Truyện 18+

PHONG LƯU HOA THIÊN ĐẾ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện PHONG LƯU HOA THIÊN ĐẾ

Tác giả: SoulLight

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 2 PHONG LƯU HOA THIÊN ĐẾ

10/11/2023 201

Truyện tu tiên có cấp bậc rõ ràng. Main đi từ đôi bàn tay trắng từng bước mạnh lên giành lấy thiên hạ và thu nữ. Võ lực vi tôn, nhưng nhiều đủ về lượng cũng sẽ đổi về chất, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, do đó quân đội và thế lực giữ vai trò quan trọng không như các truyện tu tiên khác chỉ làm quân đội hời hợt cho có không có tác dụng gì. Tu càng cao lại phải ăn đồ cấp càng cao càng bổ mới tu tiếp được, không phải tu rồi không cần ăn. Tu tiên cũng không thể quá hoa mĩ lòe loẹt xa cách hiện thực

Main sẽ tự đặt từng viên gạch xây dựng thế lực của riêng mình. Không phụ thuộc tông môn hay gia tộc như các truyện tu tiên khác

Mỗi tuần viết 2 chương hoặc hơn, có thể kéo dài tới 3 ngàn chương

Gồm 2 phần là hạ giới và thượng giới

Đâu đó trong truyện ta thấy được mình. Vui buồn chia ly mọi sắc thái

Dự kiến truyện cho main thu tầm 90 vợ hoặc hơn.

Trong truyện ta thấy được nhân quyền, lòng nhân ái, chính trị, hi sinh, hào hùng...Do truyện lấy bối cảnh nhiều thế lực tu tiên loạn lạc phân tranh .... Main không phải lúc nào cũng mạnh nhất, phải có luồn lách có cúi đầu để xây dựng thế lực. Không quá cứng cũng không quá mềm yếu.

Có chia có hợp nhưng cuối cùng vẫn gom hết

Cấp độ:

_ Phàm nhân: Sơ kỳ, Tiến kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Cực cảnh

_ Tu tiên ở hạ giới gồm:

Nhất phẩm Luyện khí, Nhị phẩm Dung linh, Tam phẩm Trúc cơ, Tứ phẩm Kim đan, Ngũ phẩm Nguyên Anh, Lục phẩm Hóa thần, Thất phẩm Thiên nhân, Bát phẩm Luyện hư, Cửu phẩm Phá toái hư không ( Toái hư)

Cứ mỗi cấp chiến lực lại tăng 10 lần

Tuổi thọ tăng 100 năm

Mỗi cấp lại gồm Sơ kỳ, Tiến kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Đỉnh phong ( Viên mãn)

_Tu tiên ở Thượng giới gồm:

Nhất phẩm Tiên nhân, Nhị phẩm Tiên linh, Tam phẩm Thông thiên, Tứ phẩm Toái niệm, Ngũ phẩm Hóa hồng, Lục phẩm Tiên tướng, Thất phẩm Tiên vương, Bát phẩm Tiên tôn, Cửu phẩm Tiên đế

Lên mỗi cấp tăng 1 vạn năm thọ nguyên

Mỗi cấp lại chia thành Sơ kỳ, Tiến kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Đỉnh phong

Truyền thuyết còn có Thập phẩm Nhập thánh bất tử cùng vũ trụ

Màu sắc: Đỏ, Hồng, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Nâu, Tím

Câu chuyện bắt đầu, chuyện kể rằng tại một làng quê nọ ...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện PHONG LƯU HOA THIÊN ĐẾ!

Truyện tu tiên có cấp bậc rõ ràng. Main đi từ đôi bàn tay trắng từng bước mạnh lên giành lấy thiên hạ và thu nữ. Võ lực vi tôn, nhưng nhiều đủ về lượng cũng sẽ đổi về chất, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, do đó quân đội và thế lực giữ vai trò quan trọng không như các truyện tu tiên khác chỉ làm quân đội hời hợt cho có không có tác dụng gì. Tu càng cao lại phải ăn đồ cấp càng cao càng bổ mới tu tiếp được, không phải tu rồi không cần ăn. Tu tiên cũng không thể quá hoa mĩ lòe loẹt xa cách hiện thực

Main sẽ tự đặt từng viên gạch xây dựng thế lực của riêng mình. Không phụ thuộc tông môn hay gia tộc như các truyện tu tiên khác

Mỗi tuần viết 2 chương hoặc hơn, có thể kéo dài tới 3 ngàn chương

Gồm 2 phần là hạ giới và thượng giới

Đâu đó trong truyện ta thấy được mình. Vui buồn chia ly mọi sắc thái

Dự kiến truyện cho main thu tầm 90 vợ hoặc hơn.

Trong truyện ta thấy được nhân quyền, lòng nhân ái, chính trị, hi sinh, hào hùng...Do truyện lấy bối cảnh nhiều thế lực tu tiên loạn lạc phân tranh .... Main không phải lúc nào cũng mạnh nhất, phải có luồn lách có cúi đầu để xây dựng thế lực. Không quá cứng cũng không quá mềm yếu.

Có chia có hợp nhưng cuối cùng vẫn gom hết

Cấp độ:

_ Phàm nhân: Sơ kỳ, Tiến kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Cực cảnh

_ Tu tiên ở hạ giới gồm:

Nhất phẩm Luyện khí, Nhị phẩm Dung linh, Tam phẩm Trúc cơ, Tứ phẩm Kim đan, Ngũ phẩm Nguyên Anh, Lục phẩm Hóa thần, Thất phẩm Thiên nhân, Bát phẩm Luyện hư, Cửu phẩm Phá toái hư không ( Toái hư)

Cứ mỗi cấp chiến lực lại tăng 10 lần

Tuổi thọ tăng 100 năm

Mỗi cấp lại gồm Sơ kỳ, Tiến kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Đỉnh phong ( Viên mãn)

_Tu tiên ở Thượng giới gồm:

Nhất phẩm Tiên nhân, Nhị phẩm Tiên linh, Tam phẩm Thông thiên, Tứ phẩm Toái niệm, Ngũ phẩm Hóa hồng, Lục phẩm Tiên tướng, Thất phẩm Tiên vương, Bát phẩm Tiên tôn, Cửu phẩm Tiên đế

Lên mỗi cấp tăng 1 vạn năm thọ nguyên

Mỗi cấp lại chia thành Sơ kỳ, Tiến kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Đỉnh phong

Truyền thuyết còn có Thập phẩm Nhập thánh bất tử cùng vũ trụ

Màu sắc: Đỏ, Hồng, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Nâu, Tím

Câu chuyện bắt đầu, chuyện kể rằng tại một làng quê nọ ...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện PHONG LƯU HOA THIÊN ĐẾ!

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.