Truyện 18+

Xuyên Không Qua Trái Đất

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Xuyên Không Qua Trái Đất

Tác giả: DarkinG

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 6: Y thuật thần kì

08/07/2021 1012

1 kẻ cô độc tu tiên ở đại lục huyền vân 

Liệu sau khi xuyên không qua trái đất hắn sẽ làm gì ???

Các cấp bậc tu tiên ở tu chân giới 

Luyện khí 1-9

Trúc cơ gồm sơ kì - trung kì -hậu kì - đỉnh phong 

Kim đan gồm : sơ kì - trung kì - hậu kì- đỉnh phong
Nguyên anh gồm : sơ kì - trung kì - hậu kì - đỉnh phong
Phân thần gồm sơ kì- trung kì - hậu kì - đỉnh phong
Hợp thể gồm : sơ kì - trung kì - hậu kì - đỉnh phong 
Hóa thần - sơ kì - trung kì - hậu kì - đỉnh phong 

 

Cấp bậc ở tiên giới và thần giới thì để sau 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Xuyên Không Qua Trái Đất!

1 kẻ cô độc tu tiên ở đại lục huyền vân 

Liệu sau khi xuyên không qua trái đất hắn sẽ làm gì ???

Các cấp bậc tu tiên ở tu chân giới 

Luyện khí 1-9

Trúc cơ gồm sơ kì - trung kì -hậu kì - đỉnh phong 

Kim đan gồm : sơ kì - trung kì - hậu kì- đỉnh phong
Nguyên anh gồm : sơ kì - trung kì - hậu kì - đỉnh phong
Phân thần gồm sơ kì- trung kì - hậu kì - đỉnh phong
Hợp thể gồm : sơ kì - trung kì - hậu kì - đỉnh phong 
Hóa thần - sơ kì - trung kì - hậu kì - đỉnh phong 

 

Cấp bậc ở tiên giới và thần giới thì để sau 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Xuyên Không Qua Trái Đất!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.