Chương 29: Ấn tượng thứ hai của Ninh Khinh Tuyết 29 Chương 30: Cuộc sống sau khi kết hôn 30 Chương 31: Hiến máu bất đắc dĩ 31 Chương 32: Vô Tình Băng nổi giận 32 Chương 33: Người bán cao da chó

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.