Truyện 18+

Bát Đế Kiếm Thần

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện kiếm hiệp

Truyện Bát Đế Kiếm Thần

Tác giả: Độc Tôn

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 4: Luyện Đan, Đấu Giá

06/08/2022 2957

Một đạo phân thân trong lúc đi làm nhiệm vụ thì không biết vì sao lại chết đi và xuyên không đoạt xá một tên đệ tử ngoại môn của một cái hạ giới.

Giữ lại được một phần kí ức nên hắn bắt đầu tu luyện với mong muốn đi tìm lại bản thể.

Bát Đế Kiếm Thần là tác phẩm thứ hai của Tôn!

Truyện này là huyễn tưởng và có yếu tố tình dục!

Tất cả địa danh trong tác phẩm chỉ là hư cấu, nếu có vi phạm thì mình sẽ sửa!

"Bản thể từng nói có gái không thu là ngu!" Bát tự lẩm bẩm.

Một đạo phân thân trong lúc đi làm nhiệm vụ thì không biết vì sao lại chết đi và xuyên không đoạt xá một tên đệ tử ngoại môn của một cái hạ giới.

Giữ lại được một phần kí ức nên hắn bắt đầu tu luyện với mong muốn đi tìm lại bản thể.

Bát Đế Kiếm Thần là tác phẩm thứ hai của Tôn!

Truyện này là huyễn tưởng và có yếu tố tình dục!

Tất cả địa danh trong tác phẩm chỉ là hư cấu, nếu có vi phạm thì mình sẽ sửa!

"Bản thể từng nói có gái không thu là ngu!" Bát tự lẩm bẩm.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.