Truyện 18+

Sóng Gió Thế Gian

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Sóng Gió Thế Gian

Tác giả: Mạt Thế Nhân

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 32: Hoan lạc cùng Tuyết Ngọc

27/07/2021 12692

Đã mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm trôi qua, loài người đã tiến vào thời mạt thế, cơ tận diệt sắp sửa xảy đến chôn vùi văn minh loài người. Quỷ Vương thấy đây là cơ hội tốt để phá loài người nên ra lệnh cho đám yêu ma quỷ quái dưới quyền mình nhập thế để phá chúng sinh. Đấng Chí Tôn quyền uy vô thượng toàn tri toàn năng, những ý nghĩ và hành động của Quỷ Vương và tay sai của hắn làm sao qua được Thiên Nhãn của Ngài nên Chí Tôn lệnh cho người anh hùng của nền văn minh Lưỡng Hà 2.500 trước có biệt danh là King of Heroes đầu kiếp xuống nhân gian để ngăn chặn âm mưu của Quỷ Vương và đám tay chân của hắn, liệu vị anh hùng đó có hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đấng Tạo Hoá giao cho anh ta không? Đọc truyện khắc biết à.

Đã mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm trôi qua, loài người đã tiến vào thời mạt thế, cơ tận diệt sắp sửa xảy đến chôn vùi văn minh loài người. Quỷ Vương thấy đây là cơ hội tốt để phá loài người nên ra lệnh cho đám yêu ma quỷ quái dưới quyền mình nhập thế để phá chúng sinh. Đấng Chí Tôn quyền uy vô thượng toàn tri toàn năng, những ý nghĩ và hành động của Quỷ Vương và tay sai của hắn làm sao qua được Thiên Nhãn của Ngài nên Chí Tôn lệnh cho người anh hùng của nền văn minh Lưỡng Hà 2.500 trước có biệt danh là King of Heroes đầu kiếp xuống nhân gian để ngăn chặn âm mưu của Quỷ Vương và đám tay chân của hắn, liệu vị anh hùng đó có hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đấng Tạo Hoá giao cho anh ta không? Đọc truyện khắc biết à.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.