Trở về truyện

Nỗi đau của đom đóm - Chương 29

Nỗi đau của đom đóm

29 Chương 29

Phượng hoàng đài thượng ức xuy tiêu

Lần đầu gặp hòa viêm ngọc tử (Linh tử)

Ngọc vỡ trời sương

Thu thủy băng phong

Hàn sơn nhìn xa buồn đứt ruột

Hươu kêu buồn thương

Cõi phật trống trải

Giận đằng lục vô tận kia

Có đủ bảy màu

Sao nơi đây chỉ còn tê tái

Một mình lủi thủi

Chẳng vì hết bạn

Vì tri kỷ không còn

Áo đỏ

Rực rỡ đứng kia,

U hoài, xen nét cười

Tay ngà khẽ đưa lên

Mặc tuyết rơi, gió thổi

Phủ đầy khuôn mặt

May có khăn thơm cỏ non

Ta có thể gượng cười

Mà gìn giữ tình dài

Tình liệu có dài chăng

Muôn nỗi nhớ nhung,

Đêm ngày bàng hoàng.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.