Truyện 18+

Naruto Next Generations (Boruto 18+): Aburame Shino Hắc Hóa

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Naruto Next Generations (Boruto 18+): Aburame Shino Hắc Hóa

Tác giả: Biscuitmen

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 8: Mục Tiêu Mới - Hyuga Hinata.

27/07/2021 19446

Sau khi đại chiến Ninja lần thứ 4 kết thúc thì tất cả Làng Ninja đều trở nên hòa bình. Và tiếp đó là sự ra đời của thế hệ Ninja hiện đại, và một trong những cựu chiến binh đã bị quên lãng rồi trở nên sa đọa.... Từ đây mở ra cuộc chinh phục các nữ Ninja trẻ tuổi làm nô lệ tình dục.

Sau khi đại chiến Ninja lần thứ 4 kết thúc thì tất cả Làng Ninja đều trở nên hòa bình. Và tiếp đó là sự ra đời của thế hệ Ninja hiện đại, và một trong những cựu chiến binh đã bị quên lãng rồi trở nên sa đọa.... Từ đây mở ra cuộc chinh phục các nữ Ninja trẻ tuổi làm nô lệ tình dục.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.