Truyện 18+

Sinh Viên Vừa Học Vừa Làm

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Sinh Viên Vừa Học Vừa Làm

Tác giả: Sanji1234

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 29

08/07/2021 3881

Đây là những khoảng thời gian sinh viên xa nhà ở SG sau khi kết thúc tình đầu trong đau khổ và nước mắt !!!
Chuyện tôi kể lại nên có lúc sẽ k nhớ rõ cụ thể thời gian được, các bạn đọc tin hay không thì tùy.
Không mang nhiều yếu tố sex, vì cơ bản quan niệm của tôi là : làm tình thì có tình mới làm được.

Đây là những khoảng thời gian sinh viên xa nhà ở SG sau khi kết thúc tình đầu trong đau khổ và nước mắt !!!
Chuyện tôi kể lại nên có lúc sẽ k nhớ rõ cụ thể thời gian được, các bạn đọc tin hay không thì tùy.
Không mang nhiều yếu tố sex, vì cơ bản quan niệm của tôi là : làm tình thì có tình mới làm được.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.