Truyện 18+

Xây Dựng Đế Chế

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Xây Dựng Đế Chế

Tác giả: Karakin

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 2: Trần Tuyết Như

16/12/2022 1332

Một thiếu gia đẹp trai, thông minh bởi vì biến cố của gia đình phải tự lập, sinh sống, kinh doanh. Trên con đường đó anh gặp nhiều mỹ nữ. Đồng thời cũng tự xây dựng một đế chế cho riêng mình

Một thiếu gia đẹp trai, thông minh bởi vì biến cố của gia đình phải tự lập, sinh sống, kinh doanh. Trên con đường đó anh gặp nhiều mỹ nữ. Đồng thời cũng tự xây dựng một đế chế cho riêng mình

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.