Truyện ma

Liêu Trai Chí Dị - Tập 2

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Liêu Trai Chí Dị - Tập 2

Tác giả: Bồ Tùng Linh

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Quyển 3 - Chương 49: Nhạc Trọng

30/09/2020 13757

Dịch giả: Cao Tự Thanh
Bản dịch trọn bộ này gồm 432 truyện trong Liêu Trai Chí Dị và 68 truyện trong Liêu Trai Chí Dị Thập Di, tất cả gồm 500 truyện.

Giới thiệu:

Không lạ gì mà Liêu Trai Chí Dị có thể làm say mê cả những người ít học. Bởi vì trong mọi xã hội và thời đại, các yếu tố văn hóa truyền thống luôn sống cuộc sống của chúng không chỉ trong những văn hiến thư tịch hay các công trình khảo cứu của giới trí thức, mà chủ yếu và quan trọng nhất là trong cuộc sống thường nhật với những mối bận tâm chung nhất của đông đảo nhân dân.

Dịch giả: Cao Tự Thanh
Bản dịch trọn bộ này gồm 432 truyện trong Liêu Trai Chí Dị và 68 truyện trong Liêu Trai Chí Dị Thập Di, tất cả gồm 500 truyện.

Giới thiệu:

Không lạ gì mà Liêu Trai Chí Dị có thể làm say mê cả những người ít học. Bởi vì trong mọi xã hội và thời đại, các yếu tố văn hóa truyền thống luôn sống cuộc sống của chúng không chỉ trong những văn hiến thư tịch hay các công trình khảo cứu của giới trí thức, mà chủ yếu và quan trọng nhất là trong cuộc sống thường nhật với những mối bận tâm chung nhất của đông đảo nhân dân.

Mục lục

1 Chương 1-1: Đọc Và Dịch Liêu Trai Chí Dị: Đọc Liêu Trai Chí Dị 2 Quyển 1 - Chương 1-2: Thi Thành Hoàng 3 Quyển 1 - Chương 2: Người Trong Con Ngươi Trò Chuyện (Đồng Nhân Ngữ) 4 Quyển 1 - Chương 3: Bức Tường Vẽ Tranh (Họa Bích) 5 Quyển 1 - Chương 4: Trồng Lê (Chủng Lê) 6 Quyển 1 - Chương 5: Đạo Sĩ Núi Lao (Lao Sơn Đạo Sĩ) 7 Quyển 1 - Chương 6: Nhà Sư ở Trường Thanh (Trường Thanh Tăng) 8 Quyển 1 - Chương 7: Hồ Gả Con Gái (Hồ Giá Nữ) 9 Quyển 1 - Chương 8: Kiều Na 10 Quyển 1 - Chương 9: Yêu Thuật 11 Quyển 1 - Chương 10: Diệp Sinh 12 Quyển 1 - Chương 11: Vị Tiên Họ Thành (Thành Tiên) 13 Quyển 1 - Chương 12: Vương Thành 14 Quyển 1 - Chương 13: Thanh Phượng 15 Quyển 1 - Chương 14: Bộ Da Vẽ (Họa Bì) 16 Quyển 1 - Chương 15: Đứa Con Người lái Buôn (Cổ Nhi) 17 Quyển 1 - Chương 16: Đổng Sinh (Đổng Sinh) 18 Quyển 1 - Chương 17: Phán Quan Họ Lục (Lục Phán) 19 Quyển 2 - Chương 18: Anh Ninh 20 Quyển 2 - Chương 19: Nhiếp Tiểu Thiến 21 Quyển 2 - Chương 20: Cỏ Thủy Mãng (Thủy Mãng Thảo) 22 Quyển 2 - Chương 21: Người Học Trò Phượng Dương (Phượng Dương Sĩ Nhân) 23 Quyển 2 - Chương 22: Châu Nhi 24 Quyển 2 - Chương 23: Quan Nhân Nhỏ Bé (Tiểu Quan Nhân) 25 Quyển 2 - Chương 24: Cô Tư Họ Hồ (Hồ Tứ Thư) 26 Quyển 2 - Chương 25: Ông Già Họ Chúc (Chúc Ông) 27 Quyển 2 - Chương 26: Hiệp Nữ 28 Quyển 2 - Chương 27: Bạn Rượu (Tửu Hữu) 29 Quyển 2 - Chương 28: Liên Hương (Liên Hương) 30 Quyển 2 - Chương 29: A Bảo 31 Quyển 2 - Chương 30: Nhiệm Tú 32 Quyển 2 - Chương 31: Trương Thành 33 Quyển 2 - Chương 32: Xảo Nương 34 Quyển 2 - Chương 33: Trị Hồ (Phục Hồ) 35 Quyển 2 - Chương 34: Ba Vị Tiên (Tam Tiên) 36 Quyển 2 - Chương 35: Khúc Hát ếch (Oa Khúc) 37 Quyển 2 - Chương 36: Màn Kịch Chuột (Thử Hý) 38 Quyển 2 - Chương 37: Con Cọp ở Triệu Thành (Triệu Thành Hổ) 39 Quyển 2 - Chương 38: Người Lùn (Tiểu Nhân) 40 Quyển 2 - Chương 39: Lương Ngạn (Lương Ngạn) 41 Quyển 3 - Chương 40: Hồng Ngọc 42 Quyển 3 - Chương 41: Lâm Tứ Nương 43 Quyển 3 - Chương 42: Con Gái Ông Lỗ (Lỗ Công Nữ) 44 Quyển 3 - Chương 43: Đạo Sĩ 45 Quyển 3 - Chương 44: Họ Hồ (Hồ Thị) 46 Quyển 3 - Chương 45: Bậc Vương Công (Vương Giả) 47 Quyển 3 - Chương 46: Trần Vân Thê 48 Quyển 3 - Chương 47: Chúc Thành 49 Quyển 3 - Chương 48: Trúc Thanh 50 Quyển 3 - Chương 49: Nhạc Trọng

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.