Truyện 18+

Cả Cụm Thành Nô

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Cả Cụm Thành Nô

Tác giả: Trần Khiêm

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 18: Chương cuối

23/07/2022 19489

Một người đàn ông có quyền, chỉ thích những người phụ nữ đã có vợ và biến họ thành nô lệ của mình.

Một người đàn ông có quyền, chỉ thích những người phụ nữ đã có vợ và biến họ thành nô lệ của mình.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.