Truyện 18+

Sắc Hiệp Mỹ Ký

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Sắc Hiệp Mỹ Ký

Tác giả: Hắc Tôn

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 41: Quyết Chiến

08/07/2021 4995

Truyện đầu tay, mong các đạo hữu đón đọc)

 Lê Văn Lâm, 17 tuổi, trẻ trâu không tra nghé, hám gái vãi lòn. Trong một lần nhìn trộm cô hàng xóm tắm, bị trật chân ngã, bất tỉnh nhân sự khi tỉnh lại đã phát hiện ra mình đã nhận được một hệ thống kỳ lạ. Sau khi trải nghiệm 6 giờ 9 phút, Lâm bị đưa đến một thế giới hoàn toàn khác. Liệu rằng Lâm và hệ thống kỳ lạ đó có thể cùng nhau bước lên đỉnh cao, có thể xây dựng một hậu cung vững mạnh được hay không? Hãy đón xem. Cảnh Giới: Linh Đồ - Linh Sĩ - Linh Sư - Linh Vũ - Linh Tôn - Linh Hoàng - Linh Vương - Linh Đế - Thần - Tối Thượng. Chú ý Tất cả mọi thứ trong truyện đều là dị biện. Không cố ý xúc phạm một ai.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Sắc Hiệp Mỹ Ký!

Truyện đầu tay, mong các đạo hữu đón đọc)

 Lê Văn Lâm, 17 tuổi, trẻ trâu không tra nghé, hám gái vãi lòn. Trong một lần nhìn trộm cô hàng xóm tắm, bị trật chân ngã, bất tỉnh nhân sự khi tỉnh lại đã phát hiện ra mình đã nhận được một hệ thống kỳ lạ. Sau khi trải nghiệm 6 giờ 9 phút, Lâm bị đưa đến một thế giới hoàn toàn khác. Liệu rằng Lâm và hệ thống kỳ lạ đó có thể cùng nhau bước lên đỉnh cao, có thể xây dựng một hậu cung vững mạnh được hay không? Hãy đón xem. Cảnh Giới: Linh Đồ - Linh Sĩ - Linh Sư - Linh Vũ - Linh Tôn - Linh Hoàng - Linh Vương - Linh Đế - Thần - Tối Thượng. Chú ý Tất cả mọi thứ trong truyện đều là dị biện. Không cố ý xúc phạm một ai.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Sắc Hiệp Mỹ Ký!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.