Truyện 18+

Tiếu Ngạo Dị Giới Đấu Phá Thương Khung

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tiếu Ngạo Dị Giới Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: rivaluu

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 15: Đồng Môn

08/07/2021 1929
cấp độ tu luyện:

nhân tiên-bán tiên-quỷ tiên-địa tiên-thiên tiên -huyền tiên-kim tiên-thái ất kim tiên-đại la kim tiên-cổ tên-thánh nhân
từ yêu sinh hận

thế giới chưa có con người

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiếu Ngạo Dị Giới Đấu Phá Thương Khung!
cấp độ tu luyện:

nhân tiên-bán tiên-quỷ tiên-địa tiên-thiên tiên -huyền tiên-kim tiên-thái ất kim tiên-đại la kim tiên-cổ tên-thánh nhân
từ yêu sinh hận

thế giới chưa có con người

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiếu Ngạo Dị Giới Đấu Phá Thương Khung!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.