Truyện 18+

Nhà Trọ Mỹ Nữ Của Ta

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Nhà Trọ Mỹ Nữ Của Ta

Tác giả: Thuyền Trưởng

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 29: Chết tiệt tỷ khống.

08/07/2021 2988

Ma xui quỷ khiến Đào Bảo thuê được một nhà trọ mà mỹ nữ như mây, chủ nhà trọ là bạn gái trước, phòng đối diện là vợ trước, sát vách ở một cái nữ cảnh sát, sát vách sát vách ở một cái nhào nhai nữ Streamer. . .

Ba năm không gặp vợ trước dĩ nhiên lột xác thành đệ nhất mỹ nữ Đông Hải, có ấm nam tổng giám đốc cùng bạn học thời đại học cạnh tranh theo đuổi. Chuyện này sao có thể được? Đào Bảo hô to một tiếng: "Lão bà, ta đã trở về." . Sau đó, cố sự bắt đầu rồi. . .

Dịch giả bình luận: nếu chỉ dùng một chữ mà có thể bình luận được thì tại hạ xin viết một chữ: XẢO

Dịch giả đánh giá: 10/10

Tác giả đã đưa chữ "Tra" nên một tầm cao mới. "Nhân tra" nghĩa là cặn bã, Đào Bảo gọi tắt là Tra Bảo ^^

Tình trạng: đã ra hết.

Bao gồm chính văn : 916 chương

Phiên ngoại : khoảng 70 chương.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰ 

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰ 

Đô thị - Sắc Hiệp - Binh Vương

Tâm Ma của tác giả.

Tại sao lại nói là tâm ma của tác giả? đơn giản là vì tác giả nói như thế, viết quá hay liền không thoát ra được, viết truyện khác thì mất chất, độc giả phàn nàn không hay như bộ trước.

Sau đó Thuyền trưởng đã đổi tên nên cũng không biết Thuyền trưởng có viết tác phẩm mới không nữa,

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰ 

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰ 

Phật thuyết: " Thấy hay mà âm thầm đọc, không bình luận, không ủng hộ, không đề cử, không ném kim phiếu thì khác nào không có nhân tâm." ^.^

(>‿♥)Xe chở siêu phẩm:

──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ «Nhà trọ mỹ nữ của ta» 
▄▄▄▌▐██▌█ 
███████▌█▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▌ .
▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀.

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nhà Trọ Mỹ Nữ Của Ta!

Ma xui quỷ khiến Đào Bảo thuê được một nhà trọ mà mỹ nữ như mây, chủ nhà trọ là bạn gái trước, phòng đối diện là vợ trước, sát vách ở một cái nữ cảnh sát, sát vách sát vách ở một cái nhào nhai nữ Streamer. . .

Ba năm không gặp vợ trước dĩ nhiên lột xác thành đệ nhất mỹ nữ Đông Hải, có ấm nam tổng giám đốc cùng bạn học thời đại học cạnh tranh theo đuổi. Chuyện này sao có thể được? Đào Bảo hô to một tiếng: "Lão bà, ta đã trở về." . Sau đó, cố sự bắt đầu rồi. . .

Dịch giả bình luận: nếu chỉ dùng một chữ mà có thể bình luận được thì tại hạ xin viết một chữ: XẢO

Dịch giả đánh giá: 10/10

Tác giả đã đưa chữ "Tra" nên một tầm cao mới. "Nhân tra" nghĩa là cặn bã, Đào Bảo gọi tắt là Tra Bảo ^^

Tình trạng: đã ra hết.

Bao gồm chính văn : 916 chương

Phiên ngoại : khoảng 70 chương.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰ 

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰ 

Đô thị - Sắc Hiệp - Binh Vương

Tâm Ma của tác giả.

Tại sao lại nói là tâm ma của tác giả? đơn giản là vì tác giả nói như thế, viết quá hay liền không thoát ra được, viết truyện khác thì mất chất, độc giả phàn nàn không hay như bộ trước.

Sau đó Thuyền trưởng đã đổi tên nên cũng không biết Thuyền trưởng có viết tác phẩm mới không nữa,

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰ 

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰ 

Phật thuyết: " Thấy hay mà âm thầm đọc, không bình luận, không ủng hộ, không đề cử, không ném kim phiếu thì khác nào không có nhân tâm." ^.^

(>‿♥)Xe chở siêu phẩm:

──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ «Nhà trọ mỹ nữ của ta» 
▄▄▄▌▐██▌█ 
███████▌█▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▌ .
▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀.

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nhà Trọ Mỹ Nữ Của Ta!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.