Truyện 18+

Hắc Ám Thống Trị Đô Thị

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hắc Ám Thống Trị Đô Thị

Tác giả: Thần Nghiệt

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 224 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị

08/12/2023 7966

Được Âm Hậu thu nhận làm đệ tử, dùng chính bản thân mình làm lô đỉnh tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, Hiên Viên Đế Phượng Quyết...

Xem Dạ Nguyệt như thế nào thu hết mỹ nữ trên thiên hạ, đứng trên đỉnh cao vinh quang thống trị hắc bạch giới.

* Đẳng Cấp Trong Truyện

• Hấp Huyết Quỷ Tộc : Huyết Nô, Nam Tước, Tử Tước, Bá Tước, Hầu Tước, Đại Công Tước, Thần Vương, Thủy Tổ....

 • Cổ Võ Giả: Tam Lưu, Nhị Lưu, Nhất Lưu, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, Cái Thế Tông Sư...

 • Nhẫn Giả: Hạ Nhẫn, Trung Nhẫn, Thượng Nhẫn, Chuẩn Ảnh, Ảnh Cấp, Siêu Ảnh, Lục Đạo Hiền Nhân...

 • Dị Nhân: Cấp F, Cấp E, Cấp C, Cấp D, Cấp B, Cấp A, Cấp S, Cấp Cấm Kị...

 • Gen Chiến Sĩ: Nhất Cấp - Cửu Cấp.

* Đây là câu chuyện lần đầu tiên mình viết, có gì thiếu sót mọi người đều có thể góp ý trong phần bình luận giúp mình nha🥰🥰🥰

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hắc Ám Thống Trị Đô Thị!

Được Âm Hậu thu nhận làm đệ tử, dùng chính bản thân mình làm lô đỉnh tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, Hiên Viên Đế Phượng Quyết...

Xem Dạ Nguyệt như thế nào thu hết mỹ nữ trên thiên hạ, đứng trên đỉnh cao vinh quang thống trị hắc bạch giới.

* Đẳng Cấp Trong Truyện

• Hấp Huyết Quỷ Tộc : Huyết Nô, Nam Tước, Tử Tước, Bá Tước, Hầu Tước, Đại Công Tước, Thần Vương, Thủy Tổ....

 • Cổ Võ Giả: Tam Lưu, Nhị Lưu, Nhất Lưu, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, Cái Thế Tông Sư...

 • Nhẫn Giả: Hạ Nhẫn, Trung Nhẫn, Thượng Nhẫn, Chuẩn Ảnh, Ảnh Cấp, Siêu Ảnh, Lục Đạo Hiền Nhân...

 • Dị Nhân: Cấp F, Cấp E, Cấp C, Cấp D, Cấp B, Cấp A, Cấp S, Cấp Cấm Kị...

 • Gen Chiến Sĩ: Nhất Cấp - Cửu Cấp.

* Đây là câu chuyện lần đầu tiên mình viết, có gì thiếu sót mọi người đều có thể góp ý trong phần bình luận giúp mình nha🥰🥰🥰

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hắc Ám Thống Trị Đô Thị!

