Truyện 18+

Thần Linh Thời Đại : Ta Dâm Thần

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Thần Linh Thời Đại : Ta Dâm Thần

Tác giả: Dế Chiên

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 17: Nhất long song phượng

01/01/2023 5718

Thanh niên Huy đang quay tay thì đột tử, linh hồn xuyên qua đến người cùng tên ở thế giới khác. Thế giới này con người có thể thành thần, cùng xenm huy có thể làm gì trong thế giới ầm ầm sóng dạy này............

PS: Giới thiệu bất lực mời độc giả nhập hố,nhân vật đơn thuần hư cấu, nếu có trùng nhân vật khác mong thông cảm
đây là quyển sách đầu tay của em mong mọi người đón nhận

Thanh niên Huy đang quay tay thì đột tử, linh hồn xuyên qua đến người cùng tên ở thế giới khác. Thế giới này con người có thể thành thần, cùng xenm huy có thể làm gì trong thế giới ầm ầm sóng dạy này............

PS: Giới thiệu bất lực mời độc giả nhập hố,nhân vật đơn thuần hư cấu, nếu có trùng nhân vật khác mong thông cảm
đây là quyển sách đầu tay của em mong mọi người đón nhận

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.