Truyện 18+

Truyền Kì Đông Vân

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Truyền Kì Đông Vân

Tác giả: Phương Hạo Nhiên

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 64: Có giỏi ngươi liền dùng nữ sắc thử xem?!?

08/07/2021 7469

Năm đó, khi Vân chuẩn bị phi thăng Tiên giới, lại gặp Tôn gia ám toán, vô tình đến Địa Cầu. 

Năm đó, khi Hàn Tuyết cùng Nhạc Băng hai nàng, tại một khắp gặp gỡ lấy Nhạc Đông Vân, thì đời này kiếp này bọn họ, đã lẫn nhau không thể xa rời.

Năm đó, tại một khoảnh khắc cưỡng ép cùng mang hai nàng đi theo về lại Tiên Vân, ngoảnh mặt đối với Địa Cầu nói một tiếng tạm biệt, không nghĩ đến hết thảy đều là chữ “duyên”.

Năm đó, vốn nghĩ bản thân ngẩng đầu một tấc thấy trời xanh, hóa ra đi tìm tư cách ngẩng đầu.

Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, hết thảy đều là ký ức.

Năm đó, năm đó, năm đó,...

Năm đó một đoạn cố sự, thì để hôm nay ta chậm rãi kể ra.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Truyền Kì Đông Vân!

Năm đó, khi Vân chuẩn bị phi thăng Tiên giới, lại gặp Tôn gia ám toán, vô tình đến Địa Cầu. 

Năm đó, khi Hàn Tuyết cùng Nhạc Băng hai nàng, tại một khắp gặp gỡ lấy Nhạc Đông Vân, thì đời này kiếp này bọn họ, đã lẫn nhau không thể xa rời.

Năm đó, tại một khoảnh khắc cưỡng ép cùng mang hai nàng đi theo về lại Tiên Vân, ngoảnh mặt đối với Địa Cầu nói một tiếng tạm biệt, không nghĩ đến hết thảy đều là chữ “duyên”.

Năm đó, vốn nghĩ bản thân ngẩng đầu một tấc thấy trời xanh, hóa ra đi tìm tư cách ngẩng đầu.

Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, hết thảy đều là ký ức.

Năm đó, năm đó, năm đó,...

Năm đó một đoạn cố sự, thì để hôm nay ta chậm rãi kể ra.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Truyền Kì Đông Vân!

Mục lục

1 Chương 1: Hắn gọi Nhạc Đông Vân 2 Chương 2: Không phải Đông đại lục, như cũ có tiên nhân. Không có Bạch Đế thành, vẫn còn đó nghĩa tình. 3 Chương 3: Ta hà tất quan tâm! 4 Chương 4: Ai tới bắt Nhạc mỗ? 5 Chương 5: Ngươi muốn chết. 6 Chương 6: Sảnh cát, cô gọi là gì? 7 Chương 7: Cao thủ kiếm đạo bị bệnh thần kinh 8 Chương 8: Hỏa tinh đụng Địa cầu, củi khô gặp liệt hỏa. 9 Chương 9: Tuyệt thế kiều diễm 10 Chương 10: Đừng trách Nhạc mỗ kiếm hạ vô tình 11 Chương 11: Ai gọi là anh bạn? Bằng phàm nhân ngươi sao? Không có tư cách. 12 Chương 12: Khinh thường trần trụi 13 Chương 13: Nàng so trăng hoa gấp bội phần. 14 Chương 14: Âm hồn. 15 Chương 15: Quán sửa xe hắc ám 16 Chương 16: Lấy thân báo đáp 17 Chương 17: Ra mắt chủ công, chủ mẫu. 18 Chương 18: Loại thực vật khó lường 19 Chương 19: Ta chính là không nỡ thì sao? 20 Chương 20: Bồi thê tử. 21 Chương 21: Đến để không ai khi dễ nàng 22 Chương 22: Không phải là bồi tiếp sao? Tôi đồng ý! 23 Chương 23: Làm nam nhân vẫn nên kiêu ngạo chút. 24 Chương 24: Yêu hay không yêu 25 Chương 25: Thân là miệng nhỏ của ngươi. 26 Chương 26: Trái ôm phải ấp... 27 Chương 27: Ngu này! 28 Chương 28: Ngân hàng 29 Chương 29: Các ngươi mới quỳ xuống, không thì ăn đòn! 30 Chương 30: Xướng ca vô loài (*) 31 Chương 31: Nhạc mỗ lấy giúp người làm niềm vui. 32 Chương 32: Kì thực...đây là một cái ngõ cụt. 33 Chương 33: Ta cũng không biết là nàng. 34 Chương 34: Nếu không thể dùng lời nói khiến nàng tin, vậy dùng hành động của cả cuộc đời để chứng minh 35 Chương 35: Chân thành, thì dù trong khoảnh khắc cũng đủ 36 Chương 36: Nữ nhân tâm, đều mềm mại như thế! 37 Chương 37: Nàng là Lạc Nguyên Dao 38 Chương 38: Cũng biết làm tỷ tỷ thương ngươi 39 Chương 39: Sớm một chút 40 Chương 40: Thì ra ngươi nói, đều là giả dối sao? 41 Chương 41: Long Hoa hội 42 Chương 42: Mời! 43 Chương 43: Bằng hữu phải không? 44 Chương 44: Không phải là không ghen. 45 Chương 45: Thanh Vân kiếm phái (Thượng) 46 Chương 46: Chương này thực sự thiếu nhi không được đọc. 47 Chương 47: Nhìn được mà không dùng được. 48 Chương 48: Bằng bọn kia hạng sỏi đá ven đường, đối với ta thì xúc động được gì? 49 Chương 49: Lục thập tứ cường. 50 Chương 50: Thanh Vân kiếm phái ( Hạ ) 51 Chương 51: Nàng cũng cần dỗ dành. 52 Chương 52: Xin lỗi. 53 Chương 53: Bốn chưởng môn 54 Chương 54: Trái Tim Mùa Thu 55 Chương 55: Hi vọng của Thanh Vân kiếm phái lần này. 56 Chương 56: Vương thị, Ngọc Tình 57 Chương 57: Không bằng gả cho ta! 58 Chương 58: Suốt đời đều là! 59 Chương 59: Ai cũng không thể cướp đi. 60 Chương 60: Biện pháp chỉ có một. 61 Chương 61: Đây là dỗ dành! 62 Chương 62: Tình cờ 63 Chương 63: Con người ta, quý ở chỗ tự hiểu lấy mình 64 Chương 64: Có giỏi ngươi liền dùng nữ sắc thử xem?!?

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.