Mục lục

1 Chương 1 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 2 Chương 2 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 3 Chương 3 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 4 Chương 4 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 5 Chương 5 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 6 Chương 6 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 7 Chương 7 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 8 Chương 8 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 9 Chương 9 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 10 Chương 10 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 11 Chương 11 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 12 Chương 12 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 13 Chương 13 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 14 Chương 14 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 15 Chương 15 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 16 Chương 16 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 17 Chương 17 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 18 Chương 18 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 19 Chương 19 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 20 Chương 20 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 21 Chương 21 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 22 Chương 22 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 23 Chương 23 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 24 Chương 24 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 25 Chương 25 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 26 Chương 26 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 27 Chương 27 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 28 Chương 28 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 29 Chương 29 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 30 Chương 30 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 31 Chương 31 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 32 Chương 32 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 33 Chương 33 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 34 Chương 34 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 35 Chương 35 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 36 Chương 36 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 37 Chương 37 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 38 Chương 38 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 39 Chương 39 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 40 Chương 40 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 41 Chương 41 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 42 Chương 42 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 43 Chương 43 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 44 Chương 44 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 45 Chương 45 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 46 Chương 46 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 47 Chương 47 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 48 Chương 48 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 49 Chương 49 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 50 Chương 50 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 51 Chương 51 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 52 Chương 52 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 53 Chương 53 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 54 Chương 54 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 55 Chương 55 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 56 Chương 56 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 57 Chương 57 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 58 Chương 58 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 59 Chương 59 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 60 Chương 60 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 61 Chương 61 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 62 Chương 62 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 63 Chương 63 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 64 Chương 64 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 65 Chương 65 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 66 Chương 66 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 67 Chương 67 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 68 Chương 68 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 69 Chương 69 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 70 Chương 70 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 71 Chương 71 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 72 Chương 72 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 73 Chương 73 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 74 Chương 74 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 75 Chương 75 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 76 Chương 76 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 77 Chương 77 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 78 Chương 78 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 79 Chương 79 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 80 Chương 80 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 81 Chương 81 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 82 Chương 82 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 83 Chương 83 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 84 Chương 84 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 85 Chương 85 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 86 Chương 86 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 87 Chương 87 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 88 Chương 88 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 89 Chương 89 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 90 Chương 90 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 91 Chương 91 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 92 Chương 92 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 93 Chương 93 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 94 Chương 94 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 95 Chương 95 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 96 Chương 96 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 97 Chương 97 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 98 Chương 98 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 99 Chương 99 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 100 Chương 100 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 101 Chương 101 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 102 Chương 102 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 103 Chương 103 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 104 Chương 104 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 105 Chương 105 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 106 Chương 106 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 107 Chương 107 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 108 Chương 108 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 109 Chương 109 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 110 Chương 110 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 111 Chương 111 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 112 Chương 112 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 113 Chương 113 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 114 Chương 114 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 115 Chương 115 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 116 Chương 116 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 117 Chương 117 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 118 Chương 118 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 119 Chương 119 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 120 Chương 120 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 121 Chương 121 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 122 Chương 122 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 123 Chương 123 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 124 Chương 124 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 125 Chương 125 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 126 Chương 126 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 127 Chương 127 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 128 Chương 128 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 129 Chương 129 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 130 Chương 130 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 131 Chương 131 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 132 Chương 132 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 133 Chương 133 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 134 Chương 134 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 135 Chương 135 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 136 Chương 136 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 137 Chương 137 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 138 Chương 138 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 139 Chương 139 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 140 Chương 140 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 141 Chương 141 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 142 Chương 142 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 143 Chương 143 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 144 Chương 144 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 145 Chương 145 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 146 Chương 146 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 147 Chương 147 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 148 Chương 148 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 149 Chương 149 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 150 Chương 150 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 151 Chương 151 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 152 Chương 152 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 153 Chương 153 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 154 Chương 154 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 155 Chương 155 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 156 Chương 156 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 157 Chương 157 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 158 Chương 158 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 159 Chương 159 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 160 Chương 160 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 161 Chương 161 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 162 Chương 162 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 163 Chương 163 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 164 Chương 164 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 165 Chương 165 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 166 Chương 166 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 167 Chương 167 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 168 Chương 168 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 169 Chương 169 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 170 Chương 170 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 171 Chương 171 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 172 Chương 172 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 173 Chương 173 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 174 Chương 174 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 175 Chương 175 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 176 Chương 176 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 177 Chương 177 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 178 Chương 178 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 179 Chương 179 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 180 Chương 180 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 181 Chương 181 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 182 Chương 182 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 183 Chương 183 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 184 Chương 184 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 185 Chương 185 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 186 Chương 186 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 187 Chương 187 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 188 Chương 188 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 189 Chương 189 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 190 Chương 190 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 191 Chương 191 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 192 Chương 192 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 193 Chương 193 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 194 Chương 194 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 195 Chương 195 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 196 Chương 196 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 197 Chương 197 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 198 Chương 198 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 199 Chương 199 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 200 Chương 200 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 201 Chương 201 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 202 Chương 202 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 203 Chương 203 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 204 Chương 204 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 205 Chương 205 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 206 Chương 206 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 207 Chương 207 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 208 Chương 208 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 209 Chương 209 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 210 Chương 210 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 211 Chương 211 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 212 Chương 212 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 213 Chương 213 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 214 Chương 214 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 215 Chương 215 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 216 Chương 216 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 217 Chương 217 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 218 Chương 218 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 219 Chương 219 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 220 Chương 220 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 221 Chương 221 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 222 Chương 222 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 223 Chương 223 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị 224 Chương 224 Hắc Ám Thống Trị Đô Thị

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.