Truyện ma

Bóng Người Dưới Trăng

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Bóng Người Dưới Trăng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 18

30/09/2020 6661

Vẫn như những câu chuyện trước, vẫn phong cách hành văn bình dị gần gũi nhưng cách bố cục và sắp sếp chi tiết khéo léo khiến câu chuyện mang màu sắc thần bí, hơi hướm kinh dị

Một gia đình có gia thế địa vị, có danh vọng trong làng nhưng rủi thay cái người đứng đầu nhà ấy vốn là kẻ không nói lý lẽ, chỉ ưa làm cao, thích được phủng nịnh
Một kẻ phải nói là khắc nghiệt đến cay độc, đối với người ngoài đã đành, mà với gia đình mình lại còn như thế

Cũng có thể vì cái ấy mà gia đình ông như đi đến hồi mạt vậy
Một câu chuyện khá kì bí và có thể tác giả cũng ngầm chê trích cái con người đương gia không ra gì, để gây ra hậu quả đáng tiếc như vậy

Vẫn như những câu chuyện trước, vẫn phong cách hành văn bình dị gần gũi nhưng cách bố cục và sắp sếp chi tiết khéo léo khiến câu chuyện mang màu sắc thần bí, hơi hướm kinh dị

Một gia đình có gia thế địa vị, có danh vọng trong làng nhưng rủi thay cái người đứng đầu nhà ấy vốn là kẻ không nói lý lẽ, chỉ ưa làm cao, thích được phủng nịnh
Một kẻ phải nói là khắc nghiệt đến cay độc, đối với người ngoài đã đành, mà với gia đình mình lại còn như thế

Cũng có thể vì cái ấy mà gia đình ông như đi đến hồi mạt vậy
Một câu chuyện khá kì bí và có thể tác giả cũng ngầm chê trích cái con người đương gia không ra gì, để gây ra hậu quả đáng tiếc như vậy

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.