Truyện 18+

Thôi Miên Sư Tôn Cùng Sư Muội

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Thôi Miên Sư Tôn Cùng Sư Muội

Tác giả: Loli Hunter

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 23: Song phi - Hạ

03/02/2023 26651

Vương Lâm, xuyên không đến tu tiên giới
Bắt đầu lúc còn nhỏ, mồ côi cha mẹ, được bà lão nhận nuôi nhưng rồi cũng mất
5 tuổi phải lang thang kiếm sống, không hệ thống, không kim chủ chỉ hay gia thế hiển hách
Đến 8 tuổi được Dạ Như Lãnh - trưởng lão Vạn Pháp tông thu đồ và mang về chỉ dạo, nuôi lớn
Cho tới một ngày...

P/s: đây chỉ là truyện ngắn, nên không xây dựng quá nhiều vào thế giới và nhân vật (vì hình tượng này quá nhiều truyện có rồi)

Vương Lâm, xuyên không đến tu tiên giới
Bắt đầu lúc còn nhỏ, mồ côi cha mẹ, được bà lão nhận nuôi nhưng rồi cũng mất
5 tuổi phải lang thang kiếm sống, không hệ thống, không kim chủ chỉ hay gia thế hiển hách
Đến 8 tuổi được Dạ Như Lãnh - trưởng lão Vạn Pháp tông thu đồ và mang về chỉ dạo, nuôi lớn
Cho tới một ngày...

P/s: đây chỉ là truyện ngắn, nên không xây dựng quá nhiều vào thế giới và nhân vật (vì hình tượng này quá nhiều truyện có rồi)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.